Tóm Tắt: Vương Quốc Đại Lý (937 – 1253) – Vương quốc của Đoàn Dự và Nam Đế ngoài đời thực

Cho đại lý là một vương quốc nằm ở địa. phận mà ngày nay là tỉnh Vân Nam và một. phần của quý Châu Trung Quốc Đây là. vương quốc lập ra bởi người Bạch và. người Duy và tồn tại từ thế kỷ thứ 10. tới thế kỷ 13 trước khi bị đế quốc Mông. Cổ tiêu diệt vương quốc đại lý chắc hẳn. rất quen thuộc với người dân Việt Nam. không gì qua các nhân vật Đoàn Dự hay. nam đế Đoàn Trí Hưng với các tuyệt kĩ. Lục Mạch Thần Kiếm hay nhất Dương Trì đã. gắn bó với không ít thế hệ người hâm mộ. kiếm hiệp nước ta mà còn mời những sự. liên hệ của vương quốc này với đất nước. chúng ta trong lịch sử vậy vương quốc. đại lý được thành lập như thế nào họ đã. có những liên hệ gì với lịch sử nước ta. tại sao Vương Quốc này sau đó lại diệt. vong Đó là những gì Giả sử sẽ đem đến. trong video ngày hôm nay vương quốc đại. lý quay lại Nam 225 người man đã vươn.

Lên để dành quyền kiểm soát khu vực tỉnh. Văn Nam ngày nay tới thế kỷ thứ tư họ. chính thức giành quyền kiểm soát khu vực. này vì vậy cuộc nổi dậy năm 593 của ủy. ban với nhà Tùy thất bại và bị nhà tù. hủy diệt vào năm 602 người ban bị chia. tay em dân tộc từng được gọi là Bạch Man. và người Oman người Bạch Man tổ tiên của. người Bạch sau này sinh sống ở phía tây. Vân Nam trong khi người Open thực được. coi là tổ tiên của người dân sinh sống. về phía Đông Vân Anh người Bạch và người. duy chính là thành phần dân số chủ yếu. của vương quốc đại lý sau này mỗi bộ lạc. này lại thành lập một vương quốc riêng. gọi là chiếu có sáu chiếu tất cả vì vậy. nhiều nhà sử học còn gọi khu vực này là. lục Chiếu 6 chiếu này bao gồm mông cả. chiếu mông hồi chiếu viện Phí chiếu Lãnh. không chịu Phúc Đạt đạm chiếu khi cũng. chiếu mông Giá chiếu nằm ở phía Nam nên.

Còn được gọi là Nam chiếu năm 649 thủ. lĩnh Băng Giá chiếu cả tế đều là đổi tên. mong Giá chiếu thành đại mông rồi lên. ngôi hoàng đế tự dưng là kỳ ra Vương năm. 652 tế đôla Giành Lấy quyền kiểm soát. người Bạch man tại hồ nghĩ hài và nỗi. thương đầy chính là tiền đề cho sức mạnh. quân đội và thể chế chính trị của đại lý. sau này đến đô la sau đó được thay thế. bởi con trai làm ông à mục là Thiện ra. tới trường An để Triều cống cho nhà. đường Nam 704 thổ phồn mắt người bà. Triều cống năm 713 bông là thịnh được. thay thế bởi Ngô Thị là bị Mông thị là. bì vẫn giữ mối giao hảo với nhà đường. Mông thị là vì cầm quân được 20 năm thì. con trai là mong bị và các Lên kế vị nam. 733 vì là các bắt đầu các công cuộc bành. trướng của mình đầu tiên ông cho người. ám sát Vua Của Bầu Hiển chiếu là Triệu. Nguyên người vẫn bị mù rồi đưa con trai.

Triệu Nguyên nên làm vua bù nhìn qua đó. làm suy yếu mồng hồi chiếu rồi Cuối Cùng. Thôn Tính luôn Chiều này các chiều khác. nhận thấy dã tâm của bông xa chiếu liên. hợp lực phản kháng lại bị lá các người. đang bắt tay với nhà đường trong công. cuộc hợp nhất lục chiếu năm 733 liên. quân đường mông xã chiếu tấn công thì. lãnh chiếu hợp nhất chứa này và Băng Giá. chiếu hay chiếu là đảm đang chiếu và. lãnh không chiếu vẫn tiếp tục tìm cách. ngăn bông chào chiếu tuy nhiên với sự. giúp sức của quân đội hùng mạnh là đường. vì lá Cát tiếp tục đánh bại hai chú này. Ngân việc tiếp chiếu có độ bin ra đường. và bị lá cát sát nhập luôn chiếu này và. Băng Giá chiếu Nam 737 vì là các hoàn. thành công cuộc thống nhất lục Chiếu vì. Băng Giá chiếu nằm ở phía Nam nên vừa. Quốc nay mới được hình thành còn được. gọi là Nam chiếu đức tiền thân của vương.

Quốc đại lý sau này năm 738 nhà Đường. phong bì Là Cát làm Hoàng Tử Văn Nam. chính thức công nhận vương quốc nam. chiếu vì la các cho đóng đồ tại Thái Hòa. tức Phủ đại lý ngày nay năm 748 vì là. các qua đời con trông là các vùng lên kế. vị mối quan hệ đường Nam chiếu bắt đầu. có những dạng nhất năm 750 quan tri phủ. Văn Nam đã đánh cướp sứ thần của Nam. chiếu làm các la dụng hết sức tức giận. ông giết quan Chính phủ và Nam rồi đem. quân Kiến đến giáp biên giới với nhà. đường năm 751 qua nhà đường tại Tứ Xuyên. là nhàn như Trung Thông đem 8 vạn quân. thì giật quyền đang chiếu con đường và. quân Nam Chiếu do Đoàn kiệu Ngụy chỉ huy. đã giành chiến dữ dội cuối cùng con. đường thất bại chủ yếu do bệnh dịch. trong quân năm 754 10 vạn quân Thủ tướng. Lý Mật tấn công năng chiếu từ hướng bắc. vì vậy cũng không đem lại kết quả gì Nam.

Chiếu đã được thỏa thuận với thủ phone. nhằm liên minh chống đường của Nam chiếu. còn chiếm được các rượu muối ở Tứ Xuyên. là nguồn cung cấp muối chính cho Vương. Quốc này cho đến tận thời đại lý để. chống lại những sức ép quân sự từ nhà. đường các là vùng đã tìm cách liên minh. với thổ phồn chấp nhận các danh xưng. theo văn hóa thổ vốn Và thậm chí còn có. một chân cho bộ máy quyền lực thủ cồn Vì. vậy từ những năm 719 các là vụ bắt đầu. thấy mệt mỏi vì bất cứ xung đột nào giữa. thổ phồn và ra đường thuộc hồn cũng dám. của Nam chiếu để đánh cùng cuối cùng và. năm 794 Người Kế Vị các la vụ là dịp vô. tầm sẽ bảo thỏa thuận với thủ phone quay. qua Lênin với nhà được để chứng minh. mình là liên minh đáng tin cậy của nhà. Đường Dị mua cầm liên tục cho con đánh. thổ hồn tại khu vực ba ngày nay là Côn. Minh Quân thuộc về chống trả nhưng rồi.

Không đánh đỡ nổi sức mạnh của liên minh. con đường Nam chiếu Quân Nam chiếu và. con đường tiếp tục tấn công thủ môn từ. phía đông giết chết nuôi ngan Quân thổ. vốn bát giữ 6.000 qua anh cứ phá nhiều. thành trì thuộc vốn thuộc chủ yếu cắn. gần sức mạnh quân sự nghiêng hẳn về bên. đường Nam chiếu năm 808 tầm các khuyến. lên ngôi thay thế nhưng chỉ một năm sau. bị thay thế bởi Khuyến lòng thủy khiến. lòng thịt bạo ngược cuối cùng bị giết và. đang 816 Nam chiếu bắt đầu đạt cực trị. người lãnh thổ vào thời đại 2 đường vui. tiếp theo là khuyến lợi và khuyến phòng. Hữu Nam chiếu bắt đầu bành trướng về. phương Nam Về phía Miến Điện năm 820 Nam. chiếu tấn công phía Quốc rồi cuối cùng. hạ phiếu Quốc vào năm 832 năm 829 Nam. chiếu đoán Thành Đô nhưng không thành họ. tiếp tục mở rộng lãnh thổ về phía tây và. Nam khi đánh bài các tiểu Quốc ở các thế.

Này năm 846 Nam chiếu cho con làm loạn ở. An Nam Nam 859 thế lòng người ngồi buồn. em chiếu sau khi vui đường Tuyên tông. băng hà Thế lòng rửa mặt không liên minh. với nhà được nữa lợi dụng người dân địa. phương tòa Nam đang căm ghét sự hà khắc. của nhà Đường của Nam chiếu hợp lực với. con các Bộ là vùng núi cao tại Hà Nam. đánh đuổi con đường. khi chiếm được bố Châu khi lấy hộ đen ba. bạn quan đến cướp tại bố chồng thì quân. Nam chiếu cùng con địa phương đã đánh. chiếm A Nam khi lễ hội đánh dẹp được bố. trâu quay trở về thì An Nam đã nằm trong. quyền kiểm soát của quân Nam chiếu tháng. 12 năm 860 Nam chiếu Chiếm Lấy Tống Bình. lý hộ chạy trốn năm 861 lý hội đánh. chiếm lại Tống mình nhưng lại bị Quân. Nam chiếu đánh đuổi cuối cùng lễ hội bị. đầy ở đảo Hải Nam nhà đường cho Vương. khoan nên thay thế trước đồ hộ Sứ Quân.

Nam chiếu vẫn tiếp tục làm lại vừa hoàn. liên tục cao cấp cuối cùng vừa đường cho. trái tập lên thay Quân Nam chiếu thế. phải rút khỏi a55 863 Nam chiếu lại tấn. công an nào chiếm được Tống Bình vua Nam. chiếu cho thuộc hạ là Đoàn tù Thiên làm. đô hộ dứa Nam không chịu để bắt An Nam. nhà đường cho các biển người làm An Nam. đô hộ kinh được chiều Thảo sứ cao viên. từng có công đánh dẹp quân đội Quyết nên. được vua đường tin tưởng giao trọng. trách đánh đuổi quân Nam chiếu tại A Nam. từ năm 864 đến 866 cao biển nhiều lần. đánh bại mắt và J anh Nam chiếu đến. tháng 10 năm 866 Cao Biền bắt giết được. đoàn tụ thiên chiếu là a Nam quân địa. phương cũng đến hàng chục rất đông nam. chiếu cũng tìm cách chiếm lấy Thành Đô. vào những năm 869 và 874 vì vậy mặc dù. gây ra rất nhiều thiệt hại cho nhà đường. nhưng lần nào cũng thất bại phải quay.

Trở về năm 817 mông thế lòng qua đời. mông Long Tuấn thay những các bài trước. đó trước nhà đường khiến Nam chiếu bắt. đầu suy yếu không còn đủ lực lượng để mở. rộng lãnh thổ nữa Năm 897 Long Tuấn bị. ám sát bông phấn hóa trình lên thay phấn. Hóa trinh cho xứ ra đến Đại Đường xin. phục hồi lại mối quan hệ tốt đẹp trước. kia giữa hai nước tuy nhiên nhà nước. nước này đang đến hồi mặt vận cứu mình. còn không đổi nói gì đầu bằng Không Có. Lời Hồi Đáp nào được đưa ra từ phía nhà. đường K5 902 chị mãi tử một đại thần. trong triều đình Nam chiếu đã cho giết. hết hoàng tộc Nam chiếu tự lên ngôi. hoàng đế đổi quốc hiệu thành đại trưởng. Hoàng Nam chiếu đến đây là kết thúc chị. nhân mang lên thay trình máy tự và nam. 910 từ năm 926 Vĩnh Long đàn lại lên. thay Chị Ngân mân gieo nhân nào ắt gặp. quả đấy họ chuyện cuối cùng phải chịu.

Chung số phận như hoàng tộc Nam chiếu. trước kia Nam 928 một quý tộc người Bạch. là Dương tiền Trinh cùng triệu kiện. chính đã thảm sát họ Trịnh triệu Thiện. chính tự lên ngôi hoàng đế lấy quốc hiệu. là Đại Thiên Hưng Chỉ một năm sau Dương. tiền trên phế bỏ chịu thiệt chính sự lên. ngôi hoàng đế đổi quốc hiệu Thành Đại. Nghĩa nên đến năm 930 Dương kiến Trinh. bị Dương chiếu cướp ngồi đổi quốc hiệu. từ Đại Nghĩa nên thành đại minh nhà nước. này tồn tại đến năm 937 thì đoàn tư Bình. nổi dậy Chiếm Lấy quyền lực thành lập. nên nhà nước đại lý đoàn tư Bình ở ngôi. đến 59 trang 45 thì đoàn tư anh lên thay. đoàn tư anh cũng chứa ngôi 15 dù được. thay thế bởi đò từ lương đoàn tư Lương. Chị ở ngôi năm năm rồi được thay thế bởi. đoàn tư thông bây giờ tại Trung Nguyên. nhà Tống đã thống nhất được thiên hạ đại. Tống và đại lý giữ quan hệ hòa hảo cho.

Tới tận khi cả hai nước diệt vong đại lý. thường người quen giúp đại Tống ở những. Chiến dịch quân sự của Đại Tống đại lý. cũng thường xuyên bán gửi cho đại Tống ở. phía ngược lại để tránh đi vào vết Xe đổ. của nhà Đường với nam chiếu khi xưa nhà. Tống Hòa Hảo với đại lý nhiều lần từ. chối Triều cống từ đại lý và công nhận. độc lập chủ quyền của đại lý năm 969. đoàn tốt thuật lên thay thế đoàn thư. thông năm 986 đoàn Tối anh lên Sài đoàn. Thuận năm 1010 đoàn tố Liêm lên đoàn tố. anh trong thời gian đoàn tố lưu chỉ vì. đại lý và Đại Cồ Việt do Vua Lý Thái Tổ. chị vì đã xảy ra những mâu thuẫn và. tranh chấp năm 1012 quân đại lý tràn. giác Đại Cồ Việt những vị vua Lý Thái Tổ. thân Trinh đánh bại hai năm sau năm 1014. đại lý lại rầm rộ đem quân rằng Đại Cồ. Việt nhưng lại bị quân nhà Lý đánh bại. sau các cuộc chiến tranh với đại lý Đại.

Cồ Việt đã sáp nhập thêm 2 vùng lãnh thổ. mà ngày nay là vùng Tây Bắc Bộ năm 1.023. đoàn tố lòng nên thay đoàn tối Liêm đoàn. tối long ở ngôi ba năm thì Đoan tố chân. lên Kế Vị cả đoàn tố chân ở ngôi đến năm. 1041 thì đoàn tố Hương lên ngôi đoàn tố. hương ở ngôi đến nhà 1045 thì đoàn Tư. Liên buồn thay thế đoàn Từ Liêm ở ngôi. hoàng đế Đại lý được 30 năm thì đoàn. Liên Nghĩa lên kế vị năm 1080 đoàn yêu. nghĩa nhường ngôi cho đoàn Thọ Huy tuy. vậy đoàn Thảo Huy cũng chỉ vì được một. năm thì đoàn chính mình Huyền thay thế. đấy chính là nhân vật bảo định Đế trong. tiểu thuyết thiên long bát bộ của nhà. văn Kim Dung khác với trong truyền. thuyết khi mà đoàn chính mình nhường. ngôi lại cho đoàn chính thuần một cách. Hòa Bình Ngai Vàng đại lý của Đoàn Chính. Mình bị Triều thần Cao Thành Thái cấp. cao thành thái cướp ngôi vua lập ra nhà.

Nước đại trung vào năm 1.094 cao thằng. Thái ở ngôi chỉ được một năm thì mất. trước khi mất Ông dặn con cháu trở lại. Ngôi Báu cho họ Đoàn đại lý năm 1.096. đoàn chính thuần tích quản lại ngôi vua. đại lý năm 1008 Đoàn Chính Nghiêm Lên kế. vị đoàn chính thuần Đoàn Chính liêm. chính là nguyên mẫu của nhân vật Đoàn Dự. rất quen thuộc đối với chúng ta trong sự. nghiệp Tuy vậy theo lịch sử Đoàn Chính. nghiêm là con thật của đoàn chính thuần. và cũng không có nhân vật nào là Đoàn. Diên Khánh cả đoàn chính em chị vì đến. năm 1.147 thì Đoàn Chính Hương lên ngôi. Đoàn Chính Hưng trị vì đến năm 1.171 thì. được thay thế bởi Đoàn Trí Hưng Đấy. chính là nhân vật nam đế trong xạ điêu. tam bộ khúc của nhà văn Kim Dung thực tế. Khi chép lịch sử với ông không có nhiều. nên việc ông chán đời bỏ đi tu như trong. tiểu thuyết Không hề được xác định Đoàn.

Trí Hưng ở ngôi đến năm 1199 thì đoàn. phí người miền Tây 5 1205 Đoàn Trí Tưởng. lên ngôi đoàn trí tường trị vì đến năm. 1.238 thì được thay thế bởi đoàn Cường. Hưng đoàn thương Hưng Nắm Giữ ngày và. đại lý đến nhằm 1.251 thì được thay thế. bởi Đoàn Hương chí bây giờ quần Mông Cổ. đang giải giáo Trung Nguyên Mông Cổ đã. diệt Kim và đang trong quá trình duyệt. ống Đại Hán mồng Kha và em trai Hốt Tất. Liệt muốn đi đường vòng đánh thuốc cấm. từ phía Tây Nam do vậy đại lý nằm trong. vị trí nguy hiểm cuối cùng năm. từ trước sự xâm lăng của Mông Cổ Hoàng. Tộc Đại lý điều hành Đoàn Hương Trí dân. bản đồ Vân Nam cho mông cổ vào năm 1256. vương quốc đại lý chấm dứt vì vậy người. Mông Cổ vẫn cho hoàng tộc Đoàn Thị đại. lý nắm những quyền hay nhất định tại Vân. Nam họ Đoàn vẫn ở Phủ đại lý còn chính. quyền Trung ương được dời về Côn Minh họ.

Previous post Tóm Tắt: Thái Bình Thiên Quốc (1851 – 1864) Cuộc nội chiến đẫ.m m.áu ngang Thế chiến thứ Nhất
Next post Tóm Tắt: Vương Triều Tây Hạ (1038 – 1227) Nhà vợ hùng mạnh của Hư Trúc ngoài đời thật