Tóm tắt nhanh Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần 3 (1287-1288) | Kênh tóm tắt lịch sử – History.com.vn !

Hi. xin chào tất cả các bạn mình là acc Hôm. nay chúng ta sẽ nói về cuộc chiến chống. quân Nguyên Mông lần thứ. 32 lần thảm bại trước Đại Việt khiến Hốt. Tất Liệt hết sức tức giận liền bãi bỏ kế. hoạch xâm lược Nhật Bản để tập trung cho. việc trả thù Đại Việt Hốt Tất Liệt tiếp. tục giao cho Thoát Hoan chỉ huy của. chiến a Lý Hải Nga làm phó tướng cùng. nhiều võ tướng khác từng tham chiến tại. Đại Việt Triều Nguyên cho tiến hành một. đợt tuyển quân mới quân số khoảng 30 vạn. gần ba trăm chiến thuyền được cấp thuốc. đó mới khoảng 70 chiếc dùng để chuyên. chở lương thực và bò khô do Trương Văn. Hổ chỉ huy tuy nhiên việc tham chiến có. phần gián đoạn khi ai Lý Hải nhà chết. thì bạn xem đó là các cuộc nổi dậy chống. lại Hốt Tất Liệt xảy ra liên miên đầu. năm 1.286 vua Trần Khai tràn năm phạt tù. bình quân Nguyên về nước triều đình Đại.

Việt liên tục thể hiện thái độ mềm mỏng. nhưng không Dập tắt được tham vọng và. lòng thù hận của quân Nguyên ý khi đứng. trước chiến tranh thần kề trấn đạo cổ. tim tâu với vua Trần Thế giặc năm nay dễ. phá và tổ chức duyệt binh quy mô lớn. nhằm trình đón quân đội tổng số qua nhà. trần lần này ước tính vào khoảng 32 vạn. cuối năm 1.287 mất Hoàn mượn tiếng Đưa. anh Nam quốc vương Trần ích khác về nước. tiến quân đến sắt cho tư Minh gần biên. giới Đại Việt như lần trước quân Nguyên. cũng chia làm 3 cánh cánh thứ nhất theo. đường Vân Nam tiến xuống sông Thao và. sông Lô doa lỗ chỉ huy cánh thứ hai là. quân chủ lực đi đường Châu Khâm Châu. Liêm do Thoát Hoan chỉ huy dẫn theo Trần. ích tắc tiến vào biên giới đông bắc cánh. thứ ba là thủy quân do Ô Mã Nhi chỉ huy. năm trăm chiến thuyền không Đoàn vẫn. lương và Trương Văn hồ phụ trách kéo.

Theo sau ngày 29 tháng 12 năm 1.287 phần. nguyên Chiến đến Lộc Châu Phát hoan chia. quân làm hai khối bột đã hợp đáp nghĩ. cùng chị bằng vi dẫn một bạn quan theo. phía tây xuống Ải Chi Lăng a a xik đêm 1. vạn quân đi đường phía Đông Tiến xuống. vạn kiếp còn Thoát Hoan đem lại quân đi. sau cánh của epoch Rút kinh nghiệp nhà. trần không chú trọng các điểm phòng thủ. trên núi nữa Chỉ bố trí một lực lượng. nhỏ đánh tiêu hao địch và chờ cơ hội. cuối rối hậu Khuyến của giặc Chính vì. vậy mà cả hai cánh quân Nguyên tại đây. đều tiến vào chung treo Đại Việt khá. thuận lợi một đã hợp đáp nghĩ cùng Trịnh. Bằng Phi kéo quân đến lộ Bắc Giang mới. gặp phải sự kháng cự mạnh của quân Trần. do Trần Quán chỉ huy quân Nguyên tiến. đánh không được đang nuôi quân chờ phối. hợp với Thoát Hoan. chưa đầy bốn này Thoát Hoan cũng thuận.

Lợi Tiến Quân đến lần vạn kiếp tại đây. quân Nguyên bắt gặp trận Hiến lớn của. quân Đại Việt do trần hưng đạo chỉ huy. quân Trình bày trận rất đông đảo Mục. đích là Bộc Phát toàn phải dùng nước hội. Quân bác Hoàn đã có kinh nghiệp nên. không qua được chiếm kinh thành Thăng. Long làm nhiệm vụ trong tâm nữa ngàn. kiếp mới là địa bàn chiến lược chở quân. của Trịnh Bằng Phi và thủy quân của Ô Mã. Nhi cùng chị đánh một trận lớn. em về cánh Thủy Quân ngày 20 tháng 12. năm 1.287 Mã Nhi bảo mật đoàn Huyền. Lương vì sau Tiến nhanh vào vùng biển. Vạn Ninh Móng Cái đến cửa Ngọc Sơn thì. gặp Thủy Quân Đại Việt do tràn toàn chỉ. huy phục bình đội sẵn trận đánh do lực. lượng quá chênh lệch Quân Trần không thể. cản nổi bước tiến của quân giặc qua. đường Ngọc Sơn quân Nguyên tiếp tục và. phải đạo thủy quân lớn của Trần Khánh Dư.

Tại vùng biển Vân Đồn hai bên kịch chiến. rước rồi quân Nguyên lại tiếp tục chiếm. Thế Thượng Phong Trần Khánh Dư phải hạ. lệnh thu Quân rút lui. nhanh chóng vào cửa sông Bạch Đằng tiến. về bạn Thiết hội Quân với Thoát Hoan. theo như kế hoạch đã định đầu tháng 1. năm 1288 Thoát Hoan tự mình cần đại. quang đánh vào ngoại tiếp trong mắt. ovary đang kiếm về đội quân Trần Hưng. Đạo khốn chỉ đen trong bài trận chưa. quyết định nên thế trận tại bạn kết diễn. ra khá chóng vánh Quân Đại Việt nhanh. chóng rút lui sẽ dễ dàng chiếm được loại. thiết phát hoan cho lập Đại Bản doanh. tại đây đánh tỏa ra những vùng xung. quanh sau khi rút lui khỏi vạn kiếp trào. nước nào tiếp tục cho quân bài trận. tuyến mới Trên Sông Đuống che chắn cho. Thăng Long. ở phía bắc đạo quân do Ái lỗ chỉ huy. tiến vào Đại Việt theo Nhã quý hóa tiền.

Đến bạch hạt thì đụng độ với Trần Nhật. Duật Quân Đại Việt thấp thế hải quan để. chứa Phú Lương các tướng Đại Việt là Lê. Thành và anh cấm quan trọng hậu kéo dài. được thêm một thời gian rồi bị giặc Pháp. giết quần Nguyên tiếp tục tiến sâu hơn. vào Đại Việt. ngày 21 tháng 1 năm 1288 ủy bộ quân. Nguyên cùng nhau khối Hợp đánh căn cứ. quân Trần Trên Sông Đuống Trần Hưng Đạo. cho quân vừa đánh vừa rút lui về Thiên. Thành Quan Đề chưa Thế đáng về Thăng. Long sau khi rút về Thăng Long Chấn Đạo. lại triển khai chiến lược vườn không nhà. trống và bí mật trước mua Trần nuôi. xuống hạ lưu sông Hồng Rồi theo quy định. Giao Thủy Vòng lên dốc Sơn thế nhưng bị. cánh quân Ô Mã Nhi phát hiện qua Trần. đành phải xuống thuyền vào thanhhóa một. cánh quân do trần hưng đạo chỉ huy đi. ngược lên phía Bắc nhằm đánh lạc hướng. Vị Ô Mai Nhi chỉ mang vài chục thuyền.

Đuổi theo nên khi nghe tin có quân chần. chờ sẵn ở thanhhóa liệu thế đánh không. nổi đành quay lại khi qua Thái Bình biết. ở đây có lăng tổ nhà trần Ô Mã Nhi bực. nước phải quần gặp quá hết cùng lúc đó. Thoát Hoan từ Gia Lâm cũng cho quân vượt. sông công phá thành Thăng Long không. biết lại quân đều đã giúp nuôi sao vậy. mà thoát hoàn đã nhanh chóng tạo được. thăng long nhưng như 2 lần trước đây vẫn. là một tòa thành trống rỗng. bây giờ tại trong Tự Minh vẫn còn một. đạo quân Nguyên có nhiệm vụ hộ tống Đảng. Việt gian bù nhìn do nguyên triều lên. ngày mùng 1 tháng 2 năm 1288 quân địch. tiến đến ải nội mạng khi bị Quân Trần. trước sau trận đánh quân Nguyên cũng đã. thời gian mang ai Nếu ấn vào trại cho. Đại Hiệp thả rất chi tiết 5.000 quân. địch bị giết chết gần hết Hán Việt Nam. cùng với chụp bị Bình anh may mắn rất.

Được về cho tôi Minh vừa đúng vào ngày. mùng 1 Tết năm Mậu Tý tức là ngày mùng 3. tháng 2 năm 1288. về phía Trần Khánh Dư ở Vân Đồn sau khi. để thua trận thì bị hôi Trần xay chung. xứ đến hả Tội ông biết lỗi xin mất vài. ngày để lấy công chuộc tội đầu tháng 2. năm 1288 yên chí đã có quân của ô mai đi. trước dọn đường Trương Vân Hồ cho hoàn. Huyền Lương chậm chạp tiến vào Vịnh Hạ. Long khi vừa tới Vân Đồn khi bị quân của. Trần Khánh Dư bất ngờ xông ra tấn công. dồn dập con Nguyên trở tay không kịp. tiền lương Bị Đánh chìm quân lính chết. đuối rất nhiều Trương Văn hồ phải nhé. lên huyện vùng biển để tìm đường Đào. Thoát may mắn chạy về được vùng biển. Quỳnh Châu thuộc đảo Hải Nam. Trần Khánh Dư được miễn tội vua trần cho. thả một số tù Bình về báo tin cho thật. hoàn toàn không tin cho rằng đây là kế. sách của ngôi nhà trần liền sai omani đi.

Đón thuyền lương của Trương Văn hồ ngày. mùng 10 tháng 2 năm 1288 ạ ý của Ô Mã. Nhi đi đến cửa biển đại bàng thì gặp. thủy quân của Đại Việt do trần hưng đạo. chỉ huy đánh quân Đại Việt với thế chủ. động tiêu diệt được rất nhiều khuôn Định. Tuy nhiên nhận thấy sức chiến đấu của. địch còn mạnh nên con trận đánh ruộng. nuôi sàn thuyền của Ô Mã Nhi tiếp tục. thẳng tiến đến thư viện An Bang cho đón. đoàn thuyền lương đã bị Quân chuẩn hóa. thanh. Thoát Hoan Sau khi chiếm được thăng long. thì bị quân dân Đại Việt mày đem có chứa. liên tục lương thực mang theo thì đã bắt. đầu hạ Dần và tiền lương chỉ chờ mãi. chẳng thấy tin tức phát hành quyết định. dẫn quân quay trở lại lại bàn doanh ở. Vạn Kiếp trong khi đó Ô Mã Nhi trời đợi. ở An Bang gần một tháng đến đầu tháng 3. năm 1288 đành phải theo cửa Bạch Đằng. quay trở về căn cứ vạn kiếp bây giờ Trần.

Hưng Đạo đóng đại do anh ở tháp Sơn thế. lực đã mạnh vua Trần cũng đem quân từ. thanhhóa ra đóng ở trúc động củng cố. thêm lực lượng cho Trần Hưng Đạo viết. tin Thoát Hoan sipek đem quân đến đánh. để quyết giành lại thế chủ động Anh Quân. Nguyên kéo đến gần trúc độc khi lạc và B. cùng với chằng chịt các sông ngòi Quân. Đại Việt dựa vào bình cần nước mà chống. trả mãnh liệt và báo chí đánh không được. Đành phải cho con giúp nuôi nên cuối. tháng 3 năm 1288 bị bộ quân Nguyên Đã. dần vào cũng lại ở Vạn Kiếp và phụ cận. vùng chiếm đóng liên tục và thu hẹp do. sức tấn công của quân Đại Việt bệnh gì. cũng đã bắt đầu bùng phát trong Quân. Doanh do thời tiết chuyển từ sông hè. phát ra nhận thấy tình hình bắt đầu bất. lợi dành cho con giúp về nước theo hướng. Quỳ bộ trước khi tình hình mất kiểm soát. ngày 30 tháng 3 năm 1288 Ô Mã Nhi cùng.

Phản tiếp xem Thủy Quân đi về nước trên. bộ Trịnh Bằng Phi cũng đã xuất đi theo. để hộ tống thế nhưng đến chợ Đông Triều. buộc phải quay về bạn biết vì cầu đã bị. phá Ô Mã Nhi tiếp tục xuôi dòng tiến về. phía Đông với định theo ngã sông Bạch. Đằng để tiến ra biển biết được đường rút. lui của quân địch Trần Hưng Đạo cùng. toàn quân đã lên kế hoạch quyết đánh cho. cô ở đâu Để chúng không còn nuôi ý định. xâm lược Đại Việt một lần nữa vua Trần. Nhân Tông liên tục đánh phá quân Nguyên. chết dọc đường từ vạn kiếp thế Bạch Đằng. trong khi đó Trần Hưng Đạo lợi dụng thủy. triều lên xuống chênh lệch mạng tại một. số nơi trên sông Bạch Đằng trong Quân. đóng cọc nhọn rồi củ cỏ lên trên ngày. mùng 8 tháng 4 năm 1288 omani đến ngã ba. giao giữa sông Đá bạch với sông giá lưu. Khuê Theo Dòng Sông Giá đi trước để đánh. thăm giờ Tuy nhiên Quân Đại Việt đã bố.

Trí một lực lượng lớn Chặn đánh bắt. chúng tôi theo đúng lộ trình mà Quần. Trần đã vạch ra quân Nguyên tiếp tục. thẳng đường sông đá bạc mà đi rạng sáng. ngày mùng 9 tháng 4 năm 1288 Thuyền Quân. Nguyên chỉ đến gần núi Tràng Kênh đang. lúc thủy triều lên Cao Trần Hưng Đạo xài. quần ra đáng nhớ rồi Chủ động rút lui Ô. Mã Nhi thấy thế thuốc toàn quân đuổi. theo lúc này thì thủy triều đang trên đà. số mệnh Huyền quân Nguyên Đang lúc mà. truy đuổi thì bị vướng vào bãi học nối. nhau võ đắm Đó cũng chính là ngốc khi. Phát lệnh tổng Phản công quân Trần Mai. Phục bất ngờ đồng loạt đổ ra đánh phá. tạt Sơn đội hình giặt khi quân Trần từ. sông uông phối hợp với bộ binh ở núi. Tràng Kênh kéo ra khóa đuôi hạm đội quân. Nguyên từ hai bên bờ sông chẳng mấy chốc. sông Bạch Đằng đã trở thành một biển lửa. Phan Thiết cho quân đổ bộ lên núi Tràng.

Kênh nhưng bị phục binh của Quân Trần. mây đánh gì chưa xuống nhanh là miễn ra. những bãi cọc nhọn đâm thùng rất nhiều. chiến thuyền của Nguyên Mông quân giặc. chết đuối rất nhiều cả đoàn thuyền bị ùn. tắc Tiến Thái đều không được hai bên Kỳ. chiến suốt mấy Khanh giờ quân Nguyên. càng lúc càng thất thế lớp này đến lớp. khác Nhục nhã đến cao trào Trần Hưng Đạo. cùng hai vua Trần dẫn đoàn hùng mạnh. nhất trong vào trận quân trần tinh thần. phấn chấn còn Nguyền càng lúc càng hoảng. loạn trận thế tan vỡ á quân Đại Việt. thỏa sức tàn sát máu nhuộm đỏ cả một. khúc sông lớn hồ mà nghi bị bắt sống kết. thúc trận chiến Bạch Đằng toàn bộ thủy. quân Nguyên Mông vùng khoảng 6 vạn binh. lính bị giết và bị bắt sống hết bắt được. bốn trăm thuyền Khánh chìm khoảng 200. chiếc bên phía Đại Việt cũng bị tổn thất. khoảng 5.000 quân Bình và một số Quyền.

Chiến trận Bạch Đằng được xem là trận. chiến có quy mô lớn trong sử sách đội. thủy quân tinh nhuệ nhất của đế chế. Nguyên Mông đã cam càng cua bọt sóng. Bạch Đằng Giang. ngày mùng 08 tháng 04 năm 1288 Thoát. Hoan chia quân làm hai hướng rút đôi. theo đường núi về nước phía đông có bác. sĩ tiên phong phát hoan đi theo sau tích. Đôi nhi Đi theo đường phía tây quả Chi. Lăng hướng về Lạng Sơn nhưng bị Quân Đại. Việt Chặn đánh liên tục thích đôi nhi. dành truyền hướng hợp quần với Thoát. Hoan ngày 11 tháng 04 năm 1288 quân. Nguyên tiến tới Nội bàng đi phục kích. quân Nguyên cố sức sống khử qua khỏi Nội. bàng Thoát Hoan hợp quân mới tiếc đôi. nghị cùng rút lui anh chưa kịp hoàn hồn. sau trận chiến tại đội bằng Thoát Hoan. lại nghe tin phía trước có ba mươi vạn. quân Đại Việt Mai Phục nên càng trở nên. Hoang Mang Thực ra đây là tin sai lệch.

Vì phần lớn quân chủ lực Đại Việt đều đã. dồn về phía ven biển Thoát Hoan lệnh cho. toàn quân theo đường trò để rút quần. suốt trọng đường các tướng sĩ thần tín. phải lấy thân che chắn Thoát Hoan mới an. toàn trở về nước chiến dịch xâm lược Đại. Việt lần thứ 3 chính thức khép lại. sau cuộc chiến Thoát Hoan bị trục xuất. khỏi triều đình cômany được nhà trần thả. về nhưng chết đuối trên đường vì chuyện. gặp bạn dù là một nước thắng trận nhưng. Đại Việt cũng phải gánh chịu không ít. những còn rất nặng nề với mong muốn hai. nước hoa hồng giúp phát lửa Chiến Tranh. Vì thế nên một thời gian sau Đại Việt. lại tiếp tục gửi cống vật tránh nạn binh. đao cho cả hai nước 3 lần Đại thắng quân. Nguyên Mông bảo vệ thành công nền độc. lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ đã thể. hiện lòng dũng cảm tâm sự mưu trí của. quân dân Đại Việt trước một đế quốc hùng.

Previous post Khủng hoảng Kênh đào Suez 1956 | Anh Pháp Israel tủi hổ trước Ai Cập
Next post Tóm tắt nhanh Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 | History.com.vn