Tóm Tắt: Chiến tranh Việt Nam – Campuchia qua các thời kỳ Phần 1: Từ đế chế Khmer đến Đại Nam bảo hộ

Ừ ừ. em giả sử Xin chào các bạn ngày hôm nay. chúng ta sẽ không đi đâu xa mà đến ngay. với người anh em trong bán đảo Đông. Dương của chúng ta Campuchia Campuchia. cũng là người láng giềng với chúng ta. như Trung Quốc vì vậy hiển nhiên trong. suốt chiều dài lịch sử của dân tộc việc. giao tranh giữa chúng ta và họ là không. thể tránh khỏi. chiến tranh giữa người Việt và người. Campuchia được ghi lại rõ ràng trong các. trang sử của cả hai nước Tuy không nhiều. nhưng Việt Nam và Trung Quốc nhưng độ. đẫm máu và quan trọng của chúng trong. việc phân chia hai mở rộng lãnh thổ của. cả hai nước là không hề kém cạnh. vậy trong suốt 4000 năm lịch sử chúng ta. vẫn ước bạn đã có những xung đột gì. Những xung đột đó đã giúp hoàn thiện đất. nước Việt Nam ngày hôm nay của chúng ta. ra sao hãy cùng tìm hiểu trong video. ngày hôm nay.

Thì đầu tiên chúng ta hãy cùng đãi quà. một chút về lịch sử của Campuchia. những ghi chất đầu tiên về Campuchia là. của các thư kinh cổ Trung Quốc theo đó. tại vùng đất mà ngày nay là Campuchia có. một quốc gia cổ gọi là nước Phù Nam xuất. hiện vào thế kỷ thứ nhất trước Công. Nguyên quốc gia này nằm trong khu vực hạ. lưu và châu thổ Sông Mê Kông Phù Nam tồn. tại đến thế kỷ thứ 7 thì bị chân lạc. diệt và nhập vào lãnh thổ nước này chân. là tồn tại đến năm 802 thì bị thay thế. bởi đế quốc Khmer bắt đầu từ đây giữa đế. quốc Khmer và chúng ta bắt đầu có những. xung đột đầu tiên những xung đột đầu. tiên được ghi lại vì nhận sự tồn tại của. quân Khmer là vào năm 1076 khi quân. Khmer Cùng Quân chuyên thành giúp nhà. Tống xâm lược Đại Việt tuy vậy thì đây. cũng mới chỉ là đánh giúp thôi chứ chưa. có là tranh chấp trực tiếp giữa hai nước.

Ở những chất trực tiếp đầu tiên đã xuất. hiện ở thời nhà Lý trong những năm 1123. đến 1.150 trong khoảng thời gian này Đại. Việt đang trong giai đoạn dễ tổn thương. sau thời gian có những tranh chấp trong. dòng họ cùng những chiến sự với các nước. láng giềng đế quốc Khmer định thừa nước. đục thả câu đòi Đại Việt Tiến cống tự. nhiên khi nước ta không chịu điều này. dẫn đến những cuộc chiến tranh giữa hai. nước. năm 1128 gạch chiến tranh đại vietkhmer. lần thứ nhất nổ ra vua Khmer shuya van. hai dẫn 20.000 quân từ savannakhet viên. cán bờ biển nghệ an nhưng bị lý Cường. Bình đánh tan quân cờ men lại tiếp tục. đem bảy trăm tàu thuyền đến thức phá của. biển Nghệ An Nhưng đã bị quan địa phương. đánh giá 14 năm sau Quân Khmer phát động. chiến tranh Đại Việt Khmer lần thứ hai. tháng 8 năm 1132 quần Khmer liên minh. với chân thành đến đánh Nghệ An tuy.

Nhiên vẫn bị quan quân nhà Lý đánh bài 5. 1.137 tướng Khmer là phá tủ lạnh lại đem. quân đến cướp Nghệ An Nhưng lại bị Lý. Công Bình đánh bại năm 1.138 Khmer là. anh tiến hành chiến tranh với Đại Việt. lần thứ 3 khi đó Lý Thần Tông băng hà. khi mới 22 tuổi con trai ông là lý anh. tông mới 2 tuổi nên thay đế quốc Khmer. Lợi dụng tình hình lại cho quân đến cuối. và Nghệ An liên tục cho tới những năm. 1.150 mới chịu dừng lại khi suy ra và. màn Hai qua đời chuyện cuối cùng Khmer. đến đánh tháng 9 năm 1.150 thì Thậm chí. còn chưa kịp đánh đã phải Lưu Bình do. không quen thời tiết nóng ẩm của nước ta. tuy lần nào quân Khmer cũng bị đánh tàn. nhưng sự nhu nhược trong đối thoại của. nhà Lý khiến của trưởng thành và Khmer. được nước ở cuối phá Nghệ An ấy nên mỗi. hại không kể xiết cho Cường nghiệp nhà. lí nhà lí bị thay thế bởi nhà trần Khmer.

Lại tiếp tục đến cuối những năm 1.216 và. 1.218 Khmer và chuyên thành lại đến Muốn. cướp Nghệ An Nhưng đều bị lý bất nhiễm. phá được sau đó hai nước không có và. chạm gì đáng kể trong khoảng thời gian. dài năm 1431 đế quốc Khmer bị vương quốc. ở dưới Hà gia của người Thái đánh bại và. sụp đổ trong những năm sau đó suốt các. thời kỳ robit rồi xuống đây San Tour. Campuchia liên tục đắm chìm trong nội. chiến tranh giành quyền lực cùng những. xung đột với ayothaya bản thân Đại Việt. cũng có những biến cố nhất định cả trong. và ngoài nước nên hai nước không có. chiến tranh từ những năm 1600 nước ta. bước vào thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh. người Việt tiêu diệt Chămpa Thực hiện. cuộc Nam Tiến và bắt đầu sự ảnh hưởng. của mình lên Campuchia trong khoảng thời. gian này Campuchia liên tục có Nội cho. các thành viên trong hoàng tộc phòng.

Chân giành quyền lực các bên tranh chấp. liên tục chạy sang cầu cứu Chúa Nguyễn. và người Thái bản thân các Chúa Nguyễn. và người Thái đều muốn được người của. mình lên nắm quyền nhằm nâng sức ảnh. hưởng của mình lên vùng đất này năm 1620. vua Campuchia là chat hay kết thân với. chúa Nguyễn ở đàng trong lại lấy con gái. của Chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Ngọc vạn. năm 1628 trầy chất hay từ trần triều. đình Campuchia xảy ra nhiều biến cố em. của jetstar hay là giám quốc you Tây. liên tục thay đổi các vua theo ý mình. năm 1642 cháu của Oh Tây là nặng ông. chân giết chính chúng mình và em họ mình. là ăn non bột để lên ngôi vua năm 1658. các con của Ok là nexo và đàn ông tân. sang cầu cứu Chúa Nguyễn Chi viện giúp. đánh đặc công chân để giành lại Ngôi Báu. chúa Nguyễn Phúc Tần sai Nguyễn Phúc Yên. đem 3.000 Quân đến Biên Hòa phá thành và.

Bắt sống là ông Trần từ năm 1659 Chúa. Nguyễn đường đặc sôi lên làm vua. Campuchia năm 1672 nạp Xô bị giết đàn. ông Tân lại chạy sang cầu cố Chúa Nguyễn. nhưng đối thủ của ông lại bị giết trước. đó nên cuối cùng chẳng có gì xảy ra cả. an toàn của nexo là nông đầy lên ngôi. vào năm 1673 chú cháu nặng ông Tần và. nông này đánh nhau đàn ông Tân thì xin. chi viện từ Chúa Nguyễn còn đàn ông đài. thì xin chi viện từ Irish haya tuy đã. được chi viện nhưng đàn ông Tân vẫn. thuộc phải cùng cháu là đàn ông nội đích. thân chạy rằng Gia Định cầu cứu Chúa. Nguyễn năm 1674 chúa Nguyễn Phúc Tần xài. Nguyễn Dương Lâm và Nguyễn Đình phái. sang đánh Campuchia giúp đàn ông Tân. quần chúng Nguyễn Thắng nặng ông đài bỏ. chạy khỏi Nam vàng rồi bị vứt đàn ông. Thu gia hằng được chú Nguyễn Phong làm. vua cho đóng đô ở rahbek. Campuchia khi này bị chia hai đường đưa.

Đông do nặng ông nội làm phó vương đóng. đô ở Sài Gòn đưa Tây do nàng ông Thu làm. vua đóng đô ở lại Bích Cả hai đều thuần. phục két cả xiêm dẫn chính quyền đang. trong từ năm 1688 lạc ông Thu ngừng. Triều cống Chúa Nguyễn cho quân đến nằm. vàng làm kế phòng thủ để phòng các Chúa. Nguyễn Sang đánh các Chúa Nguyễn cho. quân đầy được đàn ông Thu về like nhưng. không hạ được là công thu cuối thế kỷ. thứ 17 Chúa Nguyễn cho là phủ Gia Định. nặng ông Thu tức giận nổi dậy chống lại. chính quyền Đàng Trong ông ta cho đắp. Thành ở Nam Vang chúa Nguyễn Phúc Chu. phải Nguyễn Hữu Cảnh Sang đánh nắng vàng. rồi tiến đến tận là Bích đàn ông Thu bỏ. thành và chạy sau đó lại cùng cháu là nô. Nghiêm gia hàng phó Vương đàn ông nội. phải dời đô về json tour vì xuống Nguyễn. đã lập phủ Gia Định là công thu sau khi. sắp xếp xong việc triều chính nên nhường.

Ngôi cho con là nặng ông thần. từ năm 1708 đặt ô nhiễm âm mưu đảo chính. đàn ông thầm phải cầu cứu của silla và. đàn ông yên thua lại phải chạy sang cầu. cứu Chúa Nguyễn chúa Nguyễn Phúc Chu Cửu. Nguyễn Cửu Vân sang đánh Đặc Công Thầm. giúp ạ cô Nghiêm quần chúng Nguyễn Chiến. Thắng đàn ông yêu được đưa trở lại thành. rahbek Còn đặc công thầm thì phải chạy. sang xiêm lưu vong. từ năm 1714 nặc ông thầm Cùng Quân riêng. quay lại tiến đánh và Chiến Lược thành. là Bích Như thường lệ đàn ông yêu phải. cầu cứu Chúa Nguyễn Trung Nguyễn trò. Trần Thượng Xuyên sang đánh đặc công. thâm Trần Thượng Xuyên đánh bại là công. thầm lại phải chạy gian Xem trốn năm. 1715 đàn ông Yêm được chính quyền Chúa. Nguyễn Phong làm Quốc vương Campuchia. tháng 2 năm đó năng ông thầm dẫn quân. Xiêm đến đánh Hà Tiên năm 1722 đàn ông. tha nên thay gặp ông Yêm năm 1729 giá.

Tốt ở tỉnh ba bùm kích động người dân. Khmer tàn sát người Việt đang sinh sống. quanh Sài Gòn năm 1.731 một kẻ tự xưng. là nhà sư ở Hà Tiên lại Khuyết động. người Campuchia tạo ra một cuộc thảm sát. người Việt chúa Nguyễn Phúc Chu rất tức. giận ra quần đánh gạch cuối cùng giết. được ba tốt vua Campuchia là nông tha sợ. bị vạ lây liền dân Mỹ Tho và Vĩnh Long. cho Chúa Nguyễn đi cầu hòa từ năm 1739. Đặt bồn đánh phá Hà Tiên bị Mạc Thiên tứ. đánh tàn năm 1747 đàn ông tha bị đặt Ông. Nguyền giết đàn ông Nguyên chiếm ngôi. vua là Công Nguyên mang tư tưởng chống. đối Chúa Nguyễn liên tục cho người thảm. sát nghỉ việc. từ năm 1753 Trường Nguyễn Phúc khoát cho. quân đánh đặt ông Nguyên ông Nguyên thua. phải chạy sang con Bông Hồng Xanh năm. 1755 lại chạy sang hà tiền cầu cứu Mạc. Thiên tứ năm 1756 đàn ông Nguyên xin Mạc.

Thiên tứ làm trung gian để chạy tội với. các Chúa Nguyễn xin dâng đất Tân An và. Gò Công tạ tội năm 1757 đàn ông Nguyên. mất lập luận là giám quốc lại di dân Trà. Vinh bến tre và Sóc Trăng Bạc Liêu để. đền tội đời vui trước cùng năm đó nhặt. tôn còn của Đặng luận được Chúa Nguyễn. đưa lên làm vua nặc tôn dần đất có thể. nói đến thời điểm này Chúa Nguyễn đã nắm. được quyền kiểm soát vùng nhất là Nam Bộ. ngày nay thời gian sau đó chính quyền. Chúa Nguyễn bị Tây Sơn uy hiếp nên sức. ảnh hưởng lên Campuchia giảm dần mặt non. là con đàn ông Hàn nổi dậy cùng lúc đó. chưa Nguyễn bị quân Tây Sơn đánh ép phải. chạy vào Nam Bộ 35 tuần thấy không thể. nhờ cậy cho Nguyễn được nữa nên xin hòa. với nhạc non nặn non nên làm đệ nhất. vương lạc tôn làm đệ nhị Vương năm 1776. nạp non bỏ chiếu Công xuống Nguyễn lạc. non lại đưa ra hàng loạt những quyết.

Định táo bạo và khó hiểu cuối cùng các. tướng Campuchia không chịu nổi nữa liền. nổi dậy sang Cầu chúa Nguyễn ở Dinh long. hồ chi viện đánh nạp non năm 1779 Chúa. Nguyễn cho quần đi đánh nhạc non năm. 1780 nạp non bị con người Việt giết chúa. Nguyễn đường đạp Ấn nên làm vua sau đó. Campuchia liên tục dính vào các cuộc. tranh giành quyền lực nội bộ của hai. nước Xiêm và Đại Việt cứ bên nào có nội. chiến là liền mọi người Campuchia phe. Mình Giang đánh giúp Nguyễn Ánh cầu cứu. quân Xiêm đánh Tây Sơn diêm lại đem theo. cả quân Campuchia theo đánh giúp vì vậy. liên quân Xiêm Việt Campuchia vẫn bị. quân Tây Sơn đánh tan trong chuyện rạch. gầmxoài mút năm 1784 à có 796 nắng ấm. mất Nằm chân lên làm vua năm 1802 Nguyễn. Ánh đánh bại quân Tây Sơn Thống Nhất Đại. Việt namtrần không theo riêng nữa quay. sang Triều cống cho nhà Nguyễn Campuchia.

Sau đó đặt dưới quyền bảo hộ của Việt. Nam hai nước hoa Hảo không có chiến. tranh trong một khoảng thời gian năm. 1819 Việt Nam tiến hành đào kênh Vĩnh Tế. do thiếu hụt nhân công nhà Nguyễn cho. huy động một lượng lớn nhân công từ. Campuchia sang điều này gây nên sự vẫn. nổ trong lòng người dân Campuchia. năm 1820 sự kế nổi dậy ở Ba Phù Nam ra. quân đánh cướp các nơi có quân Việt Nam. bảo hộ năm chân cho người đi đánh nhưng. một số tướng lại làm phản chạy sang bên. xứ Kế ông Lê Văn Duyệt được nhà Nguyễn. cử vào Gia Định họ đánh Dẹp Loạn sự kế. Nguyễn Văn Trí và Nguyễn Văn Thụy sau đó. đánh bại của sự kết tại Nam vàng và cổ. nhatrang quân nổi dậy rồi kế bị đánh tan. quân phản loạn đều bị xử từ năm 1833. quân riêng cùng hai thành viên Hoàng gia. Campuchia lưu vong là nặng yên và đặt. đôi sang đánh Campuchia và Việt Nam.

Nhưng bị đánh bại năm 1834 nạp Trần bất. năm 1835 nhà Nguyễn cho lập Chấn tại. thành trên lãnh thổ Campuchia Campuchia. chính thức chữ giữ cai trị của nhà. Nguyễn năm 1841 nhà Nguyễn triệt bỏ Chấn. tại thành do thiếu hụt Bình bị phản đối. phó với quân nổi dậy lặng yên cùng con. riêng thừa cơ tiến vào Nam vàng từ năm. 1843 quần riêng biệt đặc nhiệm lên làm. vua đóng đô tại U đông rồi bảo chống. Thành Nam vào năm 1845 Nguyễn Tri Phương. và Doãn Uẩn tiến tới nhạc vàng đòi quân. Xiêm Campuchia gia hàng năm 1846 lặng im. đìm tạ tội và chịu sự bảo hộ của Đại Nam. và diêm năm 1847 vua Thiệu Trị phòng cho. đá nhiên làm vua Campuchia đồng thời. cũng cho rút quân khỏi trấn Tây Thành. Campuchia được độc lập. thời gian sau đó Đại Nam dần dần bị Pháp. xâm lược Pháp ép Đại Nam nhượng lại. quyền bảo hộ Campuchia của Đại Nam cho.

Mình Cuối cùng cả Đại Nam và Campuchia. đều phải chịu ách đô hộ của Pháp nên hầu. như hai nước không còn giao tranh gì. đáng kể trong khoảng thời gian sau đó. những cuộc giao chiến giữa người Việt và. người Campuchia cho đến năm 1954 hầu như. điều dưới quyền cấp Nhà nước được dựng. nên trong thời gian ngắn ngủi bởi các đế. quốc cả chỉ như Pháp Nhật nên em tính. vào các cuộc chiến tranh thực sự giữa. người dân hai đứa được như vậy trong. thời phong kiến đặc biệt là thời chúa. Nguyễn và nhà Nguyễn các cuộc chiến. tranh giữa Việt Nam và Campuchia đã nổi. da rất nhiều những cuộc chiến tranh này. đã góp phần lớn hoàn thiện phần còn. thiếu trên bản đồ hình chữ S ngày nay có. thể nói đây là công trạng lớn lao của. các Chúa Nguyễn trong lịch sử dân tộc mà. ngay cả những tội trạng của các hậu duệ. các chú biến gây ra sau này cũng không.

Previous post Tóm Tắt: Chiến tranh Tây Sơn – Chúa Nguyễn 1771 – 1802 @Dã Sử
Next post Tóm Tắt: Hành trình 30 Năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ @Dã Sử