Tóm Tắt: Lịch sử người Hung Nô – Bá Chủ Thảo Nguyên Á – Âu @Dã Sử

Có người khổng lồ là một liên minh bộ. lạc những người du mục trên những Thảo. Nguyên á âu trong giúp bốn thế kỷ từ thế. kỷ thứ 3 trước công nguyên đến thế kỷ. thứ nhất sau khi đối thủ chính của họ là. người Nguyệt chi di cư sang khu vực. Trung á người hung nô đã một mình làm bá. chủ khu vực Thảo Nguyên Đông Á mà ngày. nay là Mông Cổ Người Hùng lô có quan hệ. phức tạp với người Hán tại chùa Hoàng và. đã ghi dấu không nhỏ trong các trang sử. của cả hai lục địa Á Âu nhà giờ học thời. Tây Hán là Tư Mã Thiên đã có những ghi. chép đầu tiên của người hung nô trong. phần hung nô liệt chuyện trong cuốn sử. ký của ông qua đó người hung nô được cho. là Hậu Duệ Của Thần Duy một hậu duệ của. Vũ Đế nhà hạ vì vậy Tư Mã Thiên cũng. vạch ranh giới giữa người sống định cư. là người Hoa Hạ và người sống du mục tức. người hung nô quan niệm phân biệt Hari.

Này vẫn còn tồn tại cho tới tận ngày nay. từ bạn thiên cũng ghi nhận sự xuất hiện. của người hung nô tại phía bạch nhạn Môn. Quan và đại quân trước những năm 265. trước Công Nguyên ngay trước chiến Chàng. Triệu hung nô ở nhà Hán học hasselbaink. không đồng ý với những ghi chép này theo. ông những ghi chép về người hung nô. trước năm 241 trước Công Nguyên Thực ra. là của Nguyễn Đông Hồ nhà Hán thường. dùng từ hồ để quy chụp những người du. mục trên các thảo nguyên phía bắc vì vậy. thỉnh thoảng lại dùng không nô tách biệt. do vậy đã gây nên sự nhầm lẫn này trong. thời chiến quốc các nước thường xuyên. Tìm các đô hộ người hung nô và các tộc. người hồ khác khi nhà thần thống nhất. thiên hạ Tần Thủy Hoàng nhận thấy người. hung nô ở mạn Bắc là mối đe dọa nên đã. cờ tướng mong điểm đi đánh người hung nô. người hung nô thua thiền vu không nô là.

Đầu mạng phải chạy tới tận sâu bên trong. các thảo nguyên Mông Cổ sự thống trị của. nhà Tần đã thúc đẩy sự hợp nhất của. người hùng đô năm 209 trước Công Nguyên. người hung nô được thống nhất Dưới sự. cai trị của vị thiền vu mới thiền vu mặc. đốn việc thống nhất giúp người hung Nô. có thể huy động được một lực lượng quân. đội lớn hơn và có tính chiến lược hơn. người hùng lô cũng tiếp thu các phương. thức canh tác nông nghiệp văn hóa nô lệ. và nhà em về hắn năm 206 trước Công. Nguyên tại Trung Quốc nhà Hán đã thay. thế nhà Tần người hung nô thường xuyên. là mối đe dọa đối với biên giới nhà Hán. nhằm bắt Hồng nô thuần phục năm 200. trước Công Nguyên Hán Cao Tổ lưu bang đã. tự mình thân Trinh đi xâm lược hung nô. vì vậy quân Hán đã bị bao vây ở Bạch. Đằng Hán Cao Tổ bị vây hãm 7 ngày 7 đêm. sau đó chỉ có nhiều may mắn ông mới.

Thoát thân thành công sau đó mắc đốn bắt. đầu công cuộc mở rộng lãnh thổ quần Hùng. nó đánh bại Nguyễn Đinh Linh tại phường. Bắc đánh bại Nguyễn đồng hồ tại mãn châu. người Việt Chi tại Cam Túc qua đó đánh. dấu sự thống trị của mình tại Tây Vực và. chiếm lại khu vực Hà giáo. em sợ thất bại trước quần Hùng Đôn năm. 200 trước Công Nguyên nhà Hán quyết định. nghị hòa với hung nô nhà Hán sẽ cho các. công chúa lấy thiền vu hung nô gửi lụa. rượu và gạo làm quà tặng không nô đổ lại. thì địa vị hay nước bình đẳng và bên. dưới chung được vạch ra tại Vạn Lý. Trường Thành bạn họ nước này đã được. thực hiện đúng Trong vòng 60 năm trong. 60 năm này lại thay đổi nội dung 9 lần. mỗi lần thiền vu hung nô lại đòi thêm. một ít đối với Hùng nô Đây là một thỏa. thuận có hơi con đối với nhà Hán thì đây. là sự sỉ nhục tồi tệ hơn sự sinh dục này.

Lại còn không đem lại hiệu quả na 174. trước Công Nguyên mặc đốn chết con trai. ông là lão Thượng lên thay lão thường. tiếp tục chính xác bành trướng của chàng. mình ông không hề nghiêm túc chấp hành. hòa ước năm 166 trước Công Nguyên Lão. thưởng cho người 3 vạn quân tấn công. trường an nhưng bị quyền hắn đánh lùi. năm 160 trước Công Nguyên Lão Thượng. băng hà con trai ông là quân thần nên. thay trong thời Hán Văn đế và Hán cảnh. Đế Hà ở những giàu sang nhưng chỉ ở quy. mô nhỏ nhà Hán vừa dụng bạo lực để đánh. bại quần Hồng đổ vừa dùng cách xoa dịu. điều hòa hảo với hình nộm qua đó có thời. gian củng cố quân sự và triều chính năm. 140 trước Công Nguyên Hán Vũ Đế lên ngôi. nhà Hán lúc này đã hoàn thiện cả về. chính trị và quân đội Hán Vũ Đế chọn tế. bào chính sách hòa thân với Hùng nô năm. 134 trước Công Nguyên hung nô của Sứ.

Thần Giang Hán đề nghị hòa thân Hán Vũ. Đế chấp thuận. 5133 trước Công Nguyên Hán Vũ Đế thành. lời Vương Khôi Lợi Dũng Tài vật để rủ. quân thần thiện vụ tới mà Ấp rồi Đột. Kích Chiều bảo ông ta quần thần tham lam. bị mắc bẫy đèn quên tiếng tuổi mà Ấp tùy. vậy quân Hán Nguyễn Trang quá vụng về. khi chị cho gia súc chạy và không có. người thả khiến quần thần nghi ngờ rồi. cuối cùng phát giác ra ở Mù của quần Hán. quần thần lập tức rút về thảo nguyên. trước khi quân Hán thì phản ứng Cánh. Quân mai phục của Hàn Quốc chỉ gồm. 30.000 Quân cho quần truy kích quân hùng. nộp nhưng gió cuốn số quá ít nên không. làm được gì chiến dịch thất bại. 35 129 trước Công Nguyên quân Hán bất. ngờ tấn công của khu mua bán tại địa. phận Hùng nộp khiến nhiều người hùng lô. bị giết Nam 128 trước Công Nguyên Việt. Anh dẫn 30.000 quân tiến đánh phía bắc.

Nhận liên quan và giành chiến thắng năm. 127 trước Công Nguyên hung nô tấn công. Lưu Tây rồi thẳng tiến tới Nhạn Môn Quan. 40.000 quân Hán giờ về thành chỉ huy đã. chiến đấu oanh liệt và bắt được nhiều. lính khổng lồ qua đó để được quên khổng. lồ ra khỏi Lưu Tây về thành lại được cứ. đến Văn Trung để chiếm lại vùng hạt giáo. tử tài không nô về thành chiến thắng nhà. Hán chiếm lại được khu vực này và Đưa. 100.000 cư dân đến đề chúng sống nhà Hán. cho Lập 2 quận mới là sóc Phương và Ngô. Quyền tại khu vực này Chiến Thắng này đã. phần nào giải quyết được mối đe dọa từ. Hùng nô đối với kinh đô Trường An Nam. 126 trước Công Nguyên quân thần qua đời. y sĩ già lên kế nhiệm ý chí là không cam. chịu thất bại và muốn trả thù nhà Hán. ông liền cho quân xâm lấn các vùng đại. cuộn Định Tường và thượngquận nhưng lại. bị đánh cho phải rút về tướng Hùng anh.

Hiền Vương rất căm hận người Hán ông ta. nhiều lần cho con làm loạn vùng hạt giáo. và giết hại rất nhiều người Hán tướng vị. thành là dẫn 3 vạn quân đến đánh dẹp. Hiếu Hiền Vương Hữu Hiền Vương thua trận. bỏ chạy 15.000 người cùng 10 tổ trưởng. bị bắt sống mùa thu năm 126 trước Công. Nguyên Quân hung nô lại làm loạn tại Đại. quận bắt đi một số Tù Nhân và giết một. viên tướng nhà Hán mùa xuân năm 123. trước Công Nguyên Việt anh lại cho quân. đánh Hồng nô quân Hán giành chiến thắng. Tại định tương hai tháng sau Việt Anh. lại tiếp tục xua Quân về phía bắc tấn. công khổng lồ vì vậy lần này người hung. nô đã có chuẩn bị nên quần hắn không còn. Chủ động được như trước Tuy nhiên nó sợ. trước sức mạnh quân sự của người Hán. Quyền Hùng đồ cho dời đô lệ phía bắc sâu. trong sa mạc Gobi Hán Vũ Đế muốn kiểm. soát khu vực Hà Tây Nam 121 trước Công.

Nguyên ông cầu hoắc khứ bệnh đem quân. xuất phát từ lúc Tây sang đánh đuổi quân. hùng Nội Quần Hùng một đại bại nhà Hán. sáp nhập vùng Hà Tây thành lập 4 quận. mới là tửu tuyền trương dịch Đôn Hoàng. và vô 35 119 trước công nguyên hạt Vũ Đế. lại cử vị thành và Hoắc khứ bệnh đi đánh. Hồng nô ở mặt Bắc Đại Chiến mạc Bắc nổ. ra quân Hán thắng lợi nhưng cũng chịu. tổn thất không nhỏ Vì vậy những thiệt. hại đó vẫn chưa là gì so với bền của. hung nô gần 7.000 binh lính bị bắt giết. trong đó có cả Hiền vương triều đình. Hồng nô tiếp tục bỏ chạy ra lấy phía bắc. để có thể coi là đòn chí Tử đối với. người hung nô thất bại quá nặng nề khiến. kinh tế và quân sự không cách nào phục. hồi việc bỏ chạy lại phía bắc khiến được. hung nô phải chống chọi với cái lạnh. khủng khiếp ở vùng Syria để sinh tồn. cùng nô từ đó không bao giờ lấy lại được.

Thời kỳ Huy Hoàng trước kia nữa Năm 114. trước Công Nguyên Y sĩ già qua đời og. Lên kế nhiệm vị trí thiền vu năm 105. trước Công Nguyên og qua đời middleware. 25 102 trước Công Nguyên như đan vừa qua. đời bác ông là hama hồ lên kế nhựa thiền. vu. e501 trước Công Nguyên Hà màu hổ qua đời. Thà đây hậu nên làm thiền vu hung nô lúc. này thì không nô đã suy yếu không còn là. mối nguy hại đối với nhà hát nữa vì vậy. cả hung nô và nhà Hán đều muốn giành lấy. quyền kiểm soát tài vực qua đó có thể mở. rộng quyền lực nên các nước ở vùng Trung. á. 599 trước công nguyên lí Quảng Lợi và Lý. Lăng được cử đi giao chiến với còn Hùng. nổ ở Kỳ Lân Sơn 35 ngàn quân Hán do hai. vị tướng lãnh đạo đã bị khùng nội đánh. bại tại trận kỳ Liên Sơn Lý Lăng đầu. hành Hùng nổ Hán Vũ Đế tức giận giết mẹ. và vợ con lý rằng lí Quảng Lợi sau đó.

Tiếp tục dẫn quân đánh Hồng nộp Nhưng. đều không có kết quả 596 trước Công. Nguyên Thành đề hậu qua đời Hồi lập cô. Thiền vu lên thay thế năm 90 trước công. nguyên lý khoảng Lợi lại đem quân đi. đánh hồng lồ nhưng do sự nghi kỵ của Hán. Vũ Đế Lý Quảng Lợi mất tinh thần cuối. cùng Lí Quảng Lợi Đại bài 58 năm trước. Công Nguyên hồi cô được thay thế bởi con. trai ông là hồ diễn Lê A5 80 trước Công. Nguyên hôm nọ tấn công nước Ô tô ô tô An. câu cứu nhà Hán. 51 trước Công Nguyên Hùng Ngô bị tấn. công từ mọi phía người ô Hoàn tấn công. từ phía đông ôtô tấn công Thì phía tây. nhà Hán tấn công Thì phía nam và người. Đinh Linh tấn công từ phía bắc Hùng nó. không thể chống trả nổi đành chịu thất. bại thảm hại hùng Ngô tiếp tục suy yếu. thêm 5 6 8 trước Công Nguyên hư lưu. quyền từ lên ngôi thiền vu hung nô 5 6 7. trước công nguyên trận xa xưa nổ ra giữa.

Hồng đồ và nhà Hán nhà Hán Chiến Thắng. và chính thức giành quyền kiểm soát thể. vực năm 60 trước Công Nguyên khi lưu. quyền cử qua đời áp diễn phụ đề Lên kế. vị thiền vu hung nô 558 trước Công. Nguyên áp diễn phụ đề tự sát gây nên nội. chiến hồng Nội khi chí chị và hô Hàn tà. đều muốn lên trước thiên vụ. 15 năm trước Công Nguyên hô Hàn tà vị. trí chị đánh bại và phải chạy sang nhà. Hán cô Hoàn tà xin thần phục nhà Hán. thấy vậy trí chị cũng xin thần phục nhà. Hán Tuy nhiên thế nhà Hán phân biệt đối. xử thiên vị hồ hoàn toàn chỉ tuyên bố. độc lập rồi bỏ sang phía tây hồ Hàn tác. quay lại hung nô khổng lồ bắt đầu bị. chia thành Đông và Tây hung nô 5 3 6. trước Công nguyên trận chí chê nổ ra. giữa nhà Hán và Tây hung nô Tây khổng lồ. thất bại chính chỉ bị giết thời kỳ Đông. Tây Hùng lô kết thúc nhằm 31 trước Công.

Nguyên hồ hoàn tàu qua đời và được thay. thế bởi phục chu nhược. d520 trước Công Nguyên thuộc Trung ương. Đê được thay thế bởi xu hãy thiền vu. 52 trước Công Nguyên sự hài qua đời xa. nhà lên kế vị trước thiền vu hung nô. 58 trước Công Nguyên Xanh a qua đời. Australia lên thay thế. 59 nhà Tân do Vương mãn đứng đầu đã thay. thế nhà Hán nhà Tân rất khinh rẻ nhưng. không nô và thường xuyên anh ngắm ép. khổng lồ Chạy ra xa khỏi đại bạc tuy vậy. sau khi nhà Tân sụp đổ Hán Quang Vũ Đế. lại áp dụng chính sách xoa dịu đối với. Hùng nô 546 thiền vu hung nô khi ấy là. hodo nhiên đạo cao qua đời và được ý. nghĩa người con trai ông là ô Đạt đề hậu. Tuy nhiên đồ đạc đầy hậu lại qua đời. Ngay năm đó sự kiện này dẫn đến sự chia. rẽ trong nội bộ hung nô khi cả bị là. cháu của hodo Ni và bồ nô là con của. Đông Nhi đều muốn làm thiền vu hung nô.

Cuối cùng bị lãnh đạo các bộ tộc phía. Nam của hung nô và thành lập nên Nam. hung nô để phân biệt với bác khổng lồ. của bộ nô Nam Hồng nô Triệu thành Phục. Nhà Hán. 5630 nô giành lại quyền kiểm soát tài. vực 573 tướng nhà Hán là đậu cố được cử. sang đánh khổng lồ tại từ vực quần Hùng. nội thất bại từ vực lại nằm dưới quyền. kiểm soát của nhà Hán năm 89 tướng quân. đầu hiến của nhà Hán được cử đi đánh bắt. khổng lồ trận chiến nhí Thái Sơn đổ ra. đội Hiến Chiến Thắng bác khổng lồ sụp đổ. Nhà Hán đưa cho nên làm thuyền vua bù. nhìn lúc này việc lấy Hán và người hung. nô ở lẫn lộn với nhau Dưới sự cai trị. của nhà Hán đã gây nên nhiều xung đột do. khác biệt về lối sống giữa người Hán. sống định cư và người hung nô dùng mục. người hôm nọ bắt đầu nổi dậy chống lại. nhà Hán năm 188 thiền vu lúc này là. không cử bị ám sát do muốn gửi Quân giúp.

Nhà Hán Dẹp Loạn con trai ông lúc này là. ngư phủ là lên kế vị nhưng là bị lật đổ. ngay lập tức Phú La sẽ đến Lạc rừng cầu. cứu nhà Hán nhưng nhà lúc này cũng đang. quá thối nát không thể giúp gì được ông. ta đánh quay lại Sơn Tây Nam 195 phủ là. qua đời Hồ chủ quyền nên thay A5 216 Tào. Tháo đem hô truyền đến nghiệp Thành để. lấy quân đội hung nô làm quân đội phục. vụ cho mình ở Trung Quốc bước vào thời. Tam Quốc loạn lạc cùng với sự hỗn loạn. khi các dân tộc sinh sống với nhau khiến. giai đoạn này người hung Nô ơi không còn. được chú ý đến nữa Năm 290 lưu yên một. người cháu nội của ưu phù la đã bị Hán. hóa được nhà Tấn cử làm thủ lĩnh người. hung nô tại Sơn Tây Nam 291 Loan bắt. Vương nổ ra tận dụng điều này các dân. tộc bắt đầu nổi lên thành lập các Vương. quốc của riêng họ năm 300 định từ lưu. Yên tự xưng là hoàng tử nhà Hán dựa vào.

Chính sách khỏa thân ngày trước của. người hung nô và người Hán năm 308 lưu. Yên lấy Bình Dương làm kinh đô tự xưng. Hoàng Đế đặt quốc hiệu là Hán để tranh. thủ sự ủng hộ của người dân còn luyến. tiếc nhà Hán chính là nhà nước Hán triệu. thời ngũ hổ thập lục Quốc. 510 lưu yên qua đời nhà Hán và chế biến. lưu thông lên kế vị năm 311 quân Hán. Chiến Đấu Trường An bát giết vua tấn. khiến nhà Tấn phải chạy xuống Việt Nam. chứ gọi là nhà đông tấn. 518 nhà Hán của người hung Nô có biến cố. khi lưu thông chết người kế vị ông là. lưu Xán bị ám sát lưu rượu nên thay thế. năm 319 lưu diệu đổi tên nước hàng triệu. do vậy nhiều người gọi nhà nước này của. người hung nô là Hán triệu tướng nhà Hán. triệu là thành lập nhóm quyền ở miền Bắc. cuối cùng thật làm phản đem quân đánh. lưu rượu Lưu Gia bị bắt sống và 5 329. nhà Hán chịu kết thúc và được thay thế.

Bởi nhà hậu chiếu đến năm 407 một hậu. duệ nhánh thiết xuất của người hung nô. là lưu bột sẽ đến vùng Hà giáo tự xưng. là hoàng đế lập ra nhà nước hạ ông đổi. tên thành hack lên bột nam 418 Quân hạm. chiến đấu trường an nhưng rồi lại Dời Đô. ngay sau đó về thống vạn năm 421 một. người hung nô là tự cử mông tốn Chiếm. lấy ngôi vua của nhà bác Lương 35 426. nhà Bắc Ngụy tấn công nhà Hạ Nam 428 nhà. Bắc Mỹ chiến đấu trường an rồi tấn công. kinh đô nhà hạ nhà hạ thua quay qua xâm. lược Tây cần nhưng cuối cùng lại bị Thục. hồn xâm lược lại nhà hạ chấm dứt vào năm. muốn Tràm 315. 439 Bắc Mỹ tiêu diệt nhà bác Lương có. thể nói đến đây người hung nô đã không. còn ảnh hưởng trong lịch sử Trung Quốc. đã có những giả thuyết về việc người bác. không nô sau khi bị động khiến đánh bại. đã di cư sang phía tây và thành lập nên.

Previous post Tóm Tắt: Lịch sử Cuba | Người anh em sẵn sàng hiến dâng cả máu.u vì Việt Nam
Next post Tóm Tắt: Lịch sử người Khiết Đan | Đế chế hùng mạnh bị lãng quên @Dã Sử