Cuộc Kháng Chiến Chống Tống lần 1 | Lê Hoàn lập ra nhà Tiền Lê | Lịch sử Việt Nam – History.com.vn

Hi. xin chào tất cả các bạn mình là khi sử. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cuộc kháng. chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ. nhất năm 981. năm 968 sau khi Dẹp Loạn 12 Sứ Quân Đinh. Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế đặt quốc hiệu. là Đại Cồ Việt kinh đô là Hoa Lư xác lập. một quốc gia độc lập xây dựng nhà nước. phong kiến Trung ương tập quyền vững. mạnh mở đầu cho các triều đại phong kiến. nước ta cuối năm 979 Đinh Tiên Hoàng và. thái tử Đình Liễn bị ám sát Triều thần. tôn Đinh Đoàn lên làm vua tức kinh phế. binh toàn mới có sáu tuổi quyền lực nằm. trong tay Thái Hậu Dương Vân Nga và Thập. đạo tướng quân Lê Hoàn các quan đại thần. là đinh điền Nguyễn Bảo phạt thấy Lê. Hoàn nhất chính Lâm Quyền Mang Quân đến. đánh nhưng đều thất bại lúc bây giờ ở. vùng bắc nhà Tống đã thống nhất được. Trung Hoa sau thời kỳ chia cắt Ngũ Đại.

Thập Quốc tháng 5 năm 980 chữ thần nhà. Tống ở Hoa Lư về nước báo cáo Em không. biết được tình hình rối ren ở Đại Cồ. Việt ngắm được tình hình vua Tống Thái. Tông điều động quân tướng ở Quảng Đông. Quảng Tây và vùng kinh hồ chia làm 3 đạo. quân tiến đánh nước ta mua đạo do hầu. nhân bảo chỉ huy từ ung Châu vào trong. Ngân Sơn Cao Bằng Bắc Kạn mua đạo do tôn. toàn Hưng và Trần không Tộ chỉ huy từ. vùng kinh Hồ vào Lạng Sơn mua đạo thủy. quân do Lưu trưởng chỉ huy từ Quảng Đông. theo đường biển qua Vịnh Hạ Long rồi vào. sông Bạch Đằng kế hoạch của quân Tống là. theo 3 hướng cùng hội quan phía bắc. thành Đại La để đánh chiếm Đại La và. vùng Bắc Bộ sau đó đánh vào Kinh đô Hoa. Lư Đồng thời vua Tống gửi thư đe dọa đòi. phải thuần phục. trước nguy cơ bị xâm lược Golden còn nhỏ. không thể lãnh đạo tổ chức của kháng. chiến Triều đình và Thái hậu Dương Vân.

Nga đã suy tôn Thập đạo tướng quân Lê. Hoàn lên làm vua Lê Hoàn lên ngôi năm. 980 lập ra triều tiên lê hay triều đình. và gấp rút chuẩn bị kháng chiến Lê Hoàn. cho xây dựng trận địa kiên cố ở Bình lỗ. nhằm chặn Khánh Vì sao hầu nhân bảo chỉ. huy từ hướng Cao Bằng Thái Nguyên xuống. trên hướng Lạng Sơn Bắc Ninh ông cũng. cho quân chủ lực phối hợp với dân binh. chuẩn bị chặn đánh địch hướng Đông Bắc. ông bố trí trận địa cọc ngầm ở cửa sông. Bạch Đằng để trận đánh đoàn thủy quân. Tống tương tự như trận được học của Ngô. Quyền gần nửa thế kỷ trước đây Mặt khác. ông sai sứ mang cống vật sang cống vô. Tống và giả Chiếu thư của binh đoàn xin. phòng Vương nhằm hoãn binh để có thêm. thời gian củng cố lực lượng. ngày 24 tháng 1 năm 981 Cánh Quân thủy. do hầu nhân bảo chỉ huy oa tiến vào cửa. Bạch Đằng trong trận Bạch Đằng đầu tiên.

Này con Đại Cồ Việt đã thất bại không. những không ngăn được quân Tống mà còn. bị thương thông nhiều quan tâm lấy được. 200 thuyền tiêu diệt hơn 1.000 quân lính. Đại Cồ Việt Lê Đại Hành phải rút về vùng. xạ Sơn An Lạc củng cố lại thế trận đồng. thời gửi thư trả hàng vì quan hầu nhân. bảo thiệt hại một số nhưng vẫn vượt qua. được Trận Địa học chiếm được sông Bạch. Đằng Và Các lòng mà khi chúng đặt giao. cho Hằng doanh tại đó để phối hợp Quân. thủy bộ nhằm tiến sâu vào nội địa nước. ta mặc dù bị tổn thất trong trận đầu. nhưng quân ta vẫn quyết tâm chiến đấu. trên trục đường bộ từ ung Trâu kéo sang. cánh quan do tôn và Lương chỉ huy bị. quân chủ lực cùng với dân binh địa. phương liên tục trận đánh khiến cho. chúng và chật vật mới đến được hoa bộ. gần kề sông Bạch Đằng tại Hoa bộ Lục. quân Tống đã gặp và giao tranh với quân.

Đại Cồ Việt tục tư chị không dám trường. viên của Lý Đào chết rằng con giống đã. đánh bại hơn vạn quân giao chỉ chén được. 2.345 đầu giặc Tuy nhiên lục quân Tống. đã không thể kiếm tiếp các đạo quân Thủy. bộ Tống đã không thể liên lạc được với. nhau đến tháng 3 năm 981 sau hơn 2 tháng. chiếm Bạch Đằng Và Hoa bộ cả hai cánh. quân Tống vẫn dậm chân tại chỗ quân Tống. liên tục bị quân chủ lực và dân binh các. làng xã tập kích quấy rối làm cho lực. lượng bị tiêu hao tinh thần binh lính. suy giảm chờ mãi không thấy viện binh. của bọn lưu trường và ở hầu nhân bảo bèn. kéo toàn bộ Thủy Quân Tiến từ sông Bạch. Đằng đến sông Lục Đầu định Phá Thành. Bình lỗ rồi vào chiếm Hoa Lư phía Đại Cồ. Việt Trinh sát được sự di chuyển của. quân Tống liền kéo một bộ phận lớn về. giữa sông Lục Đầu dưới sự chỉ huy của. vua Lê Đại Hành tại đây Quân và gian Đại.

Cồ Việt đã chiến đấu rất dũng cảm đạo. Thủy binh Hồng Nhân Bảo Bị giáng một đòn. nặng nề quân Tống thua to phải quay binh. huyền xúc về sông bạch đằng ý đồ muốn. lập công chiếm Hoa Lư khi viện binh chưa. xanh của Hồng miên bảo bị đập tan mãi. đến ngày 11 tháng 4 năm 981 hủy con tăng. viện của Tống do Lưu trưởng chỉ huy mới. tới sông Bạch Đằng Và sát cánh với lực. lượng của hồn nhiên bảo tiêu đó lục quân. tăng viện của sống và Trần phạm tội chỉ. huy cũng tới nơi tôn toàn Hưng cửa Trần. Khôn thọ tiến công và viên tố này đã. thành công trong việc chọc thủng phòng. tuyến của quân đại của Việt Chiến đến. Tây kết Tuy nhiên sao cho hàngdoanh. khuẩn không sao thực hiện được kế hoạch. hợp điểm Hội Sư ô nhiễm Hoa Lư. ở trong khi đó buổi Lê Đại Hành một mặt. Viết thư xin hàng khiến cho bọn hầu nhân. Bảo và tôn còn Hưng tưởng thật mà lơ là.

Việc phòng bị trong khi đó Lê Đại Hành. bí mật tăng cường lực lượng chuẩn bị một. trận quyết chiến gián đoạn quyết định. ông chọn một khúc sông hiểm yếu rồi bố. trí quân Mai Phục chờ sẵn ngày 28 tháng. 04 năm 1981 trận quyết chiến Bạch Đằng. diễn ra vua Lê Đại Hành đã cho một cánh. quân ra khiêu chiến với quân hầu nhân. bảo chiến sự đang diễn ra quyết liệt khi. quan đại của việc vừa thua trại quân. Tống Thừa thắng đuổi theo khi chuyển. quyền của Hồng Nhân Bảo lọt vào trận địa. mai phục Lê Đại Hành tung quân ra đánh. tráo giết các chiến binh Đại Cồ Việt từ. khắp các trận địa mai phục và từ các nẻo. đường đổ về sông Bạch Đằng vai đánh quân. Tống quyết liệt hầu nhân bảo bị chết. trong đám loạn Quân liệu vội vã dẫn. đám tàn quân tháo lùi ra biển khi nghe. tin hầu nhân bảo bị giết trên sông Bạch. Đằng cúp tôn và nâng hoảng hốt dẫn quần.

Previous post 82 Ngày Địa Ngục Trên Chảo Lửa Okinawa: Thương Vong 110.000 Lính, Nhật Đầu Hàng Mỹ Trong NHỤC NHÃ
Next post Cuộc Kháng Chiến Chống Tống lần 2 | Lý Thường Kiệt chiếm Ung Châu | Tóm tắt Nhanh lịch sử – History.com.vn