Tóm tắt: Nhà Tống (960 – 1279) | Từ khi thâu tóm Trung Quốc đến khi bị Đại Kim và Mông Cổ tiêu diệt

Ờ ờ. Hi xin chào mọi người ngày hôm nay chúng. ta sẽ cùng tìm hiểu về vương triều nhà. Tống một trong những quân chiều thì đạn. nhất về văn hóa và kinh tế nhưng lại bị. coi là vương triều thảm hại nhất trong. lịch sử phong kiến Trung Quốc với những. thất bại nặng mì tại chiến trường cùng. mỗi lục Tĩnh khai 1127 triều đại nhà. Tống là một triều đại lớn trong lịch sử. phong kiến Trung Quốc tồn tại 319 năm cứ. năm 960 khi Tống Thái Tổ Triệu Khuông. Dẫn hài cốt đến năm 1279 thì vòng quốc. dưới thời của Triệu Mỹ bởi đại đế chế. Mông Cổ. à à. ở đại Tống được chia làm 2 giai đoạn. riêng biệt nhà bác Tống 960 đến 1127 lại. giai đoạn khi thủ đô của nhà Tống đóng. tại thành điện Kinh Hải Phòng ở miền Bắc. nên gọi là Bắc tống tống Triều lúc này. kiểm soát toàn bộ trung nguyên nhà năm. Tống 1127 đến 1279 là để chỉ hoàng thời.

Gian khi bắt Tống đã mất quyền kiểm soát. phía bắc cho người nữ Trần Đại Kim trong. thời gian này triều đình nhà Tống rút về. phía nam sông Trường Giang và lập kinh. đô ở Long An này là hàng châu nên được. gọi là nam Phóng. khi tổng tài tổ hài cốt đại Tống là. Triệu Khuông Dẫn ông vốn là quan Dưới. thời nhà hậu chu với chức vụ điện tiền. đô điểm kiểm tất thống lĩnh Cấm Vệ Quân. triệu hướng dẫn là thân tín của vua hậu. Thế tông đường thời sau khi hậu chưa. Thế tông qua đời năm 959 công để lên kế. vị ngai vàng ngà hộ trung khi còn nhỏ. Chính vì vậy Triệu Khuông Dẫn có thời cơ. lập nên đại nghiệp đến mùa xuân năm 960. phe cánh của Triệu hướng dẫn sau tin. cuồng liều phải vỡ tiền Thủy tràn xuống. hộ châu Âu mua hộ xù cùng quan lại thất. kinh liền lệnh Triệu Khuông Dẫn lắm đại. quân đi khám địch nhận được lệnh Triệu.

Khuông Dẫn kéo quân khỏi Kinh Thành đến. đóng tại Trần Kiều dịch đến tối hôm đó. vào mùng 3 tháng giêng tết canh thân 960. quân lính khoác áo hoàng bào cho Triệu. Khuông Dẫn và hô to vạn tuế cùng quay. lại Kinh Thành à. ông vua quan nhà hội xu thấy sự đã vậy. lại không có thực quyền Không thể làm. khác đều phải thừa nhận triệu Hướng dẫn. mua quần đế tốn vị khép lại ngày hội Du. triệu hướng dẫn lên ngồi tức Tống Thái. Tổ lấy quốc hiệu là đại Tống Bởi lẽ. trước khi vào chiều hậu ông làm tiết độ. sứ tại Quý Đức trú tại Tống trâu đất. trống thời Xuân Thu Chiến Quốc xưa nên. triệu cùng dẫn định quốc hiệu của mình. là đại Tống đặt kinh đô tại Thành huyện. kinh Khai Phong Sau khi lên ngôi tổng. Thái Tổ liên tiếp Bình Định các cuộc nổi. loạn trong nước đồng thời tiến hành thu. lại quyền lực với các vị tướng nắm giữ. trọng mình trong triều đình cùng các võ.

Tướng địa phương nằm hết binh quyền về. tay Trung ương và phân bổ các quan văn. nắm giữ trước vị cao trong quân đội. ạ sau khi củng cố vững chắc chính quyền. của mình tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn. bắt đầu sự nghiệp thống nhất Trung Quốc. Thảo khoản các thế lực cát cứ Ngũ Đại. Thập Quốc để thực hiện mục tiêu tổng. Thái Tổ thi hành chính sách Thiên Nam. hậu Bắc Tức là đánh chiếm các nước phía. Nam nơi có nguồn kinh tế dồi dào trước. để củng cố quyền lực Đại Tống sau đó mới. tiến lên Bắc phạt các thế lực phía bắc. Từ đó bấm tìm dễ dàng và thế lực quân. phiệt Việt Nam nhà Tống chinh phục lần. lượt các nước kinh Nam năm 1963 hậu. thuộc năm 965 Nam Hán nằm 971 và cuối. cùng là nam đường năm 976. ở tại phía Nam Duy chỉ có Tĩnh Hải quân. tên gọi của nước ta thời kỳ video hộ từ. năm 905 đã thoát khỏi ách đô hộ và phát.

Triển hùng mạnh thành nước Đại Cồ Việt. của người Việt do vua Đinh Bộ Lĩnh đứng. đầu là nhà Tống chưa dám đụng đến. Chính vì vậy sau khi cơ bản thực hiện. được kế hoạch trình phạt phía Nam củng. cố quốc lược nhà Tống đồ quần nền khai. chiến với các thế lực quân phiệt ở phía. Bắc là Bắc Hàn và đại diều năm 976 Tống. Tiến Quân bắc phạt Tuy nhiên Tống Thái. Tổ Triệu Khuông Dẫn được một qua đời. Ngay trong Chiến dịch quân tổng giúp. nuôi tạm thời không tiến hành bác vẩn. nữa sau khi Tống Thái Tổ Triệu Khuông. Dẫn qua đời em ông triệu quà nghĩa kế vị. hiệu là tống Thái Tông về con đường lên. ngôi của Tổng Thái Tông triệu còn nghĩa. có nhiều thuyết âm mưu cho rằng ông đã. ám hại anh trai để giành lấy Ngôi Báu. bằng chứng cho những phán đoán này là. ngày 13 tháng 11 năm 976 Tống Thái Tổ. Triệu Khuông Dẫn truyền em trai Triệu.

Quảng nghĩa vào cùng uống rượu đến tối. còn nghĩa ra về sáng hôm sau thì hoàng. đế Khai quốc nhà Tống triệu cuồng dẫn. qua đời ở tuổi 49. ở Tuy nhiên cuối cùng triệu quả nghĩa. vẫn lên ngôi và ổn định tình hình sau. khi cùng cố chính quyền tổng huy tông. triệu còn nghĩa hoàn thành thống nhất. Trung Quốc khi thông Tĩnh Thanh Nguyên. Quân và Ngô Việt đồng thời tiếp tục thực. hiện công cuộc Bắc phạt còn dang dở ở. 13 năm sau khi dừng lại tổng Thái Tông. cho quân tiến đánh phía bắc đẩy lùi Quân. chi viện đại liệu và công hạ thành công. thủ Thái Nguyên của nhà bác Hán cũng. dòng chiến dịch sinh hoạt bát hắn Tống. Thái Tông triệu còn nghĩa thôi cũng được. tiết độ sứ kiếm Thường Quân Trường kiếm. hiệp của bác Hán phòng dừng kế nghiệp. làm nguyên sói trấn thuộc Yên Thủy với. đại liêu ông chính là vị tướng rừng già. đời tuyệt nhất của gia tộc rừng già.

Tướng nổi tiếng trong lịch sử cũng như. trong văn học nghệ thuật Trung Quốc. anh quay lại với Tống Thái Tông sau khi. tiêu diệt bác Hán đến tháng 5 năm 979. bất chấp cằn nhằn từ các quan trong. triều Tống Thái Tông tự mình thân Trinh. Thừa thắng đưa quân trở lên ảnh đại liều. ban đầu quân Tống Thu phục được dịch. châu chắc Châu tại Hà Bắc và tiến đến. vầy Thành Yên kinh của đại liêu tại đây. hai bên tổng điều triển khai kích chiến. bên bờ sông cao lương Tổ Thái Tông thần. trình đốt quân Tống nhưng sau đó bị. trúng tên ông Tống một vài chiếc thoái. về phía Nam. ở trên đường rút lui ngựa của Tống Thái. Tông triệu quả nghĩa bị sa lầy lại đang. bị trúng tên vị vua thứ hai của triều. Tống suýt bỏ mạng phải may mắn lắm mới. trở về kinh đô Viện Kinh cũng trong năm. 979 đó tại Đại Việt xảy ra biến cố lớn. vua Đinh Bộ Lĩnh cùng con cả Đình Liễn.

Bị sát hạch nhân cơ hội này hầu nhân bảo. quan trấn thủ hung Châu sách biên giới. Đại Cồ Việt dân tấu quyền Tống Thái Tông. đưa quân đánh Đại Cồ Việt sang năm 981. sau khi chỉnh đốn đình sĩ tổng huy tông. sai hầu nhân bảo đèn 4 vạn quân xuống. xâm chiếm Đại Cồ Việt song chiến dịch. này của nhà Tống cũng thất bại khi Thập. đạo tướng quân Lê Hoàn được tôn lên làm. vua lãnh đạo quân dân Đại Cồ Việt đập. tan quân Tống xâm lược. vợ chồng chiến dịch này hôn nhân bảo. cũng bảo mạc tại Đại Cồ Việt. Anh sinh năm 986 nhân cơ hội nhà nhiều. có vừa nhỏ mới lên ngôi tổng Thái Tông. Triệu Quang Nghĩa lại muốn Bắc phạt vừa. tổng điều Lâm vị đại biểu là nữ Dương. nghiệp Điền trọng tiến vào Bân và tôi. nhận dẫn 20 vạn quân chia làm 3 lộ Tây. Chung Đông Tiến hành Bắc phạt Lần thứ. hai a. sản xuất kinh nghiệm từ chiến bại lần. trước cổng Thái Tông dặn Các tướng đưa.

Quân tiến từ từ đi đến đâu chắc đến đó. để khi quân tiếp viện của liều đến thì. phục cách tiêu diệt. ở Tuy nhiên khi được thực hiện chiến. dịch nội bộ quân Tống có sự đố kỵ chỉ rẽ. các tướng tranh giành công chạy dẫn đến. việc Tiến Quân không đều giữa các cánh. quân trong khi tay Quân và Trung Quân. Tiến quần quá nhanh đánh sâu vào đất. liều thì cánh đồng quân cánh quân chủ. lực bị kẹt lại phía sau do gặp sự kháng. cự mạnh mẽ của quần điều chưa Thế phản. kích quần liệu cắt đường luận của Tây. Quân và Trung Quân tổng Thái Tông hội ra. chiếu chỉ rút quân nhưng đã quá mượt. quân Tống đại bại trước vó ngựa đại liệu. từ nay trở về sau quân Tống không còn. dám quay trở lại mặt Bắc nữa. Anh Quốc lược nhà Tống suy giảm nghiêm. trọng sau những thất bại tại phía tây. người đàng hạ nổi lên thành thế lực lớn. đối kháng ngàn chống quân Tống lại tiếp.

Tục nhiều lần thất bại trước người đàng. Hạ trong các chiến dịch Tam xuyên khẩu. Hảo Thủy xuyên định xuyên chạy buộc phải. nghị hòa và sau này công nhận nước Tây. Hạ của người đàn hạc. ở trong khi chiến bại rất nhiều Tại Biên. Thùy thì tại Hậu cứ nhà Tống cũng không. yên năm 993 khởi nghĩa Tại Tứ Xuyên bùng. phát tông Thái Tông triệu quả nghĩa phải. mất 3 năm đến 5 996 thì mới dập tắt được. cuộc khởi nghĩa này về phần Tống Thái. Tông triệu quả nghĩa Mặc dù Chiến Bại. niệm tiếp nhưng cá nhân bị mùa thứ 2 của. nhà Tống này là người phòng Nhã hiệu thờ. Phú Trọng Văn Hóa vì vậy văn hóa nghệ. thuật kinh tế của nhà Tống rất được chú. trọng. Ừ Có thì nói trong 20 năm cai trị của. Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa đã phản. ánh khái quát bộ mặt của cả một triều. đại Tống hơn 300 năm đó là sự thịnh. vượng về kinh tế văn hóa nhưng lại thảm.

Hại trong chiến tranh khác hẳn với những. triều đại phong kiến Trung Quốc khác quả. thật là một triều đại kỳ lạ. a tổng Thái Tông triệu quà nghĩa qua đời. vào năm 997 để lại ngôi cho con trai. Triệu Đức Dương tức Tống chân tông. công việc kế vị này cũng là một cột mốc. quan trọng của nhà Tống buổi lễ tống cái. tông triệu quả nghĩa đã phá vỏ gì mệnh. của Đỗ Thái Hậu mẹ của hai anh em Tống. Thái Tổ triệu cuồng dẫn và tống Thái. Tông Triệu quảng nghĩa theo di chiếu của. Đỗ Thái Hậu sau khi thái tổ hướng dẫn. mất mùi vị sẽ để lại cho em là quan. nghĩa tức Tống Thái Tông đến khi thấy. tổng mất thì phải nhường ngôi cho em thứ. ba là đỉnh mỹ rồi sau đó trở lại Việt. con của Thái Tổ hướng dẫn Tuy nhiên Thái. tổng quản nghĩa sau khi lên ngôi lại có. ý để ngồi lại cho con mình nên đã tìm. cách dáng trước của đình mỹ khiến ông.

Này ướt ức mà chết. ạ sau đó là em con trưởng của Thái Tổ là. Đức chiêu phải tự sát rồi đến một con. thứ là đức phường cũng đột nhiên qua đời. ạ sau khi thanh toán phòng các mối lo. Tống Thái Tông triệu còn nghĩa có ý là. con trưởng là Nguyên tá làm tháng từ. nhưng Nguyên tá vốn thân với đỉnh nghĩ. nên khi đình Mỹ bị bức ép quyền phát tỏ. lòng bất mãn với vui trà Thái Tông sau. này Nguyên tả cũng phát điên rồi Dáng là. thứ dân ở. hai điểm nằm 995 Tống Thái Tông lập con. trai Triệu Đức Xương làm thái tử đổi tên. thành Triệu Hằng tức Tống chân tông a. ừ ừ. à à. ừ ừ. từ tháng 3 năm 997 tổng thấy tông Triệu. Hoàng Nghĩa Lâm bệnh qua đời nhân cơ hội. này bọn gian quan trong triều cùng hoàng. hậu lý thị tính với thái tử đó Nguyên. táo bằng bị liền trở về cùng làm vua. nhưng âm mưu này không thành khi bị tẩy. tướng đơn chiều là lễ đoàn Ngàn Cân đã.

Đoàn sai thì vệ đón thái tử vào cung và. tôn lên ngôi ngày sau đó hiệu là tống. chân tông ừ. ạ sau một loạt các luật biến loại cung. đình đấu đá nội bộ cùng Sự thất thế của. Đại Tống với đại liêu và Tây Hạ ở phía. bắc đến đời Tống sen tông ông chủ trương. tiết kiệm quan tâm đến triều chính xã. hội nhờ có đó được ổn định. anh về tình hình bên ngoài năm 1004 Quân. Khiết đan đại liều tấn công Triều Tống. đánh đến tận căn cứ Hiền Nguyên cửa Gõ. kinh đô biển kinh. ý tưởng Sơn Tùng được sự khuyến khích. của tướng Khống chuẩn đích thân sang bởi. bác Hoàng Hà đó Quân do vậy quân Tống có. thêm tình thần và đánh bại người kiếp. đàn bà. ạ sau trận đó hai nước ký bản hiệp ước. thiền Uyên giống được xưng là anh nhưng. phải nộp tiền và lụa hàng năm cho nhiều. từ đó hai nước không Động Càn qua trong. hơn 100 năm. đi tàu hỏa ướp thiền Nguyên sống chân.

Tông mở mắt ông cách trước tể tướng. không chuẩn Trọng Dự gian thần vương cầm. ngược và dần sa vào mê tín khiến cho đời. sống nhân dân cơ cực tài chính thất. thoát nhà giống bắt đầu Vũ bạn ạ. vợ chồng cùng Tống chân tông và hoàng. hậu của mình là Lưu Hoàng Hậu Không có. hoàng tử may đến sau này Tống chân tông. mới có còn với thị nữ của hoàng hậu đặt. tên là Triệu thủ ích Vào trò lưu hoàng. hậu và Dương thuộc vì người dưỡng. 3 năm 1018 chân tông là con trai độc. nhất của mình là Triệu thu ích làm cái. từ đổi tên thành triệu Trinh đến 5022. Tống Sơn tông Băng Hà Triệu Trinh lên. ngôi khi còn nhỏ Tức Tống Nhân Tông Tống. Nhân Tông còn nhỏ nên lương Thái Hậu. được quản lý Quốc sự khởi đầu cho 11 năm. buồng rẻ nhất chính của vị thái hậu này. chính vì vậy mặc dù chỉ vì từ năm 1022. đến năm 1063 hơn 41 năm nhưng trong 11.

Năm đầu Tống Nhân Tông luôn phải nằm. dưới cái bóng của Lưu thái hậu phải sau. khi lưu thái hậu qua đời Tống Nhân Tông. mới thực sự nắm quyền lực. ở thời đại của Tống Nhân Tông được ca. ngợi là thịnh thế nhất đại Tống ông tiếp. tục thi hành chính sách Trọng Văn hình. võ kinh tế văn hóa xã hội của Đại Tống. được phát triển mạnh mẽ dưới thời Tống. Nhân Tông xuất hiện hàng loạt các đại. thần có được lực và lòng trung thành hết. lòng vò tá nhà vua Như Phạm Trọng Yên. Phú bẩn hàn kỳ 2 vào chừng ở. ở ngoài những điểm tốt Tống Nhân Tông bị. phê phán là một vị vua nhu nhược không. Có chí làm vua bởi đường lối chính trị. Hoàn Hòa quá mức của ông về đối ngoại. trong thời Tống Nhân Tông ở phía tây bắc. người đảng hàng ngày càng lớn mạnh đến. 5038 thủ lĩnh lý Nguyên Hảo tự xưng là. Hoàng lý Tây Hạ Và phát động chiến tranh.

Với Tống nhà Tống lại phải nộp tiền. Triều cống hàng năm cho Tây Hạ Để cầu. bình yên. Anh Ở Phía Đông Bắc năm 1042 đại liêu. lại dự định hình Bình nằm hạt buộc Tống. phải tiếp tục cầu Hòa và tăng tiền cũng. tiến hành năm nên thêm 20 vạn sự gọi là. trọng Hy tăng Tỵ. ạ sau khi tình hình ở phía bắc tạm thời. được ổn định thì ở phía Nam Triều Tống. là phải thường xuyên thường lựa các lợi. ích với hai thế lực lớn mạnh lúc bấy giờ. là đại lý và Đại Việt nhưng khổ sở nhất. là nhà Tống phải chống lại cuộc nổi dậy. của Nùng trí cao ở Quảng Tây Nùng trí. cao lập ra nước Đại Nam đánh phá khắp. nơi cuối cùng đại Tống và nhờ đại lý mới. giành được Nùng trí cao. ở nhà tổng ngày càng đổ nát từ đó Mặc dù. nền kinh tế văn hóa phát triển được mệnh. danh là phút ống như những cuộc chiến. tranh liên miên gồm những khoản cúng làm. sao khắp các nước xung quanh khiến Ngân.

Khố triều đình ngày càng kiệt quệ Tống. Nhân Tông cũng mang tiếng trong lịch sử. Trung Quốc là một vị hoàng đế háo sắc. Mặc dù không ngớt là tiền mỹ nhân vào. cung nhưng Nhân Tông lại không có một. người con trai nào sống sót để truyền. ngồi vị năm 1063 Tống Nhân Tông qua đời. họ 54 tuổi theo Tống sử Sau khi Nhân. Tông qua đời cả Thành huyện Kinh Kiều. gạo than khóc nhiều ngày không dứt những. người cắt thực và đám trẻ đốt tiền giấy. và khóc trước Đại Nội lạ lùng là ngay cả. hoàng đế kiếp đàn khi đó cũng thường. tiếc về sự qua đời của ông. ạ sau khi qua đời người cháu gọi Tống. Nhân Tông bằng chú là triệu lượt được. tôn làm vua tức Tổng anh tông. ở đâu anh Tùng chị vì nhà Tống 4 năm từ. năm 1063 đến năm 1067 tù chỉ vì trong. thời gian ngắn ngủi nhưng Tống Anh Tông. đã lập được nhiều thành tích đáng kể cho. Vương Triều khi ổn định chính sự trong.

Lớp hoạt động điện thoại hông dám và bên. ngoài hòa hòa với tai hại về tình hình. chính sự trong thời gian đầu trị vì của. ông quyền lực trong triều nằm trong tay. vào thái hậu mãi đến năm 1064 anh tông. mới đích thần chắc chính. ba tháng giêng 5.067 anh tông qua đời. ngôi hoàng đế được truyền cho hoàng tử. trưởng của Tống Anh tông là giữ Vương. Triều húc tức Tống Thần Tông. ông Tống Thần Tông ở ngồi đại Tống từ. 5.067 đến năm 1.085 tổng hơn 18 năm Tống. Thần Tông là một vị quân vương có trí. Hưng đất nước không lâu sau khi lên ngôi. ông theo đề nghị của tướng Vương ăn. thạch quyết định thực hiện tầm pháp cải. cách trên nhiều lĩnh vực kinh tế chính. trị quân sự. à Vì vậy công cuộc cải cách không thu. được hiệu quả như mong muốn do sự can. chờ của phe bảo thủ và sự mâu thuẫn ngày. trong nội bộ và tần pháp dẫn đến vương.

Ăn thạch bị bãi trước và những chính. sách mới lần lượt bị thủ tiêu đại Tống. ngày càng đổ nát. em về phương diện đối ngoại sau khi biện. pháp cải cách nhà Tống tiến hành các. cuộc chiến tranh với Đại Việt và Tây Hạ. để mở rộng lãnh thổ xong đều bị thất bại. nặng nề thế nước Tiếp tục xuống dốc. và đặc biệt là cuộc chiến tranh chống. Việt năm 1075 đến năm 1077 được đánh giá. là cuộc chiến tranh quy mô lớn và khốc. liệt nhất vùng Đông Á trong thế kỷ thứ. 11 trong giai đoạn đầu thái ý Đại Việt. Lý Thường Kiệt biết được âm mưu quân. Tống đã chủ động đưa quân Đại Việt kém. ống trong chiến dịch 1075 1076 liên tiếp. hạ thăm châu liêm Châu Thạch Châu và. cùng Châu Thu về Quảng Tây đến giai đoạn. sau Quân lý giúp chủ lực về phòng thủ. trên bờ Như Nguyệt chống lại đại quân. Tống trong năm 1076 đến năm 1077 và cuối. cùng đánh bại được quân Tống bộ công.

Tống phải tháo chạy khỏi lãnh thổ Đại. Việt sau thất bại tại bệnh viện năm 1081. nhân cơ hội người bộ thời hạn mâu thuẫn. quân Tống tiến đánh Tây Hạ đến 5082 thì. lại đại bại tại Thành Vĩnh Lạc à. khi sống lại phải xin nghị hòa với tần. hạn. u sầu hãy thất bại trong chiến dịch đánh. Đại Việt và cây hạ sức khỏe của Tống. Thần Tông suy kém dần tháng 2 năm 1.085. Thần Tông làm bệnh nặng quần thành tôi. xin Lập Thái Tử Và xin cho Cao Thái Hậu. nhất chính Tống Thần Tông chuẩn Y tháng. 3 Cao Thái Hậu lên chiều tuyên bố chỉ dụ. lập viên an Quận Vương làm hoàng thái tử. đổi tên là triệu phú ngày sau đó Tống. Thần Tông qua đời ngôi Hoàn Mỹ được. truyền cho người con trai mới 9 tuổi là. triệu phú tức cổng chiết tông. khi tổng chết ông Triệu Phú là vị hoàng. đế thứ bảy của vương triều Bắc Tống. trong lịch sử Trung Quốc ở ngôi từ năm.

1.085 đến năm 1100 tổng 15 năm. từ năm 1.085 Tống Thần Tông qua đời. triệu phú khi đó mới 9 tuổi lập bàng. hoàng lý do chết ông còn nhỏ quyền hành. trong triều nằm trong tay Cao Hoàng Thái. Hậu. cho đến năm 1.093 Hoàng Thái Hậu qua đời. chiếc tông đích thân trước chính trong. thời gian bị gì của mình Chúc ông tiếp. tục phải đối phó với tai hại và đại. lương tùy vậy quần Tống Rốt cuộc cũng. chiến Khánh được Tây Hạ Thanh Thúy đại. Tống được khôi phục cũng vì thế mà liều. phải mình sợ và cây hạ thần phục chịu bò. các khoản cũng là thằng Lâm của Đại Tống. và dần dần bỏ ý định xâm lược Trung. Nguyên. và đồng thời Tống chết chồng cũng Loại. bỏ các thế lực bảo thù trọng dụng các. đại thần Thuộc Về cải cách thực hiện lại. biện pháp của vườn ngàn Thạch thời Tống. Thần Tông nằm 1100 tổng chết ông qua đời. mà không có còn nối dõi vui vị được trao.

Lại cho em trai ruột của chiếc tông là. Triệu Cát tức Tống Huy tông Tống Huy. tông là hoàng đế thứ 8 của triều đại Bắc. Tống trong lịch sử Trung Quốc ông trị vì. nhà Tống Từ năm 1100 đến là 1.125 và trở. thành thượng hoàng từ năm 1100 25 đến. khi sự kiện Tĩnh Khanh xảy ra vào năm. 1127. a tổng huy tông được hậu Thế biết đến. như một vị hoàng đế truyền vì văn hóa. nghệ thuật rất nổi tiếng một tài tử. phong lưu và một nhà thơ nhà thư pháp. họa sĩ và nhạc công xuất sắc Tuy nhiên. ông không phải là một vị của giỏi thời. kỳ trị vì của Nguyệt đồng đánh dấu một. dấu mốc nhục nhã của nhà Tống không hứng. thú với Triều chính Tống Huy Tông sinh. hoạt xa xỉ mê say thương vào thành lâu. tìm người mê tín. 35 trọng Hòa thứ nhất 1.118 rồng hoàng. hảo gây lụt 4 lộ Hà Bắc Kinh Đông chịu. thì tay điều dần mất nhà cửa không thể. Mưu Sinh Khởi Nghĩa dân chúng nổi lên.

Khắp nơi trong đó có Tống Giang tại. Lương Sơn đây cũng là bối cảnh của thiếu. thuyết Thủy Hử nổi tiếng Tuy nhiên trong. lịch sử Tống Giang nhân vật đứng đầu. trong Thủy Hử lại rất khác Đúng là Tống. Giang Lập chạy nổi dậy tại Hương Sơn Tuy. nhiên Tống giành được đề cập trong Tống. sử với chi tiết Là Chi Châu trường thuốc. dạ đem quân đánh lương sơn của Tống. Giang Tống Giang trúng kế viên tướng tài. ba của Tống Giang là Lư Tuấn Nghĩa bị. chuyên thuốc giả bắt Tống Giang lùi vào. cố đủ Lương Sơn không ra trường thuốc dạ. vừa đánh vừa chiều hàng cuối cùng ống. dàng chấp nhận quy hàng và làm sở Châu. An phủ sứ cho triều đình không có gì. giống như được đề cập trong tiểu thuyết. Thủy Hử. ở Tuy nhiên nhân vật vừng lạc thì lại. hoàn toàn trái ngược hoàn toàn với Tống. Giang trong Thủy Hử cũng trong năm đó. năm 1.120 Hương Lạc nổi dậy khởi nghĩa.

Tại đất thành hề Chiết Giang Huyền dò. cũng vì dân chúng tại giang nam quá khổ. cực tại giang nam đầu bé Lòng Tống Huy. tông hàm hết những cây cỏ lạ đá quý hoạn. quan đồng quán chay thủ Hạ Thành lập ứng. dụng cụ truyền nhỉ Tìm kiếm cướp bóc. những thứ quý lại trong dân gian từ. Gangnam và huy động hàng ngàn tù làm. việc chuyên chở về điện kinh doanh vua. độ quân chủ nghĩa đã gây ra nhiều cảnh. cướp bóc tàn bạo khiến gần vàng Nam rất. oán hận đến năm 1.120 tại giang nam nổ. ra cuộc khởi nghĩa phường Lạt dừng lại. nhanh chóng phát triển lực lượng thành. lập chính quyền nông dân tại 6 Châu 52. huyện thuộc 4 tỉnh giang tô Chiết Giang. An Huy phải sang tay hiện nay I. em thấy vị tổng mì Tùng vội Hàn bị bãi. bỏ hiểm Tìm quần lại bị bớt sự bất bình. của dân chúng tôi cử hoạn quan đồng quán. làm phiền phủ sứ Giang chiết Hoài Nam.

Lãnh trách nhiệm Tổng chỉ huy Cùng Đàm. Trinh cần 15 vạn cấm quân cùng quân từ. các vùng tần tấn phiên Hán bị đánh. Phường Lạc. ạ Sau nhiều tháng Giáp Chiến đến tháng. tư năm 1121 Vương lạc thua trận cuối. cùng 7 vạn quân bị giết quân Tống đánh. động bằng nguyên tác giống Phương lạc. cùng vợ hai con trai và khắc phục hạ cả. thầy còn được 52 người tuy nhiên khởi. nghĩa vẫn tiếp tục sau khi phương lại bị. giết các hạ thủ Phương lạc ở khắp nơi. vẫn tiếp tục chống lại triều đình khiến. các hướng nhà Tống phải đánh dẹp mãi đến. tháng 3 năm 1122 mới hoàn thành sau khi. lực lượng Phương là bị rệt Tống Huy tông. lại phát bệnh bắt dân tỉnh hoa thơm của. lạc như trước giống công lại càng ít. quản Triều chính chính vụ đều giao cho. nhóm sàn Thần Sử gọi đó là lục tại Lũng. đoạn Triều cương. anh không chỉ nội tình Hỗn Loạn mà tại.

Biên Thủy Bác tấm và đối mặt với hiểm. họa mà Tống Huy tông khâu nhỉ nghĩ tới. tại phía bắc ngào nữ chân nổi lên Lập. dàn nước kim chống lại người Khiết đan. đại liêu là 1.116 Tống Huy tông thấy vậy. đều cho người đến kim để bàn kế tổng kim. liên minh hiện đại liêu sau đó chia đôi. thiên hạ đồng thời nhà Tống sẽ lại cống. nạp cho nhà Kim Như đã từng cống nạp cho. đại liêu hai bên đạt được giao ước Tuy. nhiên sau khi quân Kim hiện được đại. nhiêu liền ngay lập tức xua Quân xuống. cấp phá các vùng nhà Tống đang đóng giữ. quân Tống đại bại. số điểm 5 trung hòa thứ bảy 1.125 quần. kìm lại tiến xuống đánh các châu phía. Bắc của Tống Tống Huy tông kinh sợ lên. truyền ngôi cho con là triệu Hoàn tức. Tống hầm tông để khỏi mang tiếng vị vua. Mặt Quốc Tống Huy tông vì thế trở thành. thượng hoàng sang nằm Tĩnh Khanh thứ. nhất 1.126 quần kìm lại khiến xuống đánh.

Bắt Tống lần thứ hai lần này Đại Kim. chia Bình làm hai đường đánh thẳng kinh. đô Viện Kinh của Tống Viện Kinh cố thủ. trong nhiều tháng đến ngày mùng 9 tháng. 1 năm 1127 niên hiệu Tĩnh Khanh năm thứ. hai quân Kim phá được Thành huyện Kinh. Bát sống Tống Huy tông và tống hầm tầng. Hoàng khách quan lại vài nghìn người Của. bác Tống bị Quân Kim bắt về phía bắc làm. nô lệ sự kiện Tĩnh hàng này là mối hận. to lớn chưa từng thấy đối triều đình và. thần dân nhà Tống và cũng là nỗi nhục. lớn nhất đối. ở trại trồng lịch sử Trung Quốc. về sự kiện này cũng chấm dứt 167 năm tồn. tại của nhà bác Tống những khoảnh khắc. may mắn còn lại của bác Tống chạy xuống. phía Nam lập ra triều làm tổng à. ừ ừ. à à. à à. ở nhà bác Tống diệt vong trong sự kiện. Tĩnh Khanh năm 1127 quân Kim bắt được. rất nhiều Tùng nhất Triều Tống bao gồm. cả Thượng Hoàng Tống Huy tông và vua.

Tống cầm tông xong Khang Vương Triệu cấu. con trai thứ 9 của Thượng Hoàng Tống Huy. tông may mắn thoát được kiếp nạn này. Ê thằng Vương Triệu cấu dẫn tản rừng nhà. Tống chạy về bồi đô tại Quý Đức phủ nay. là thường khâu hạt Nam lên ngôi vua nhà. Tống Hiệu là tống cao công mở ra nhà Nam. Tống tiếp nối bác Tống trong lịch sử. em mặc dù giành được Đại Thắng tại điện. kinh nhưng Quân Kim vẫn thường số quân. đánh tiếp các mảnh đất khác của nhà Tống. vì vậy Tống Cao Tông không được yên sau. khi định đồ tại Quý Đức được 3 năm thì. lại chạy xa hơn về phía Nam dời đô đến. Kiến Khang phụ vào năm 1.131 tùy vậy. Tổng cộng Tùng vẫn không yên tâm nên. sang năm sau Tống cao tông cho thằng. Hàng Châu Thành thành rahman phủ và cho. xây dựng chuẩn bị chuyển đồ một lần nữa. ở biển năm 1139 triều đình năm Tống. chính thức chuyển về rahman phụ nay là.

Thành phố Hàng Châu tỉnh Chiết Giang một. vị trí khá sâu về phía Nam của Giang Nam. nhằm tránh đại quân Kim. Xem tivi chiều kim vẫn liên tục số quần. xa hơn về phía Nam để đánh làm Tống. tháng 10 năm 1.129 hoàng tử nước kim là. một chuột màng đại quân ánh sang năm. nguyên soái trấn thủ năm Tống là đỗ sung. không có khả năng chống cự khiến các. tuyến phòng thủ của Nam Tống lần lượt bị. vỡ rồi ra hàng kim một chuột mang quần. thủy sát Tống Cao Tông Tống Cao Tông sợ. hãi phải bỏ chạy qua nhiều thành rồi. cuối cùng giăng buồm trốn ra biển lềnh. bềnh suốt 4 tháng ròng. ở thẻ tấn công của quần kìm rất mạnh. song do không bắt được Tống cao tông ở. lâu ngày tại phường nằm Thủy Thổ hồng. hợp những người chủ nghĩa quân dân làm. tổng lạnh thường xuyên tập kích khiến. lại còn kìm hết sức khó khăn chủ soái. quần Kim Ngưu chuột quyết định chiến.

Binh về Bắc. từ tháng 3 năm 1.130 mời vạn đại quân. một chuột giúp về tới Trấn Giang tưởng. nhà Tống Hàn thế chung mang 8.000 quân. ra trận đánh tại chùa Tiêu Sơn Trấn. Giang quần Kỳ bị chặn đứng dồn ở lại. không thể qua sông được một chuột thương. lượng mấy lần với hàng thế chung Xin trả. lại của Báu Cướp ở Xanh Nam và ngựa quý. để mở đường về nước nhưng Hoàn khí chung. không chấp nhận. ở quần Kim ở sàn Bắc đến chi viện cho. một vượt qua sông nhưng cũng bị thủy. quân của Hàn thế trùng trận đánh một. chuột chạy dọc dòng sông Tìm đường khác. qua sông nhưng hàng thế trùng nhất định. và chết. ở hai bên vừa đi vừa đánh quần kiếm đánh. phá vây lên bờ Bắc nhưng không nổi bị. quân Tống dồn vào Vũ Hoàng Kiên. ở quần Tống chị 8.000 mà vây hơn mười. vạn đại quân kỳ chồng Vũ Hoàng Thiên. suốt 40 ngày cuối cùng một chuột nhận.

Được kế đào gốc một đường càng nhỏ thông. ra sông Trường Giang bị giúp chạy hàng. thế trùng phát hiện mang hủy quần đuổi. đánh nhân nghĩa quân Kim phản kích dùng. thuyền nhỏ xã sát bắn cháy buồm khiến. chiến thuyền lớn của quân Tống không di. truyền được quần Kim lại được tiếp viện. tử rằng mắc cùng dồn xuống cuối cùng. đánh bại cuốn tấn hai bộ tướng của Hàn. thế chung là tôn thế phần và nhân Doãn. từng trận hay thế chung buộc phải nuôi. quân một chuột thoát về ra mắt. ạ sau khi thường vòng nặng Quân Kim rút. về được rằng bắp cũng không yên khi bị. ngạt Phi chuyển sắt một chuột tại bại. tại Kiến Khang lại phải chạy tiếp về. phía bắc Từ đó quần Kim không dám vượt. Trường Giang nữa mặc dù các tướng phải. chủ chiến của Nam Tống đứng đầu là nhập. Phi muốn tiếp tục đánh lên phía Bắc để. thu hồi Trung Nguyên song Tống Cao Tông.

Thì một lòng chủ Hòa đến là 1.138 tống. Cao Tông nghị hòa với nhà Kim theo đó. nhà năm Tống chấp nhận mang giành đầu. hàng để được yên thân đồng thời nhà Kim. cũng trả lại một số vùng đất tại Hà Nam. và thiểm tây cho Tống cũng trong khoảng. thời gian đó vào năm 1139 Tống Cao Tông. dời đô hận vì rahman chính thức chấp. nhận bắt vùng đất phía Bắc. từ tivi sang năm 1.140 ngày Kim sẽ bỏ. nghị hòa nhanh chóng đưa quần tiếp tục. làm hạn Song quân dân an Tống không còn. đường để nuôi nữa nên một lòng Khánh Kim. Quần Kim nhiều lần đại bại. chủ điểm tháng Mỹ Tuấn Kim 1 ruột thấy. làm hạt khó khăn để chuyển đại quân sang. tấn công rằng Yên Thành nhưng bị nhạc. Phi đã phải quần kìm lại chuyển sang. thành Dĩnh Dương hứa Dương phòng cũng. đại bại trước nhạc free. xe Nhật ra quần Thừa thắng phản kích. quân Kim đánh tới tận trấn Tru Tiên cách.

Kinh đô viện kinh xưa chỉ 45 dặm đường. Nghĩa quân khắp nơi hưởng ứng xong đúng. lúc này Tống Cao Tông Hạ liên tiếp 12. đạo Kim Bài Triệu nhạc Phi đem quần về. công cuộc Bắc phạt Kim Jong giờ từ đó. đến tháng 11 tấm kim một lần nữa nghị. hòa theo đó năm Tống chấp nhận cắt thêm. đất và mỗi năm Tiến cống 25 vạn lượng. bạc 25 vạn sóc lụa và đến lịch sử thả. tháng chạp năm đó tổng cộng Tùng và gian. thần Tần cối dùng tội danh mà Hữu ép. chết nhạc Phi cùng con là ngạc Vân và bộ. tướng trường Hiến đầy chính là điều kiện. quan trọng nhất của quân Kim đề nghị hoa. em đổi lạnh tìm trong chả Thi hài của. Sinh phụ và tình mẫu của Tống Cao Tông. là thượng hoàng Tống Huy Tông đã chết. lời đất Bắc. Vợ Chồng Những năm sau đó Tống Kim được. yên bình một thời gian Tống Cao Tông. tiếp tục trọng dụng Tần cối xong thế lực. Tần cối ngày càng lớn nên về cuối đời.

Tống Cao Tông bãi miễn hết Gia Tộc Tần. cối Tống Cao Tông không có con trai nên. ngôi vua để lại cho triệu Việt một Hoàng. khách trong chí Tống Thái Tổ Triệu. Khuông Dẫn triệu viện được lập làm thái. tử đổi tên thành triệu thận Năm 1.161. Quân Kim lại xâm phạm nằm xuống nhưng. không thành công sau sự việc này Tống. Cao Tông chán nản hạ chiếu thoái vị trở. thành thượng hoàng triệu thận nên ngồi. tức Tống Hiếu tông sau khi túc vị chồng. Hiếu tung khác xa Thượng Hoàng Tống Cao. Tông ông tiến hành cải cách Triều chính. hết sức nỗ lực khôi phục Triều Tống tiến. vào thời kỳ tương đối phục hưng Tống. Hiếu tông Giải Oan Cho nhạc Phi bắt đầu. sử dụng nhân dĩ phái chủ chiến. Ý là muốn chiếm lĩnh Trung Nguyên. ba tháng tư năm Long Hưng thứ nhất 1.163. tổng Hiếu tổng lãi suất Bình Bắc phạt. Bắc phạt Tùng thu được thắng lợi song do.

Tướng lĩnh bất hòa cộng thêm tư tưởng. hình định cuối cùng làm tổng thất bại. tổng Hiếu tông bất đắc dĩ hòa Đàm với. nhạc Kim. ở sông tổ Hiếu tông không mất ý chí khôi. phục trường Nguyên tiếp tục chỉnh đốn. quần bị Tuy nhiên do nhóm tướng lĩnh chủ. chiến bao gồm Nhu Doãn Văn từ trần sự. nghiệp Bắc phạt lại sàng giờ tổng Hiếu. tông Vì thế ngày càng xa rời chính sự. cuối cùng quyết định nhượng cho con là. triệu Đôn vào năm 1.189 tức là tống. quanh tông. I tổng quan Tùng kỷ vị không lâu thì mắc. bệnh vì thần kinh hết sức bất kính với. Hiếu tung. cho đến tháng 7 năm kiểu Huy thứ 5 1194. tổng hiểu tông từ Trần Tống quanh công. nắm toàn quyền trong tay. I tổng quan công có tính hay Nghị Nghị. hết sức Không tín nhiệm đại thần dưới. triều Hiếu tung do vậy hai năm sau khi. Kế Vị ngày càng Yên loạn sau khi Hiếu. tông từ Trần Tống Công tông Hồng Phụng.

Táng trong thành rahman hết sức Hỗn Loạn. cục thế bất ổn các thành viên hoàng thất. mưu tính là của mới cuối cùng Thái Hoàng. Thái Hậu hạ chiếu Tống quanh tông tôn. lên là thượng hoàng con trai quanh tông. là triệu khách lên kế vị tức là Tống. Minh tông. em thích sử Sau này rất rằng Tống Đinh. Tùng bất tụi trí lực thấp kém triều đình. của Tống mình cùng lạnh rơi vào cảnh rối. loạn giàn thần nổi lên lũng loạn Triều. cương từ Hàn khác trụ đến xử gì viễn. thay nhau Khống Chế Linh tông Tống Đình. Tùng có 8 hoàng tử song không ai còn. sống đến tuổi trưởng thành do vậy Tống. Minh Tùng lập Triệu Hoàng con của em họ. nhi Vương Tuy nhiên Triệu Hoàng bất mãn. với sàn thần xử gì diễn nên bị xử gì. diễn phế ngôi thái tử xử gì viễn đưa. triệu quân một thành viên họ xài trong. hoàng tộc lên ngôi để dễ bị khống chế. 35 Gia Định thứ nhất 1224 Tống mình Tùng.

Qua đời triệu quân lên ngôi tức giống. lít ông ông. cơ bản đồ tổng Lý Tông phải núp dưới. bóng sân Thần Sử diễn mãi đến khi xử gì. viễn chết tổng bí thông mới nắm được. chính sự ông thực hiện một loạt cải cách. bãi tỏ toàn bộ dự Đảng của sự gì viễn. Triều chính làm Tống có sự biến đổi. ở đường thuỷ tổng Lý Tông tại biên Thủy. quần Kim không còn quý và nữa để lẽ nhà. Kim Đàm bị quân mông cổ của Thành Cát Tư. Hãn đánh phá. vợ chồng Triệu Đình Nam Tống lại nổi lên. hai phe liên minh với kim đề kháng Mông. Cổ và liên minh với mông để dệt kim. trình sự nổ ra gay gắt Vì vậy Đa số. chiều lần Nam Tống đều ủng hộ liền mông. dệt kim vì mối thù sâu đậm với nhà Kim. Nhà Tống vì thế chọn đường lên mông sữa. rằng Mông Cổ đàm phán với Nam Tống hứa. sẽ để các vùng đất xưa trở lại nhà Tống. đổi lại nhà Tống và tội đem quân đi lấy.

Đưa bình giáp công quân kim từ phía Nam. song tất cả đều là thương lượng bằng. miệng không có văn bản nên sau này người. Mông Cổ Vốn đã có ý định sau dệt kim sẽ. diệt Tống càng được các ý. vợ chồng khi đó Kim Anh tông biết được. Tìm tổng mồng liền mình thì vội đưa xứ. rằng tổng để cầu liên minh xong bị Tống. Huy tông cự tuyệt tổng Lý Tông bổ nhiệm. sử Tùng Chi chủ quan chiến dịch diệt kim. từ năm triệu định thứ Sáu 1233 quân Tống. bắt đầu Bắc phạt sang năm 1234 thủ cuối. cùng của nhà Kim là Thái Châu vị hạt nhà. Kim diệt vòng quân Tống lấy được gì cốt. của Kim ai Tông mang về trên Tống Lý. Tông tổng Mỹ ông đem di cốt lên tỉ lại. Thái miếu rồi mang vào dàn tại đại lý tự. để rửa nhục mối hận Tịnh Khanh à. ạ sau khi nhà Kim Diệp phòng quân Mông. Cổ giúp chỉ mặt đất Hà Nam chống không. quân Tống thừa thế chiếm lại vùng tam.

Kinh Xưa gồm điện Kinh Lạc Dương Quỳ Đức. quanh phục Trung Nguyên ban đầu quân. Tống chiếm lại được Viện Kinh sau đó. tiến đến Lạc Dương nhưng do lưng vận. biến chậm lỡ mất thời cơ quần Tống lại. bị Quân môngcổ phản kích bất ngờ toàn. quân Nam Tống Đại bài Sang Năm sau Năm. 1235 quân Mông Cổ bắt đầu tấn công làm. cống trên toàn viên thủy quân Mông chia. làm 3 lộ xâm nhập xuyên thiểm Tử Lộ kênh. Hồ Bắc Lộ và Hoài Nam cây lộ thế trận. rất mạnh song đều bị quân dân làng Tống. Đánh lui không can tâm sang năm sau và. năm sau tiếp quần mồng tiếp tục xua quân. đánh làm giống nhưng đều không vượt được. Trường Giang quần mông buộc phải tính kế. Đi đường vòng đánh chiếm đại lý. ở Việt vào năm 1253 gạch trong đó đại lý. thất thủ nhưng Đại Việt lại đứng vững kế. hoạch quân Mông phá sản thêm vào đó Đại. Hãn Mông Cổ làm ông Kha Trong chiến dịch.

Đánh nếu như bị trúng tên Quân tấu chết. 5259 nội bộ mông cổ nổi lên mâu thuẫn. anh em trai mông Kha là Hốt Tất Liệt. đang giao chiến với quân Tống tại nhạc. Châu khi biết tin ông Khanh tử vong và. em là ý bắt cả chuẩn bị sưng hãng tại. cắt lạ Hoàn Lâm đã quyết định chuyển. khoác quần mùng với Mông Cổ để chàng. ngồi Đại Hãn vì vậy hoa Tất Liệt đã đề. nghị hòa với nhà tống tống mông Bình. chiến từ đó. anh cũng trong khoảng thời gian này năm. 1260 Tống lý thông qua đời Tổng Mỹ ông. có hai người con nhưng bị chết nên nuôi. vua truyền lại cho con của em trai triệu. rưỡi Huế là triệu kỳ diệu kỳ lên ngôi. tức Tống động công sau khi tổng Lý Tông. qua đời Tống độ tông lên ngôi quyền thân. giả tự đạo nắm được Quốc sự trong tay à. Ừ để Tướng Dạ quỹ đạo là người thích đấu. dế nên đương thời dân gian gọi là kỳ. trứng dế dạ Tự đạo xa lệnh cấm chỉ báo.

Tin chiến sự cho Tống độ công nên sau. tại viền Thủy sau 3 năm quân Mông vai. thành Tương Dương và hoàn thành Tống độ. tông mới biết được năm 1271 Hốt Tất Liệt. Dời Đô Đế sẽ tự cát Lạp Hoàn Lâm vùng cổ. đến đại đô Bắc Kinh mở ra triều đại. nguyên sừng làm hoàng đế Trung Hoa tăng. phần chính giành đánh làm Tống đến năm. 1273 quân Nguyên cùng hạ được hoàn thành. Tuấn Trấn Thủ tường giường là Lã Văn. Hoán sau 6 năm cố thủ cùng phàn thành. chứng kiến cảnh hoàn thành thất thủ lại. không hề có việc Bình từ triều đình cuối. cùng đã mở thành đầu hàng quân Nguyên. của Nguyền Thừa thắng chẵn vào năm Tống. sang năm 1274 Tống độ tông qua đời ở. tuổi 35 để lại mua cho con trai. 34 tuổi tức Tống cùng đế Triều Tống lúc. này đã coi như diệt vong khi lúc này. quân Nguyên đang thẳng tiến rahman các. phòng tuyến tại sông Trường Giang rồi An.

Khánh chỉ giàu tan vỡ từ tướng dễ ra từ. đạo dẫn quân nằm Tống phản công nhưng. bất thành và tự Đạo bị cách chức sau đó. bị nhiễm người căm thù mưu sát lâm an. toàn vỡ và đầu năm 1.276. ở Tuy nhiên Hàng Tổng nhà Tống vẫn quyết. cả nguyện ảnh của tổng cung bí là triệu. thị và em là triệu Bính được một số đại. thần hộ xá thoát được khỏi rahman chạy. về phía Nam. ở siêu thị lên ngôi lại Cúc trầu tức. cống bằng Tùng tiểu triều đình Tống thời. khóc từng ngày đến tháng 11 cùng năm. quân Nguyên đánh tới Phúc Châu kiểu. triều đình phải chạy thuyền xa hơn về. phía Nam đến năm 1278 từ triều đình chạy. đến lôi Châu tống đoàn tông Triệu Thị. qua đời em triệu Bính lên ngồi quần. Nguyền đáng với lôi châu từ chỗ đình lại. chạy về ngay Sơn thì không còn đường lui. tại đây xảy ra cuộc thủy chiến ngay Sơn. kết quả toàn quân Tống Đại 7 Thừa Tướng.

Previous post Tóm Tắt: Nam Tư (1918 – 1992) | Liên bang hùng mạnh nhất nhì châu Âu và cái kết đẫm nước mắt
Next post Tóm Tắt: Thái Bình Thiên Quốc (1851 – 1864) Cuộc nội chiến đẫ.m m.áu ngang Thế chiến thứ Nhất