Cuộc Kháng Chiến Chống Tống lần 2 | Lý Thường Kiệt chiếm Ung Châu | Tóm tắt Nhanh lịch sử – History.com.vn

Hi. xin chào tất cả các bạn mình là acc Hôm. nay chúng ta sẽ nói về cuộc kháng chiến. chống quân Tống xâm lược lần thứ hai từ. năm 1075 đến năm 1077. năm 981 Lê Hoàn đánh tan quân xâm lược. Tống bảo vệ vững chắc nền độc lập của. Đại Cồ Việt và buộc nhà Tống giữ hòa. hiếu trong thời gian dài trải qua 3 đời. quân chủ năm 1079 vị vua cuối cùng Lê. Long Đĩnh qua đời Nhà tiền lê kết thúc. được sự ủng hộ Lý Công Uẩn lên ngôi. hoàng đế lập ra nhà Lý trải qua 3 đời. vua tên nước được đổi thành Đại Việt đất. nước phát triển ổn định và vững mạnh. lãnh thổ được mở mang từ giữa thế kỷ thứ. 11 nhà Tống gặp phải những khó khăn. chồng chất trong nước Ngân khố phạm. thiệt nội bộ mâu thuẫn nhân dân bị đói. khổ nhiều nơi nổi dậy đấu tranh vùng. biên cương phía bắc thường xuyên bị hai. nước Liêu Hạ có nhiễu trong hoàn cảnh đó. Tống Thần Tông và kể Ừ ăn thạch chủ.

Trương gây chiến với đại biển hi vọng. dùng chiến công ngoài bên thủy để trấn. áp phe đối lập trong chiều và dằn mặt. lưu hạ ở gần biên giới nhà Tống chuẩn bị. những căn cứ xâm lược ở các thành chí. lớn như ung Châu không Châu Liêm Châu là. nơi xuất phát và dự trữ Hậu Cần trong. chiến tranh nhận thức được ý đầu đó ngay. từ các vua đầu tiên nhà lý đã chủ động 1. mặt hết sức mềm dẻo để có quan hệ ngoại. giao bình thường Mặt khác tăng cường. quốc phòng biên giới phía Bắc Kiên quyết. chống trả xâm lấn của nhà Tống năm 1072. Vua Lý Thánh Tông chết thái tử càng Đức. với cháu tuổi lên nối ngôi tức vua Lý. Nhân Tông nhà Tống cho đó là cơ hội tốt. để đẩy mạnh việc chuẩn bị xâm lược Đại. Việt Trước tình hình đó Minh Quyền được. giao vào tay Phú Quốc Thái Úy Lý Thường. Kiệt đứng ra lãnh đạo cuộc kháng chiến. chống quân Tống xâm lược sắp tới sau khi.

Cùng cố lại lực lượng Lý Thường Kiệt. không bị động chờ giặc mà quyết định. tiến công việc trước để đẩy giặc vào thế. Bị động sang lấy Thế Chủ động cho cuộc. kháng chiến Ừ ông đấy ngồi yên chờ giặc. không bằng đem quần ra trước để chạm mũi. nhọn của giặc Triều đinh tán thành chủ. trương đó Lý Thường Kiệt tổ chức một. cuộc tập kích vào đất trống nhằm phá tan. các thí điểm xâm lược ôm Khâm Liêm mà. chủ yếu là ông Châu rồi quay về phòng. thủ chủ động đánh địch tháng 10 năm 1075. Lý Thường Kiệt huy động hơn 10 vạn quân. chia làm hai đạo hủy và bộ tiến vào đất. trống đường bộ lực lượng chủ yếu là quân. lính các dân tộc thiểu số do tôn đàn chỉ. huy đánh vào ôm Châu Quảng Tây đường. thủy sao Lý Thường Kiệt chỉ huy chia làm. hai cánh đánh vào Khâm Châu và Liên Châu. Quảng Đông cũng quân Tống không cần đổi. đường tiến quân của quân ta nhưng để làm.

Sáng vào mục đích của cuộc tập kích vào. đất trống Lý Thường Kiệt cho niêm yết. khắp nơi giờ phạt thống lũ văn giải. thích cho dân biên giới Trung Hoa biết. rõ tội ác của triều đình nhà Tống vì âm. mưu xâm lược Đại Việt nên mới đem quân. sang đánh và bài viết những chính sách. của nhà Tống kích động sự oán hận của ở. nhà Tống tháng 1 năm 1076 côn đàn hợp. Quân với Lý Thường Kiệt ở thành ông Châu. thuộc với Thành ông Trâu kéo dài hơn 1. tháng khiến cho quân địch khốn quẫn vì. cải lương thiếu nước hiện binh bị tiêu. diệt không đến được tháng 3 năm 1076. quân ta mới hạ được ông Châu cuộc chiến. quyết liệt kết thúc sau 42 ngày mục đích. của cuộc tiến công ung Châu là để tự vệ. một cách tích cực đẩy kẻ thù và thấy bị. động những căn cứ quân sự hậu cần mà đã. chống sốc công xây dựng phút chốc bị. khóa Tam bành cuộc xâm lược cũng vì thế.

Mà bị trì hoãn bị đánh bất ngờ Sau một. tháng mới biết Tin trưa đi nha Tống. quyết định đem đại quân đánh thẳng vào. nước ta và giải vây cho ông Châu Âu. nhưng sau khi chiếm được thành ung Châu. Lý Thường Kiệt đã chủ động rút về sớm để. chuẩn bị một lần nữa nha Tống phải thay. đổi kế hoạch rừng Kiến Quân chuẩn bị lại. đội mũ cuối năm 1076 một đạo quân lớn. gồm 10 vạn bộ binh tinh nhuệ một vài. ngựa chiến thiết bị Vạn Cân khu cục do. quất Quỳ làm Chánh tướng và Triệu Tuyết. là phó tướng Chuẩn bị tiến vào nước ta. theo đường bộ môn đạo quân khác cho Hòa. mẫu dẫn đầu theo đường biển và thích ứng. sau khi rút quân về nước Lý Thường Kiệt. hạ lệnh cho các địa phương ráo riết. chuẩn bị bố phòng của hongthu trưởng dân. tộc ít người ở gần biên giới Việt Tống. đã cho con Mai Phục ở những vị trí chiến. lược quan trọng Lý Thường Kiệt bố trí.

Một lực lượng thủy binh do tướng lý kế. nguyên chỉ huy đánh trạng thái Bình Định. Bộ binh được bố trí dọc theo chiến tuyến. sông Như Nguyệt do chị Lý Thường Kiệt. chỉ huy và đồn trú tại khu vực Yên Phụ. Yên Phong Bắc Ninh cách bến Như Nguyệt. vài kilômet không Quyến chủ yếu được xây. dựng trên bờ Nam đây là con sông trắng. nhanh tất cả các con đường bộ từ Quảng. Tây Trung Quốc vào Thăng Long phòng. tuyến Được đắp bằng đất cao vững chắc có. nhiều lớp dầu tre dày đặc dọc theo khúc. sông từ Đa Phúc đến phải lại sai khoảng. 100km giữa tháng 8 năm 1076 Quách quý. cho quân tiên phong ở vài nơi ở địa đầu. nước ta để thăm dò tình hình tượng bị. nhầm khởi đánh chiến chạy Ngọc Sơn ở. biên giới châu Mỹ nhan sắc Móng Cái. tháng 12 năm 1076 phát huy cho quân tiến. đánh Quảng Uyên tháng 1 năm 1077 Quách. quy chỉ huy đại quân Vượt Ải Nam Quan.

Qua Lạng Sơn tiến vào nước ta trên đường. đi quân Tống gặp phải sự cản trở của đội. quân do thân cảnh phúc chỉ huy ông cho. quân phục Khuyết trong rừng núi đá những. trận nhỏ nhằm tiêu hao quân lực địch. cùng lúc đó cũng từ không trâu của quân. địch sang Hải vẫn trong Vĩnh An đình. theo Sông Đông kênh vào Bạch Đằng Tuy. nhiên mới tới vùng ven biển phân sống đã. bị lý kế nguyên trạm đánh liên tiếp 10. trận bên không thể kiếm sau vào để hợp. Quân với bất kỳ được ngày 18 tháng 1 năm. 1077 đại quân quét Quỳ đến bờ Bắc sông. Như Nguyệt định muốn hành quân tiếp. nhưng trước mặt là sông phía Nam là. chiến tuyến của quân ta Vì Quân thì Bặt. Vô âm tín nên toàn phải đóng ở bờ Bắc. sông Như Nguyệt đi chia quân thành nhau. khối lớn đóng cách nhau 30 km ở Bắc sông. Như Nguyệt chị cách thăng long 20km quân. Tống Nóng lòng muốn chiếm thăng long.

Vương tiến được lệch bắc cầu phao qua. bến Như Nguyệt để cho đội quân xung kích. của Bưu lý sang sông đội quân này khoảng. 2 vạn nhờ cầu qua sông dễ dàng và chọc. thủng một chiến tuyến của quân ta tiến. tới Thăng Long lợi dụng địa hình Yên Phụ. Yên Phong Bắc Ninh Lý Thường Kiệt đã bố. trí một trận địa mai phục chiều giặc. giặc thua tan tác chạy về bến Như Nguyệt. đến cầu phao thì bị rát và bị quân ta. phản công mạnh mẽ con lớn con Trung Cứ. của địch bị tiêu diệt yêu lý và một số. toàn quân liều chết chảy về phía bắc. cuộc tiến công mở màn của địch đã bị. quân ta đập tan nhanh chóng sau đó mất. quý huy động lực lượng mạnh hơn và Đóng. bè lớn chở quân sang sông lần 2 hoặc. quân ta từ trên núi đánh trống thu dội 2. lần vượt song hai lần thất bại Nên dù. còn nguyên vẹn số quân nhưng Quách quý. không dám tiến công. cho đến khi quân ta vòng sau lưng địch.

Hoạt động du kích quấy rối liên tục của. những gần khu vận chuyển lương thực của. địch bị chặn đánh liên tục qua hai tháng. quân Tống bị tiêu hao lực lượng và ý chí. Tuy thế lực suy giảm Nhưng vẫn còn số. lượng khá đông quân Tống tạm thời phố. thủ không dám tiến công dù con ta khiêu. khích từ truyền trong đêm ở sông Như. Nguyệt Quân sĩ nghe trong đền chương. Tướng Quân có tiếng thật to rằng Nam. quốc sơn hà nam đế cư Tiệt nhiên định. phận tại thiên thư Như hà nghịch lỗ lai. xâm phạm Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. Tạm dịch Sông núi nước Nam vua Nam ở. Rành rành định phận ở sách Trời có xào. lui gặp sang xâm phạm Chúng bay sẽ bị. đánh tơi bời bài thơ như một bản Tuyên. Ngôn Độc Lập vừa khích lệ tướng sĩ Đại. Việt vừa uy hiếp tinh thần quân địch với. mùa xuân năm 1077 Lý Thường Kiệt mở chặn. đánh lớn vào phong kiến của quân địch.

Ban đêm Lý Thường Kiệt cử 2 tướng hàng. chân và Chiêu có thêm 400 chiến thuyền. chở hai vạn quân từ vạn xuân ngược sông. Như Nguyệt vừa cuộc tấn công vào doanh. trại Quốc Huy Du thất bại cuộc tiến công. đã thu hút quân lực địch tạo thời cơ cho. mũi tiến công khác lại quân ta vừa sông. Như Nguyệt máy hút chân chạy phó tướng. triệu biết ở xã Mai Đình được trời xanh. trong việc phân số bị tiêu diệt rất. nhiều thất bại ở trong Như Nguyệt của. quân Tống quá nặng nề chỉ một đêm toàn. bộ Dân chạy gồm 34 vạn quân bị đánh tan. tành Khuynh dễ thương vong gần hết sau. khi giành được thắng lợi quân sự Hải. Phòng Tuyến Như Nguyệt Lý Thường Kiệt. muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh để. khôi phục đời sống cho nhân dân nên đã. chủ động giảng hòa với quân Tống xin tạ. tội khi đã kéo quân đánh ông Châu và xin. tiếp tục cống nộp cho nhà Tống Quách Huy.

Previous post Cuộc Kháng Chiến Chống Tống lần 1 | Lê Hoàn lập ra nhà Tiền Lê | Lịch sử Việt Nam – History.com.vn
Next post Barret M82 – Khẩu Súng Của Một Nhiếp Ảnh Gia VÔ DANH Mở Đầu Cho Cuộc Cách Mạng Bắn Tỉa Mỹ