Tóm tắt nhanh Lịch sử Việt Nam qua 4000 năm | Kênh tóm tắt lịch sử – History.com.vn !

Xin. chào tất cả các bạn tôi là you Hôm nay. chúng ta sẽ nói về lịch sử 4.000 năm. Việt Nam theo sách sử sưu tập người Việt. cổ đã hình thành từ năm 2879 trước công. nguyên đến thời Xuân Thu Chiến Quốc do. các sức ép từ các Vương quốc sở Tân ở. miền Bắc Trung Quốc và làn sóng người. hoa hạ sẽ bị nạn chiến tranh từ miền Bắc. xuống nên dần dần các tộc người Việt cổ. bị mất lãnh thổ một số bộ tộc Việt bị. đồng hóa vào người hoa hạ và liên minh. tộc Bách Việt tan rã đầu người Bách Việt. khách ra lập nên Vương Quốc Văn Lang. được cai trị bởi các vua Hùng năm 257. trước Công Nguyên thuộc phán thủ lĩnh. của bộ tộc Âu Việt một trong những bộ. tộc của Bách Việt ở phía bắc Văn Lang đã. đánh bại Hùng Vương thứ 18 xác nhận Văn. Lành vào bộ tộc mình lập nền nhà nước Âu. Lạc ông tự xưng là An Dương Vương đóng. đô tại Cổ Loa thuộc huyện Đông Anh Hà.

Nội ngày nay từ năm 208 trước công. nguyên một viên tướng nhà Tần là Triệu. Đà theo lệnh Tần Thủy Hoàng mang quần. chinh phục Phương Nam tấn công nước Âu. Lạc của An Dương Vương Thất thủ ông lại. rơi vào tay nhà Tần chiều đài nhiều lúc. nhà Tầm suy yếu đã cắt cứ quận Nam Hải. Sau đó đem quân đi Thôn Tính các lãnh. thổ của ông Lạc nhân Việt và quận quế. lâm thành lập nhà triệu là tên nước là. nam Việt kinh đô là phiên nhưng xuân. ngang hàng với nhà Hán. năm 111 trước Công Nguyên Hán Vũ Đế đã. điều hơn 10 vạn quân đi thêm đất nước. nam Việt Nam Huyện bị đánh bại lãnh thổ. bị sát nhập vào đế chế nhà Hán người. Việt từ Đó bắt đầu thời kỳ 1000 năm Bắc. thuộc 540 sau Công Nguyên thái thú giao. chỉ tên là tôi định cai trị hà khắc dẫn. tới việc Hai Bà Trưng khởi binh chống. lại nhà đông hóa đúng các quận Giao Chỉ. Cửu Trần Nhật Nam Hợp Phố đều hưởng ứng.

Hai bà lấy được 65 Thành ở vùng Lĩnh Nam. Tuy nhiên của khởi nghĩa nhanh 3 cách để. Mã thuộc năm 43. 35 541 Lý Bí nổi dậy khởi nghĩa đã đánh. đuổi được thứ sử tiêu cư của nhà Lương. sau ba lần đánh bại quân Lương những năm. kế tiếp Lý Bí sự xưng đế rất là Lý Nam. Đế lập ra nước Vạn Xuân vào năm 544 đóng. đô ở Long Biên toàn bộ rất sao Châu gồm. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ của Việt Nam ngày. nay và một phần đất Quảng đồng và khoảng. Tây của Trung Quốc đều thuộc quyền kiểm. soát của nhà Tiền Lý đến năm 545 nhà. lương cửa Trần Bá tiên và Dương siêu. sang đánh nước Vạn Xuân những nam đế bị. thua trận sao lại Binh Quyền cho Triệu. Quang Phục sau khi Lý Nam Đế mất Triệu. Quang Phục đánh đuổi được con Lương vào. năm 550 bảo vệ được nước Vạn Xuân ông tự. xưng là Triệu Việt Vương đến năm 571 một. người cháu của Lý Nam Đế là lý phật tử.

Đã các ngôi chùa Việt Hương Tiếp tục giữ. được sự độc lập cho người Việt thêm 20. năm nữa năm 581 ở Trung Quốc nhà Tùy. thành lập từ năm 602 vua tùy đem quân. đánh nước ta lý phật tử sinh Hằng nước. ta lại rơi vào tay ngoại bang phương Bắc. lần nữa sau đó nhà đường lên khay nhà. Tùy cai trị nước ta năm 713 Mai Thúc. Loan lãnh đạo nghĩa quân khởi nghĩa ở. Hoàn Châu chống lại ách đô hộ nhà Đường. và giành được thắng lợi ông lên ngôi vua. xưng là Mai Hắc Đế năm 722 nhà đường sai. mười vạn quân sang đánh nước ta sau. nhiều trận đánh thấp nhiệt Mai Hắc Đế. phát trận ở mũi quan vào rừng Lâm bệnh. nặng rồi mất nước ta lại rơi vào tay nhà. đường đến năm 763 nhà đường suy yếu và. bị mất thuộc quyền kiểm soát với nhiều. địa phương cho nhiều cuộc khởi nghĩa. nông dân tiêu biểu như khởi nghĩa Phùng. Hưng năm 766 đến năm 791 khởi nghĩa.

Dương 25 819 đến năm 820 tới năm 866 nhà. đường kiểm soát trở lại và đổi gọi là. Tĩnh từ. cuối thế kỷ thứ 9 nhà đường bị suy yếu. trầm trọng năm 905 một hào trưởng địa. phương người Việt là Khúc Thừa Dụ đứng. lên tự xưng là Tiết độ sứ của tỉnh Hải. quân đã chiếm giữ thủ phủ Đại La bắt đầu. thời kỳ tự chủ của người Việt năm 930. quân Nam Hán sang xâm lược nước ta người. đứng đầu nước ta lúc đó là khúc thừa Mỹ. không chống lại được bị bắt sang Nam Hán. các tuyến của nhà họ khuất tổ chức nhiều. cuộc kháng chiến năm 931 cuộc kháng. chiến của Dương Đình Nghệ thành công ông. được tôn là Tiết độ sứ năm 937 Kiều Công. Tiễn giết Dương Đình Nghệ nước quyền. lãnh đạo Ngô Quyền là con rể của Dương. Đình Nghệ Khởi Bình xử phạt Kiều Công. Tiễn cầu cứu nước Nam Hán năm 938 quân. Nam Hán cử hành tháo kéo sang nước ta. theo đường thủy dự định phối hợp với.

Kiều Công Tiễn đánh bại Ngô Quyền nhưng. con Nam Hán chưa đến nơi thì Ngô Quyền. đã diệt được kiểu công tiến khi quân Nam. Hán kéo hai kỳ họp vào trận mai phục của. Ngô Quyền ở cửa sông Bạch Đằng quân Nam. Hán đã bị đánh cho tan tác cũng Hoàng. Thảo chết trận quân Nam Hán vỡ mộng xâm. lược Việt Nam chính thức vào kỷ nguyên. độc lập từ khi Ngô Quyền đánh bại quân. xâm lược Nam Hán vào năm 938 ông lên. ngôi vua xưng là Ngô Vương đóng đô ở Cổ. Loa kết thúc 1000 năm bị đô hộ Bởi phong. kiến phương Bắc khi Ngô Quyền mất em vợ. là Dương Tam Kha cướp ngồi khiến thủ. lĩnh các nơi không chịu thuần phục nổi. lên phát cứ một vùng đem quân đánh chiếm. lẫn nhau sử sắc gọi là loại người họ tụt. quần trai và này kéo dài hơn 20 năm và. kết thúc vào năm 967 khi Đinh Bộ Lĩnh. thống nhất được 12 Sứ Quân do ông đánh. đau Thắng đấy Nên được xưng là vạn thằng.

Dương năm 968 Vạn Thắng Vương lên ngôi. hoàng đế tức là vua Đinh Tiên Hoàng đặt. quốc hiệu là Đại Cồ Việt đóng đô ở Hoa. Lư năm 979 Đinh Tiên Hoàng và con trai. trưởng của mình em bị ăn hại con trai. thứ là Đinh toàn nên thay tức kinh phế. đế khi đó Đinh toàn chỉ mới được 6 tuổi. nên mọi quyền hành đều tập trung vào tay. Thái Hậu Dương Vân Hoa nhất chính và phụ. chính Thập đạo tướng quân Lê Hoàn bây. giờ nhà Tống hay tin Đinh Tiên Hoàng đã. băng hà nên đã cử quân sang xâm lược. nước ta với sự Hậu thuẫn của Thái Hậu. Dương Vân Nga Triều thần đã nhường ngôi. cho Lê Hoàn năm 980 Lê Hoàn lên ngôi. xưng là đại hành hoàng đế năm 981 quân. Tống ổ ạt tấn công đại của việc nhưng. nhờ tài năng của Lê Hoàn ông đã lãnh đạo. quân đội đánh tan quân xâm lược nhà Tống. Ông là người có công lớn trong việc khám. Tống Bình Chiêm để giữ yên bờ cõi.

Năm 1005 Lê Long Đĩnh lên làm vua nhưng. không được lòng dân năm 1009 Lê Long. Đĩnh chết được sự ủng hộ của nhiều người. Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế tức Lý. Thái Tổ năm 1010 kinh đô được dời từ anh. về thành Đại La và thành này được đổi. tên thành Thăng Long trong triều đại này. lần đầu tiên nhà lý đã giữ vững được. chính quyền tồn tại 216 năm khác với các. Vương Triều trước đó chỉ tồn tại hơn và. chuẩn 5 bước sang thời nhà Lý khi đất. nước đã đi vào ổn định và phát triển các. vị hoàng đế Việt Nam mới bắt đầu thực. hiện các cuộc đánh chiếm mở rộng lãnh. thổ. năm 1014 hướng nước đại lý là đoàn kính. trí đem khuôn vào chấm đắng cho vị Long. và châu joachim nay thuộc tỉnh Tuyên. quanh vô Lý Thái Tổ Sài Gòn là dựng. tháng dương đi đánh xẹp khuôn đại lý đàn. bà nhân hậu đó nhà lý xác nhập khu vực. ngày nay là Hà Giang vào lãnh thổ năm.

1054 Vua Lý Thánh Tông đổi tên nước là. Đại Việt vào năm 1069 Lý Thánh Tông Nam. Trinh bánh chân thành và bắt được vua. Chiêm là chế phủ về Thăng Long để được. tha mua chim đã cắt vùng đất phía bắc. chân thành gồm 3 Châu Ừ bố chính mà linh. địa lý cho Đại Việt phần đất mà ngày nay. là tỉnh Quảng Bình và Bắc Quảng Trị. năm 1072 Vua Lý Thánh Tông mất thái tử. cả nước mới chỉ 7 tuổi đã lên ngôi thái. hậu linh nhân và Thái Úy Lý Thường Kiệt. nắm việc triều chính năm 1077 tướng Tống. là Quách Huy chỉ huy 30 vạn quân tiến. đánh Đại Việt ở phía bắc theo cả hai. hướng đường thủy và đường bộ phí thường. Thiện chọn địa điểm Quyết chiến tại sông. Như Nguyệt xây dựng phòng thủ phòng. Khuyến ở bờ Nam trở giặc khi quân Tống. khiến vào thì bị chặn đứng ở sông Như. Nguyệt thế trận giằng co kéo dài minh. chống ngày 1 hao tổn do thiếu lương thực.

Vũ khí cuối cùng quân Tống và chấp nhận. giảng hòa và rút về nước năm 1223 trần. tự Khánh chết quyền hành lại rơi vào tay. em họ của trần tự Khánh là Trần Thủ Độ. năm 1224 Trần Thủ Độ ép vua Duệ tông đi. tu để nướng ngô cho con gái đó là Lý. Chiêu Hoàng khi đó Mới 7 tuổi sau đó Lý. Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh khi đó cũng. chỉ 8 Tuổi là cháu họ của Trần Thủ Độ. năm 1225 Lý Chiêu Hoàng ban Chiếu nhường. ngôi cho trận cảnh. sau đó Chiều Hoàng Chính thức Rút bỏ. hoàng bào mời chân cảnh nên làm hoàng đế. chấm dứt 216 năm của nhà Lý mở ra thời. đại của nhà Trần. ở lớp 1258 mông cổ tấn công đại Việt lần. đầu tiên nhưng toàn bộ cuộc chiến lần. thứ nhất chỉ diễn ra trong vòng khoảng. nửa tháng với Thủy khoảng ba bốn chẵn. lớn hơn Mông Cổ đã bị thiệt hại nặng bất. tử quá nửa cho tới khoảng 4,5 con số 27. năm sau hoàng đế nhà Nguyên là Hốt Tất.

Liệt ra lệnh xâm lăng nước Đại Việt lần. thứ hai cuộc chiến lần này kéo dài. khoảng 2 đến 6 tháng quân Nguyên chiếm. ưu thế trong giai đoạn đầu Dần về sau. khi quân Nguyên lại gặp khó khăn về cung. ứng lương thực lần này còn có phần. nghiêm trọng hơn vì số quân Nguyên đông. hơn nhiều so với lần trước nhà trần thực. hiện tiêu thổ kháng chiến kiến quân. Nguyên không thể lấy được lương thực từ. dân bản địa sau khi đó Quân Đại Việt đã. nhanh chóng chấn chỉnh đội ngũ và chờ. đợi đối phương mệt mỏi suy giảm nữa trí. khoảng gần hai tháng sau khi rút về. thanhhóa Đại Việt phản công dọc theo. sông Hồng Quân Đại Việt lần lượt giành. thắng lợi tại cửa Hàn giải phóng Thăng. Long II. một vài trận về nước vào năm 1285 quân. Nguyên chỉnh đốn quân ngũ bổ sung lực. lượng để phục thù xuất kinh nghiệm từ. thất bại lần trước quân Nguyên cho đó.

Nhiều tàu chở nuôi thuộc theo đường biển. để trở lại quá đánh Đại Việt lần thứ 3. trong phần 4 tháng quân Nguyên đã bị. tiêu diệt hoàn toàn tại sông Bạch Đằng. quy định trước ra biển các cán bộ binh. quân Nguyên khi đi qua Bắc Giang và Lạng. Sơn đã bị cong đại diện cục thích tấn. công dữ dội Sau khi chiến thắng quân. Mông Nguyên lần thứ ba Đại Việt có được. một thời gian dài ổn định và phát triển. Hưng Thịnh Nhưng từ đời vua Trần Dụ Tông. trở đi thì nước Đại Việt đã có nhiều. biểu hiện suy thoái nuôibáo nhà Trần đã. có lúc rơi vào tay ngoại tộc mặc đã nổi. lên như nấm các nước lân cận đều mang. quan tràn sang khớp lá từ đời Trần nghệ. tông Hồ Quý Ly nổi lên là một nhà chính. trị có tài và được trọng dụng nhờ đó. nhân lúc nhà Trần đang rối ren suy thoái. Hồ Quý Ly đạt được Ngôi Báu năm. ở Hồ Quý Ly lên nắm quyền đổi quốc hiệu.

Là Đại Ngu đóng đô ở thanhhóa. năm 1401 Hồ Quý Ly nhường ngôi cho con. là hồ Hán thương rồi nói về làm thái. thượng hoàng năm 1000 406 nhà Minh lấy. cớ phù Trần Diệp Hồ đã đem quân sang. đánh nước bạn Ngô cha con họ Hồ trống. không nội du lịch năm 1407 cha con Hồ. Quý Ly bị bắt và giết chết nhà Minh nhập. lại Ngô Thành quận Giao Chỉ của họ Việt. Nam bị Trung Quốc đô hộ trở lại sau 500. năm độc lập tự chủ sự cai trị hà khắc và. tàn bạo của người Minh khiến cho nhân. dân ta vô cùng oán hận trong bối cảnh đó. năm 1418 người anh hùng Lê Lợi và các. học kiệt xuất cờ khởi nghĩa tại vùng Nam. Sơn thanhhóa năm 1427 ông đã lãnh đạo. quân đội đánh tan 15 vạn quân cứu viện. và chém chết Liệu thằng năm 1428 ông lên. ngôi hoàng đế tức Lê Thái Tổ. á hậu lê qua 5 đời vua đến đời vua Lê Uy. mục thì bắt đầu xuống dốc đến thời Lê.

Chiêu tông Mạc Đăng Dung cạnh có nhiều. cong nên nạn quyền kết bè kéo cánh nền. Đã trót ngồi Lê Chiêu tông sao cho lấy. cung hoàng năm 1527 Mạc Đăng Dung ép lê. cung hoàng nhường ngôi cho mình nhà Mạc. hình thành năm 1533 cựu thần nhà Hậu Lê. là Nguyễn Kim không phục nhà Mạc nên đã. vào thanhhóa thành lập lực lượng dồi đón. Lênin về lập làm hoàng đế rất là Lê. Trang tông phục hưng nhà Lê tạo nên một. triều đình mới đối lập với nhà Mạc sau. khi Nguyễn Kim chết năm 1.546 vua Lê. Phong con rể của Nguyễn Kim là chị kiểm. lên thay Trịnh kiểm loại trừ phe cánh. của Nguyễn Kim để tập trung quyền lực về. tay mình năm 1558 con Thư Nguyễn Kim là. Nguyễn Hoàng sợ mình anh rể chị kiểm hại. như anh rảnh uông nên đã xin vào trấn. thủ Thuận Hóa rồi kiêm lĩnh luôn đất. Quảng Nam từ cho con cháu họ Nguyễn Thế. tập Sự thức bận không do vua Lê ban cho.

Nguyễn Hoàng về danh nghĩa vẫn tồn phủ. vua Lê Nhưng trên thực tế hoàn toàn cai. quản vùng Thuận khoảng và nhân dân. thường gọi là chúa Nguyễn các Chúa. Nguyễn một mặt xây dựng hệ thống thành. lũy kiên cố Như lũy trường Dục quý thầy. nghĩ Trường Sa giữa trấn Ninh nghĩ ra. phụ đề gia tăng phòng thủ đánh nuôi các. cuộc tiến công của quân Trịnh Mặt khác. mở rộng dần lãnh thổ về phía Nam Chúa. Trịnh mượn danh nghĩa vua Lê chiếm được. lại thành Thăng Long thanh qua nhà Mạc. chạy lên phía bắc và được nhà mình toàn. thiệp cho ở đất Cao Bằng trên danh nghĩa. cả Chúa Trịnh và chúa Nguyễn đều là bể. Tôi của Nhà Hậu Lê và đàn trong lẫn đã. ngoài đều là lãnh thổ của Nhà Hậu Lê. Nhưng trên thực tế thì khác cả hai đều. tạo ra thế lực các thứ cho riêng mình. vua Nhà Hậu Lê đã không còn thực quyền. nên không chặn được sự phân chia giữa.

Hai họ Trịnh Nguyễn năm 1627 lấy có. Nguyễn Phúc Nguyên không nộp thuế em hỏi. chị đem quân vào đánh cuộc chiến dài họ. bắt đầu từ đó Đại Việt trong giai đoạn. này bị chia cắt hơn 150 năm và lấy Songs. anh làm ranh giới. năm 1771 Nguyễn Nhạc cùng hai người em. của mình là Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ khởi. nghĩa ở ấp Tây Sơn với khẩu hiệu lấy của. người giàu chia cho người nghèo năm 1778. Khởi nghĩa thắng lợi Nguyễn Nhạc tự xưng. là Thái Đức hoàng đế lập ra nhà Tây Sơn. tình hình trong thời kỳ này rất rối ren. phức tạp không khí của Chúa Nguyễn là. Nguyễn Phúc Ánh Con của Nguyễn Phúc Luân. vẫn còn muốn lấy lại cơ nghiệp của các. Chúa Nguyễn đêm sau khi chạy thoát đã. cầu viện vua xiêm mang quân sang đánh. với nhà Tây Sơn năm 1784 đầu năm 1785. Nguyễn Huệ đã cho phục Bình ở Rạch Gầm. Xoài Mút đánh tan nên Minh Kiên Nguyễn.

Năm 1786 khi chưa được lệnh anh là. Nguyễn Nhạc Nguyễn Huệ Nhiên lúc họ chị. ở ngoài bác sĩ yếu đem quân ra Ừ rồi. đánh thẳng ra Thăng Long với danh nghĩa. phù Lê diệt Trịnh Tây Sơn đã kiểm soát. được gần như toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. lúc này nảy sinh mâu thuẫn giữa anh em. nhà Tây Sơn. năm 1788 Lê Chiêu Thống đã Cõng rắn cắn. gà nhà chạy sang cầu viện Quân tang them. 29 vạn quân về chuyện Thăng Long trong. tình cảnh này Nguyễn Huệ buộc phải lên. ngôi hoàng đế cơ quan Trung hoàng đế sau. đó với tài năng quân sự kiệt xuất của. mình quanh Trung đã chỉ huy quân Tây Sơn. đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược. Nguyễn nhạc lúc này Phương là Tây Sơn. Dương từ giai đoạn năm 1787 đến năm 1789. trong lúc Nguyễn Huệ bạn đối phó với. quần thành tại Bắc Hà vùng Gia Định dưới. quyền Tây Sơn cũng không ổn định khuẩn. Tây Sơn bị cô lập trước dân chúng địa.

Phương vốn có nhiều cảm tình với chủ. Nguyễn nói chung và Nguyễn Ánh nói riêng. dần dần Nguyễn Ánh lấy lại được vùng đất. Nam Hà sẽ tiên được vùng đất gia đình ở. từ năm 1792 vua Quang Trung Nguyễn Huệ. qua đời nhà Tây Sơn nhanh chóng suy yếu. cuối cùng vào năm 1802 Nguyễn Ánh đánh. bại Tây Sơn lên ngôi hoàng đế đặt niên. hiệu là Gia Long đặt tên nước là Việt. Nam lập ra nhà Nguyễn kéo dài cho tới. năm 1945 lãnh thổ Việt Nam lần đầu tiên. được thống nhất xong gần 300 năm nội. chiến chia cắt từ năm 1858 đến năm 1945. Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược thực. dân Pháp ra sức bóc lột tài nguyên nhân. vật lực của Việt Nam gì các cuộc khởi. nghĩa của nhân dân một số danh chịu nước. còn nhiều máu các vị vua cuối của triều. Nguyễn không có quyền quyết định các. quốc sách Họ chỉ là những vị vua bù nhìn. không những thế họ còn bóc lột dân chúng.

Bằng lắm thú tô thuế năm 1945 dưới sự. lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đứng. đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dân. Việt Nam đã lật đổ được chính quyền của. Pháp nhận và đổ chính quyền phong kiến. của nhà Nguyễn để lập nên à Làm Dân chủ. Cộng hòa. năm 1954 Việt Nam dân chủ cộng hòa đã. đánh tan ý chí xâm lược lần thứ hai của. thực dân Pháp bằng chiến thắng Điện Biên. Phủ vang rộn khắp năm châu vượt pháp. phải ngồi vào bàn kia bệnh Giơnevơ không. nhận độc lập chủ quyền và rút quân ra. khỏi Đông Dương cũng trong năm này Mỹ đã. thay Chân pháp nhảy vào miền Nam Việt. Nam thành lập chính phủ bù nhìn Việt Nam. Cộng hòa sau khi tiến hành nhiều cuộc. chiến tranh mà không giành được thắng. lợi đến năm 1973 Mỹ buộc phải ngồi vào. bàn Hiệp định Paris Hiệp Định này có ý. nghĩa để Mỹ rút chân ra khỏi Miền Nam. Việt Nam trong danh dự năm 1975 quân.

Giải phóng miền Nam đã tiến hành tổng. tiến công và nổi dậy vào Sài Gòn đánh đổ. chính quyền Việt Nam Cộng hòa thống nhất. đất nước năm 1976 tên nước chính thức là. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Đảng. lao động Việt Nam được đổi thành Đảng. Cộng sản Việt Nam thủ đô là Hà Nội Sài. Gòn được đổi tên thành thành phố Hồ Chí. Minh. từ năm 1977 Quân chính quy Khmer đỏ Tiến. Sau hơn 10 km vào lãnh thổ Việt Nam. chiếm một số vùng ở tỉnh An Giang và tàn. sát một số lén bình dân đến cuối năm. 1977 tỉnh biên giới An Giang được đặt. trong trạng thái chiến tranh ngày 31. tháng 12 năm 1977 6 sư đoàn Quân đội. Nhân dân Việt Nam đánh vào sâu trong đất. Campuchia đến tận viết luôn đến ngày. mùng 5 tháng 1 năm 1978 mới rút lui mang. theo một số nhân vật quan trọng bên phía. Campuchia trong đó có cả Thủ tướng tương. lai Hương Sen cuộc tấn công này được xem.

Là lời cảnh báo Khơme đỏ đỏ phía Việt. Nam đề nghị một giải pháp ngoại giao. nhằm thiết lập một vùng phi quân sự dọc. biên giới nhưng convert từ chối và giao. tranh tiếp diễn ngày 13 tháng 12 năm. 1978 được Trung Quốc trang bị và hậu. thuẫn Khmer đỏ đã huy động 10 trong số. 19 sư đoàn khoảng 50.000 đến 60.000 Won. Tiến công xâm lược Việt Nam u tuyến biên. giới đầu năm 1979 Việt Nam tổng phản. công trên toàn tuyến biên giới Campuchia. tại Little dog về sau Trong lãnh thổ của. Campuchia Việt Nam có liên kết với quân. cách mạng của Campuchia Tiến không giải. phóng nông tây thiếu nhân dân Campuchia. khỏi họa diệt chủng. tháng 3 năm 1979 Trung Quốc huy động. hàng chục sư đoàn bất ngờ tấn công trên. toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam. với tuyên truyền là để Phản công quân. Việt Nam xâm lược quân Trung Quốc dùng. chiến thuật biển người tiến sâu vào lãnh.

Thổ Việt Nam đi tới đâu là Quét sạch hết. sạch rồi đó tự nhiên đi nhiều thì rất. nhiều quân Trung Quốc chịu tổn thất quá. lớn nên chỉ sau 2 tuần giao tranh thì. rút lui về nước và tuyên bố Chiến Thắng. năm 1991 Việt Nam và Trung Quốc bình. thường hóa quan hệ Việt Nam chính thức. im tiếng súng từ đây Năm 1995 Mỹ và Việt. Nam chính thức bình thường hóa quan hệ. từ đó Việt Nam chính thức hội nhập với. các nước trên thế giới hiện nay sẽ được. hưởng nền hòa bình thống nhất sau những. trận chiến khốc liệt bảo vệ đất nước tuy. nhiên vẫn có những thế lực thù địch và. liên tục chống phá kinh tế chính trị. lãnh hải của Việt Nam Vì vậy chúng ta. phải cùng nhau chung tay bảo vệ giữ gìn. nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ các bạn. vừa xem xong video Hãy cho tôi biết suy. nghĩ của các bạn bằng cách comment bên. dưới bạn nghĩ gì và video này Nếu thích.

Previous post Tóm tắt nhanh Lịch sử Trung Quốc | History.com.vn !
Next post Nga, Áo Hung, Ottoman diệt vong, Ba Lan hồi sinh – Thế Chiến 1 vẽ lại bản đồ thế giới như thế nào?