Lưu – Hạng diệt Tần | Hán Sở tranh hùng – Bách Việt phân tranh | Phần 1 @Dã Sử

Từ năm 221 trước Công Nguyên sau khi. diệt rồng được Quốc tầm Vương giành. chính nhiều nhất trung nguyên kiếm lực. Đế Quốc Đại Tần Vương hành Tần Thủy. Hoàng tham vọng xâm chiếm lãnh thổ Không. vứt Tần Thủy Hoàng Tiếp tục tài cưỡng. Đầu Tư đem quân đi đánh lấy Bách Việt. diện tích gồm một dải đất rộng lớn mình. Phúc lưỡng Quảng Bắc Việt quân Tần chiến. lực mình phúc và loãng khoảng lực quận. thống trị còn tại Bắc Việt thì gặp thất. bại lớn buộc vạt giúp quân về nước. vợ chồng những năm cai trị đế quốc của. mình Tần Thủy Hoàng được sử sách tàu này. miêu tả là một bị bạo chúa xa xỉ và hoàn. tuần Tần Thủy Hoàng đã tiến hành xây. dựng Vạn Lý Trường Thành Vẫn Cô Nga. phòng lập lăng Leesin đây đều là các đại. công trình với quy mô khổng lồ chưa từng. có trong lịch sử làm kiệt quệ sức người. sức của thêm vào đó là chính sách phát.

Ra Khắc Nghiệp hay còn được người dân. lục Quốc cũ gọi là luật tân cũng là. người dân rất phẫn uất tuy nhiên với Uy. Vũ của Tần Thủy Hoàng không có những. cuộc phản kháng lớn nào nổ ra dù chỉ có. một số vụ ám sát nhắm vào thủy Hoàn Mỹ. ở những vụ ám sát này Cùng với tuổi tác. ngày càng cao khiến Tần Thủy Hoàng ngày. càng ám ảnh về sự bất tử. anh vào năm 210 trước Công Nguyên Tần. Thủy Hoàng qua đời trong một chuyến và. giá tới Sơn Đông với nỗ lực tìm kiếm một. loại thuốc Trường sinh từ các pháp sư. Đạo giáo khi thủy hoàng đế qua đời hai. đại thần là hoạn quan chiều cao và theo. tướng Mỹ từ đã trẻ giấu tin tức về cái. chết của hoàng đế và âm mưu lực thứ công. tử hồ Hợi thay vì trưởng tử Phùng tôm. lên Ngai Vàng Phủ Tô sau đó tự sát khi. nhận được gì từ giảm mỏng dò chiều cao. và lý từ lập ra và hồ hởi chính thức.

Bước lên ngôi hoàng đế tức Tần Nhị Thế. Vì vô thứ hai của Đế Quốc Đại Tần quyền. lực rồi hết vào tay triệu cao và lấy tôi. ạ Sau khi lên ngôi tình nhìn thấy sự từ. ép chết nhiều đại thần tiền chiều cùng. các Vương Tôn quí tộc thật nghị thế. không quan tâm đến việc nước Tiếp tục. cho xây dựng cùng viện tăng Huế phục vụ. cho cuộc sống xa hoa của mình. anh lúc này lỗi cầm cố trong đế quốc đã. thực sự bùng nổ thiên hạ có câu kính. trọng tay giữ lòng trung thành sợ hãi vẽ. sinh tâm phản trắc Tần Thủy Hoàng đã. chết người dân lục Quốc Vốn đã thầm vẫn. Thủy Hoàng này lại đến nghị thế bạo lực. dân chúng liền dựng cờ khởi nghĩa khắp. nơi chống lạnh bạo tần trong số lục Quốc. Thi sở là nước cầm uất và tủi nhục nhất. khi bị cần Việt Đại tướng Quân Hà nhiên. của sở trước khi chết đã thấy câu thể. của bạn người giờ sở còn Bà nhà cũng.

Quyết diệt tân chính vì vậy sau khi thủy. hoàng đế chết đất sở là bùng nổ dài. nhiều cuộc khởi nghĩa nhất tháng 7 năm. 209 trước Công Nguyên tại Đại Trạch đất. ở nổ ra Khởi Nghĩa Trần Thắng và Ngô. Quang quân khởi nghĩa nhanh chóng đánh. rộng ra xung quanh và tiến lên chiếm. được trần cuộn lập và nước trường sở. nhân dân các nơi hưởng ứng rất đông theo. xin này các quý tộc lục. anh cũng nổi dậy khôi phục địa vị trong. số đó có quần xanh Đông của Hạnh lươn. con trai đại tướng hạ nhiên dòng dõi Quý. Tộc nước dừa cùng em là hạnh Bá cháu là. Hạnh Vũ Hạnh Trang nổi dậy tại của kê. anh cũng phải rất sử vùng ấp phòng bãi. huyện lưu quỹ tức lưu bằng cũng dựng cờ. khởi nghĩa là bằng xuất thân bình Vân. ông vốn giữa chiếc đình trưởng ở Tứ. Thượng nhưng đã bỏ trốn và chống lại. triều tuần trong một lần đi áp tại bên. phu đến longly Sơn sau khi Tần Thủy.

Hoàng chết Lưu Bang chiếm được quyền Bái. dừng làm bãi công. để tẩy các vùng đất khác như triệu yên. hẳn Ngụy Chị cũng đi cày Còn nhạc tình. ủy ban đầu nghĩa quân của Chiến Thắng. rất mạnh nhưng do các tướng dưới quyền. có lòng khác nên thế lực bị suy yếu và. cô lập đầu tiên là hai Tuấn trưởng nghĩ. triển sư dưới Quyền chiến thắng hai. người cùng bạn chiến thắng là vũ thần đi. đánh nước triệu cố nhanh khi chiếm được. nửa nước triệu bên bàn với vũ thần rừng. làm Triệu Vương li khai khỏi trường sở ở. sau đó triệu vườn Vũ Thành tay Hàn quản. đi đánh nước yên khi đến lịch Hàn Quảng. cũng đi khai tự lập làm Yên Vương. 11 tuyển khác của Chiến Thắng là Chu thị. đi đánh được hết tụi thấy triệu và yên. tự lập cũng rất con cháu nước Ngụy cũng. là ngụy Cửu nên làm nhụy Phương các nước. chư hầu này đều lo phát triển cờ đổ.

Xuyên bị đánh cá cảnh chỉ nhà Tần còn. chiếm đóng trên đất mình không hưởng ứng. việc đánh Tần với trường từ vườn Trần. Thắng sau đó trận thắng và độc lực tác. chiến với cánh quân chủ lực của Tần. anh lúc này chiến thắng đã chỉ quần hay. đạo tiến công vào cần hai đạo quân chủ. lực là Ngô Quảng đánh Huyền Vương và chu. văn đánh vào Hàm Dương quần đồng vài. chục vạn người. vợ chồng khỉ nghĩa quân nổi dậy khắp nơi. thì tại chủ tuần vua Tần Nhị Thế không. hề hay biết mà chỉ vui tử sắt tất cả. quyền hành đều do hoạn quan chiều cao. nằm giữa ngay cả lý từ cũng bị chiều cao. viết để độc bá chiều cưng Tuy nhiên khi. nghĩa quân Trần Thắng Tiến bánh Tần. chiều cao đã không thể che giấu được nữa. tin Quân Trần Thắng đang trên đường đánh. vào kinh đô Hàm Dương khiến Tần Nhị kế. hoạch loại trong lúc nguy cấp nghị thế. theo kế của quan thiếu chủ trương hàm.

Tha tội cho những người làm thu xây. trưởng thành và huy động quân của tướng. Vương Ly được bà Mười vạn người giao cho. họ Vũ Khí Lập chương hàm làm đại tướng. thống lĩnh đưa số quần này sang mặt trận. chống lại quân trường sở. ở dưới sự chỉ huy của trường hàm quân. Tần thắng nhiều trẻ che đầu tiên chặn. đứng một tấn công vào Hàm Dương của Cánh. Quân Chu Văn đánh bại chụp ảnh nền 3. trận để quân trường sở về phía đông. trường hàm đánh tới thành Huỳnh Dương. đang bị Ngô Quảng vây hãm và giành thắng. lợi lớn quân tuần đánh như gió cuốn tới. kinh thành chương sở tại Trần cuộn viết. được trường sở vườn Trần Thắng sau đó. cho làn tiếp tục Dẹp Loạn cho nhà Tần. liên tiếp đánh dịch ngụy từ viết được. ngụy vương cữu và tẩy Vương biển đam tùy. bệnh trong lúc trường hàm đang đánh rảnh. nốt cánh quân của điển Minh em từ vùng.

Biển đàm thì tại Việt Nam quân sang đông. của Hạnh đường vượt sông Trường Giang. lên đánh trường nhằm hạn ra quân lần đầu. đụng độ với quần trong trận Phương thành. côngthành cố sức phòng thủ đền tổng. thống lĩnh hạn và quân tại đây là Hạng. Vũ rất cảm vẫn đến khi hạt được thành. hàng Vũ giày chôn sống tất cả quân trong. thành về tiếng oán than rất lớn. có màu đỏ Hạnh lường khi biết tin trương. sử vườn Chiến Thắng bị giết đã theo lời. mưu sĩ Phạm tầng là một người dòng dõi. mùa sở xưa làm sở Hoài Vương Hiệu Triệu. Thiên Hạ hướng về sau đó đưa quân diệt. thế lực sở Giả Vương càng câu từ đó Hạnh. lường quy phục được nhiều cánh quần Khởi. Nghĩa trở thành thế lực chính thống đánh. vần trong số các nghĩa quần quy phục có. cả bãi cổng lưu bằng lưu bằng lúc này đã. bị Tứ ngung sỉ toàn bụi mất đất Bái lưu. băng liền đến sinh liên kết với cảnh câu.

Nhưng giữa đường được tình càng cầu bị. hạn ra quân tử huyệt đền quay sang về. liên kết với hạn ra quần của Hạnh luôn. sau khi quy tụ được đầy đủ nghĩa quân. hạng lương chia quân làm hài đọc bộ đảo. tự mình đi đánh trường hàm mùa đạo do. hạnh Vũ đi cùng lưu bang đánh hướng. thành dương Tuy nhiên Đại tướng hạn. nguồn coi thường quần tân bị trường hàm. đánh bạc và giết chết ở Định Đào Lưu. Bang và Hạng Vũ ngày tìm hạnh đường chết. khi quân Tưởng mảnh vườn ngày Tìm hạ. đường chết biết cơ hội nắm thực quyền đã. tới nên triệu các đạo quân khởi nghĩa vì. bệnh thành nghề lệch Quân sở về hồi ở. Bệnh thành thì nước triệu sai sứ đến cầu. cứu khẩn cấp khi trốn Tần trường hàm đã. vượt Hoàng Hà lên đánh nước triệu tình. thế cấp bách bằng việc đánh tỉnh ở ngoài. vườn giao ước với chư hầu ai và quan. trùng trước là Vương quan trung tức đất.

Tân Tàu đó hoài vừng bí mật vào trào lưu. băng mang quân thẳng đường về phía tây. đánh vào kinh đô Hàm Dương nước Tân vì. lưu bằng được sở ngoài vườn cho là người. trung thành với mình còn hạn vũ cháu của. hãng đường thì tàn bạo khi nhường sở. Hoài Vương nên ngoài vườn khích Hạng Vũ. lên kia mắc đánh tận Quân Trường hàm Cửu. nước triệu để kiềm chế Hạng Vũ Hỏi vườn. còn cử Tống nghĩa làm thượng tướng quân. của cánh quần Cửu triệu này còn hạn Vũ. chỉ được làm thứ tư. bộ cánh quần Cửu triệu của Tống nghĩa và. hạnh bố xuất quân đến An Dương nhưng. dừng lại ở 46 ngày không tiền nữa mà sứ. giả nước triệu liên tục túi cao cấp hạng. bú sốt ruột muốn Kiến Quân nhưng Tống. nghĩa không nghe theo vào đó Hoàng Vũ. lấy cứ Tùng nghĩa phản trắc mà giết đi. các vấn đề xin nghe lập Hạng Vũ làm. thượng tướng quân ở ngoài vườn cũng đành.

Chịu sau khi sếp tổng nghĩa vị thế của. hạnh Vũ vàng rồi ở nước sở nổi tiếng. khắp các chư hầu sau đó Hạng Vũ liền đem. tất cả đại quân vượt Hoàng Hà bác quân. lính phải dìm đắm thuyền đập vỡ nồi nấu. cơm đốt lửa trại chỉ bằng lương thực. trong 3 ngày để tỏ rõ sĩ tốt quyết tâm. liều chết không chịu quay về hạnh Vũ cầm. quân tiến tới đến đánh đánh quân Tần 9. trận thắng cả chính hàng Vũ Khoa Toàn. quần giết trâu giác thiệp ngàn phát sống. vương Ly bây giờ thanh thế của quân sở. hát cả quần của các nước chư hầu quân. của các nước chư hầu nhiều nhụy. Anh điên đậy đến cứu nước triệu tại cựu. lục đóng ở gần đó hơn mười xanh chạy. nhưng không ai dám đem quân vào đánh đến. khi hạnh Vũ dẫn quân sở phá quân các chư. hầu mới ùa vào chợ chiến sau khi đã đánh. tan quân phần vải vầy nước triệu Hạng Vũ. Triệu tập các nước chư hầu đến khi vào.

Cửa viên môn tất cả đều quý gối xuống mà. đi tới không ai dám ngẩng đầu lên nhìn. kể từ đây hạnh Vũ trở thành chủ soái của. các nước chư hầu. đi về phía quân Tần vào khi biết tìm tổ. sắc vườn li thua lớn tại cựu Lục chương. hàng gồm lại được 20 vạn quân toàn bộ. đều lui về gốc nguyên tự mình trấn thủ. thấy vậy quần sở hạ gỗ cũng tiến đến. đóng quân ở sông chuyên hai bên cứ giữ. thế chưa giao chiến quân Tần dội thế. quần Sở nhưng Quân sở cũng phải e dè. quần tuần bởi đại tướng trường hàm chồng. lúc Cánh Quân sở của hạnh Vũ lặp lại. cùng tại Cự Lộc khi tại phía tây lưu. bằng cũng âm thầm đi đánh Đất phần. giường cầu ngọn cờ Việt Tân Hưng sở. đường tiến quân của lưu manh khá dễ dàng. với hạnh Vũ Lưu bàng cũng dùng nhân. nghĩa để quy phục lòng người cấm Quần. lính cướp phá quấy nhiễu dân chúng các. nhân sĩ như bệnh viện hay lịch tự cơ.

Cũng theo lưu bằng trong giai đoạn này. cô với tiêu hà trường luôn Tao tham chua. bột phản khoái giúp sức đầu bằng đã quy. tụ được sức mạnh nhân tâm về đạo quân. của mình. cho đến cuối năm 207 trước Công Nguyên. Quân Lưu Bang đã hiến pháp đến kinh đô. Hàm Dương lúc này hoàn toàn chiều cao. bands tần Nhị thế lực tự anh lên ngôi. tất tần tam thế và cho xứ đến gặp lưu. bằng bàn kế trẻ đất Tân trong lúc đó. phía bắc một biến cố lớn xảy ra tại phía. bắc vỡ quân Tần của trường hàm và đạo. quân chư hầu do Hạn Vũ chỉ huy quân đã. cầm cự lâu ngày tại cốc nguyên nhưng. không được tăng viện đại Tuấn trường hàm. trưởng sử từ mã Hân và đôi đồng Ế lại. bạn chiều cao rèm và lo sợ bị ám Hạnh. trường hàm từ mã hình đồng ế nên sinh. hàng Hạng Vũ ban đầu hạnh Vũ chưa xuôi. vì chính Trường hàm đã xếp hạng lương ở. đỉnh Đào Nhưng sau khi nghe phạm tăng.

Can dán thông tin lưu bang đã phát Hàm. Dương Hạng Vũ mới đồng ý 20 vạn quân tận. gốc và đội quân chư hầu của hạnh Vũ. Trương Hàm được vong là ông Vương ung. thư mã Hân Lãng bình tiên phong kiến và. rất Tân đội. ý của hạt vũ sau đó di chuyển rất chậm. lại rất bất ổn khi các tướng sĩ nhà cần. Út tức vì luôn bị quân lính của các nước. chư hầu làm nhục Báo Thù Đến tận ăn hàng. Vũ quyết định diệt trừ 20 vạn quân tuần. này để tránh Hậu Họa chỉ giữ lại trường. đảm Tư Mã Hân và đồng ý 20 vạn tù Bình. Tân được lệnh đào một hố sâu bên ngoài. Thành Tân An được rồi Chính họ bị chôn. sống trong hố sau đó mà không có cách. nào khác ra được những người cố gắng tìm. cách chạy thoát đều bị chém chết và ném. xác vào hố đây là sự kiện được xem là. một trong những vụ thảm sát lớn nhất. trong lịch sử Trung Quốc ngày nay mua. chung thật kể của quân tuần vẫn thường.

Được nhắc đến gần nghĩa mã tỉnh Hà Nam. Trung Quốc khu vực này bốn hướng đều có. đồng cỏ bằng phẳng giống như sử sách. chép lạnh à. Á Châu kỳ hạn Vũ còn đang kiến quần gấp. xuống hàng dương khi tháng 10 quân của. Lưu Bang đã đến Bá Thượng trước quân chư. hầu mua tỉnh Tam Thế là từ anh đi sai. mộc do ngựa trắng kéo ở cổ quấn sợi dây. ấn niêm phong ấn Hoàng Đế phần và cờ kết. đầu hàng rubik cho từ ảnh đầu hàng và. tha mạng khi tiến quần vò cần lưu bang. cũng giữ nghiêm quần kể không quấy nhiễu. dân chúng sau khi vào tân lại bãi bỏ. luật cần khắc nghiệt vì vậy được dân. chúng rất ủng hộ sau đó nghĩ rằng tàu. gấc ai và quan trung trước thì phải là. Vương lưu bằng đã bảo quản trung trước. tấc đất tận sẽ thuộc về mình dễ dàng lại. được hiến kế 7 mình ở các cửa quan hiểm. yếu nhàng cho đạo quân chư hầu quản vũ. vào rubik cho là phải và theo cái đó.

Chặn tất cả quần trường hậu lạnh mặc dù. bị chậm chân nhưng Đến giữa tháng 11. Hạng Vũ đã thống lĩnh quân chư hầu tiến. vào nước Tân tới cửa ải. anh như nhảy đã bị Phong tỏa Hằng Vũ lại. nghe nói lừa bà đã bình định được quan. trung rất tức vật phải anh bố tấn công. phá cửa hàm cốc giữa tháng 12 Hạng Vũ. đến đất thì tả từ mã của rubik là tàu vô. thương muốn theo Hạng Vũ Tiến hình Ben. nói với hạnh Vũ dần Lưu Bang có ý định. chiếm cả quan trung Ngô Sỹ Phạm Bằng. cũng quyền hạn Vũ đánh lửa bằng hàng Vũ. ra lệnh cho quân sĩ ăn no định sáng mai. thì đánh lúc bây giờ hạnh Vũ có bốn 10. vạn người còn đùa bằng chỉ có 10 bạn chú. Hạnh Vũ là Hạnh Bá Muốn cứu bạn là. Trương Lương đang làm mưu sĩ bên trưởng. lũ băng nên đang đêm đến gặp Trương. Lương khiến ý định của hạnh Vũ bị lộ. trưng lương rất nguồn hạnh bá vào gạc. băng Lưu Bang bèn kết thân với hạnh Bá.

Hẹn nhau làm thông gia và nhờ nói giúp. với hạnh Vũ rằng mình không có ý định. chống lạnh hàng đó trở về quyền hạn Vũ. vì bệnh hạn Vũ thôi không khai chiến với. Lưu Bang mà mới Lưu Bang đến dự tiệc. Hồng Môn Yến. Ê tụi hôm sau Lưu Bang đến Hồng môn ít. kiến Hạnh vốc tay Hồng Môn Yến mâu thuẫn. phạm tăng mấy lần tìm cách sát hại liệu. bằng trên bàn kẹp nhưng hạnh Vũ vào dự. không quyết đoán vì thấy thái độ của Lưu. Bang quá khép nép hàng Vũ tin rằng lũ. băng là kẻ nhát gan không dám chống lại. mình và để lâu bằng Trở Về Bản Thượng. mấy ngày sau Hà Vũ đèn Bình vào Thành. Hàm Dương cấp phá rất của Tần đã đầu. hàng là tự anh sau đó chiều cao thiên hạ. tự Gia Phong mình là Tây Sở Bá Vương. đóng đô ở Bệnh Thành. ở hạng Vũ lại tôn sở hỏa vườn nên làm. nghĩa Đế bắt dời đô từ bàn thành về. huyện sân sau đó lại gia phong các chư.

Hầu trong đó các hành Tuấn nhà phần là. trường hàm làm ông Phương cai trị Từ Hàm. Dương vàng phía tây trường sử từ mà Hân. lưu ý đồng ế trước đã quyền trường hãm. đầu hàng nước sở cho nên đồng ý được làm. định Vương từ mạng hình độc lập làm tóc. vương ba vùng đất này được gọi chung là. tam phân. chỉ cần lưu bằng Dựa vào quan trung. trước nhưng cung long này bị Hạng Vũ lấy. nền Hạng Vũ cho dù bàng lĩnh đất Bà tục. giàu cho thêm đất Hán chung đóng đô ở. nam chính những vùng đất này vốn vẫn đất. Tân nên được coi như không bụi ức vì vậy. trên thực tế ngoài Kinh Đô nằm chị thì. đa số các vùng khác đặc biệt là bạn được. thời gian này rất thưa sân hẻo lánh. đường đi khó khăn lại bị tam tình chặn. lối ra như vậy sau 15 năm thành lập Đại. Tần Đế Quốc Toàn đã mất tật tồn tại gần. 700 năm từ thời Xuân Thu Chiến Quốc cũng.

Hoàn toàn diệt vong thay vào đó là các. quốc gia Thời Chiến Quốc cuốn t sở Yên. Hàn Ngụy được tái lập cùng với nhiều. quốc gia khác được thành lập tiêu biểu. như nước Hán của Lưu Bang tại đất Hán. chung bà cụ. vợ chồng khi đó tại viện năm các vùng. đất Bách Việt bị đại cần gạt ách đô hộ. sau khi Tần Thủy Hoàng và chết dần chúng. cũng nổi lên Giành Lấy quyền độc lập cho. mình nổi bật trong số đó là Triệu Đà. tướng Trấn Thủ quận 5 hay đã cấp quần. không toán các cuộn xung quanh là Quý. Lâm tượng cuộn vào trong khoảng thời. gian 208 đến 207 trước Công Nguyên lập. ra nước làm việc xưng là làm việc Vũ. Vương. ở ngoài làm Việt tại Việt Nam còn có các. nước khác của người Bách biệt như mâm. Việt Vương Quốc này tồn tại từ năm 334. trước công nguyên đến 110 trước Công. Nguyên đây là một vương quốc cổ đặt tại. nơi mà ngày nay là tỉnh Phúc Kiến với.

Previous post Lý Giải Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Hủy Diệt Của Phát Xít Nhật Và SỰ THẬT Đằng Sau Quyết Định Cuối Cùng
Next post Tóm tắt nhanh Lịch Sử Hoa Kỳ | Lịch sử nước Mỹ | History.com.vn