Tóm Tắt: Vương Triều Tây Hạ (1038 – 1227) Nhà vợ hùng mạnh của Hư Trúc ngoài đời thật

Ông Dương chiều Tây Hạ hay còn gọi là đế. quốc đẳng hẳn là một triều đại trong. lịch sử Trung Quốc do người đảng Hạnh. lập nên vào thế kỷ 11 lãnh thổ tại hạ. nằm trong khu vực mà ngày nay là một. phần của các tỉnh Ninh Hạ Cam Túc Đông. Khanh Hải Bắc thiểm Tây Đông Bắc Tân. Cương và tây nam Nội Mông Cổ Tây Hạ được. nhiều người Việt biết đến thông qua bộ. tiểu thuyết thiên long bát bộ của nhà. văn Kim Dung với các nhân vật lý thu. thủy hay bụng cô vợ nhưng và chính Thừa. Trúc có thể là đối trọng với các Vương. quốc hùng mạnh khác tại Trung Quốc thời. bây giờ như Tống Liêu thổ phồn và chỉ. chịu khuất phục dưới vó ngựa của đế quốc. Mông Cổ Tây Hạ rõ ràng có vị thế không. nhỏ trong lịch sử của Trung Quốc Tây Hạ. là vương triều do người đảng hạn thành. lập vì vậy chúng ta phải bắt đầu từ lịch. sử người đàng Hạ Trước người đàng hoàng.

Ban đầu sinh sống ở khu vực Tây Tạng. Thành Hải năm 608 Người Đành hàng đã trợ. giúp nhà Tùy trong cuộc chiến với thủ. dục hồn nhưng nhà Tùy lại phản bội họ đi. đánh cướp nặng nề đàng hạn năm 635 đường. Thái Tông là anh giúp đỡ trong cuộc. chinh phạt thể dục hồn người đàn hàng. lại giúp đỡ người Hán nhưng người Hán. lại phản bội họ một lần nữa quan nhận. nhà đường Thậm chí còn mắc đi rất nhiều. gia súc của họ tức giận người đành hãng. cũng rất hàng ngàn lính của nhà đường để. trả thù trước sức ép của người ta người. đàng hoàng Đã dần di cư về phía đông và. chọn Nơi ở mới ở khu vực vào ngày nay là. các tỉnh thiểm tây và Sơn Tây từ những. năm 584 585 nhóm người Đạo hạnh đầu tiên. đã thành chủ nhà Tùy i5 628 lại thêm một. nhóm nữa đâu hàng ngang đường khi nhận. đường đánh bại thủ tục hồn và 5 635 Thủ. Lĩnh Người đảo hạn là Thái Bạch tử đen.

Toàn bộ người đảng hạn đầu hàng là được. tuy vậy sau này do sự khắc nghiệt trong. cai trị của nhà Đường người đàn hãy. thỉnh thoảng lại đổi fan ngoài ra giúp. đỡ khổ vốn chống lại nhà đường đây cũng. là vấn đề gây đau đầu cho nhà đường. trong nhiều năm năm 880 khi Kinh Đô. Trường An của nhà Đường bị rơi vào tay. của loạn quân hành sao khác 3 tử cung đã. thống lĩnh để đảng hạn giúp con đường. trấn áp lạ kì Ừ để thưởng thưởng trà sự. giúp đỡ này nhà đương bang cho thác bạc. cùng một phần lãnh thổ mà sau này được. gọi là Định An tiếp độ xử hay còn có tên. gọi khác là hạ Tuy khi loạn hành xào. được dập tắt vào năm 883 Thác Bà từ cùng. được ban cho họ của Hoàng Tộc nhà đường. là họ Lý Vì vậy từ đây về sau vua và. hoàng tộc như tay hạ đều mang họ Lý Lý. tử cung qua đời vào năm 886 em trai ông. là Lý Trọng kiến nên hai năm 905 nước Ấn.

Của Lý Tác dụng liên kết với người Khiết. đan khiến người đàn hạn phải quay qua. làm đồng minh với nhà Hậu Nương Lý Trọng. kiến mất năm 908 Người con nuôi là lý. giường lên thay thế nhưng chỉ một năm. sau thì bị 1 vị tướng rất hạn những. người lính trung thành của họ Lý giết Bỏ. vị tướng này đèn Bác của Duy Dương là Lý. Nhân Suốt lên thay lấy Nhận thuốc qua. đời năm 933 nhà hậu đường muốn thay thế. con trai của Lý Nhân phúc là lý diêu mà. người của mình nhưng diều đã khôn khéo. Hòa Hảo với hậu đường bằng cách đem Dần. năm có gì chiều qua đời năm 935 lý gì. Hương lên thay lỗi gì Hưng Phát hiện em. trai là lý gì vẫn mưu đồ tạo phản lên. trục xuất Duy Mẫn Duy Mẫn chạy sang. Trung Nguyên nhưng bị người dân bắt được. đem trả về hạ châu sư tử trong thời gian. cầm quyền của mình sau khí hậu đường sụp. đổ Lý Duy Hưng lần lượt phục vụ hậu Tấn.

Hậu hán rồi hậu chubắc Hán năm 960 khi. đóng Thái Tổ Triệu Khuông Dận thống nhất. Trung Quốc Duy Hưng lại thành Phục Nhà. Tống năm 967 lấy gì Hưng qua đời những J. Tuấn nên thay thế Duy Tuấn chỉ dám quên. 1 năm thì lý kế Phùng lên thay nếu kế. vùng không được người dân ủng hộ nhưng. trai sang Tống xin dâng quyền quản lý. Định Nam cho nhà Tống người anh hò Duy. Tuấn là lý kế Thiên không hài lòng với. quyết định này ông dẫn quân thổ vị đi. cướp phá nhà Tống nhà Tống làm quan đến. dẹp Lý Cái Thiên quyết định lên mình với. Khi Đàn để đánh Tống và nam 986 Tuy Sau. đó ông Tường có quyết định hành Tống. nhưng rồi lại phản tống vào năm 99 năm Ừ. ông cho cướp phá Linh Châu vào năm 1996. và 997 gạch đến năm 1998 ông nhị hoa với. Tống nhưng rồi lại đánh Tống và năm 1000. 01 năm 1000 04 Lý Cái Thiên qua đời vì. bị tên bắn bị thương lấy cái Thiên sau.

Đó được truy tôn là Tây Hạ Thái Tổ con. trai kế Thiên là Lý Đức Minh nên thay. nếu Đức Minh sau này được truy tôn là. Tây Hạ Thái Tông khác với trà mình lấy. được mình có thái độ thân thiện hòa hoãn. với tấm hơn lấy Đức mình Triều cống cho. cả nước liệu và nước Tống ông cũng bắt. đầu công cuộc mở rộng lãnh thổ về phía. tây năm 1028 ông xa con trai là lý. Nguyên Hạo đi đánh nước cam dầu hồi hốt. hai năm sau huy nghĩa quân đầu hàng. Nguyên Thảo Nguyên Thảo cũng đem quân. đánh xa hơn về phía tây nhưng bị vương. quốc thanh đường đánh đuổi phải rút về. năm 1031 Đức Minh qua đời Lý Nguyên Hảo. chính thức lên nắm quyền tại Định Ngàn. Năm 1.038 Lý Nguyên hào tự dừng hoàng đế. thành lập nhà nước Tây Hạ hiệu là Tây Hạ. cạnh tông. khi được đặt tại Hưng Khánh tức Ngân. Xuyên ngày nay lấy nguyên hào ra lệnh. cho nam giới toàn quốc phải cạo trọc đầu.

Vào bất cứ ai không cạo đều bị giết việc. Nguyên hào Dương đế kiến quốc khiến nhà. Tống tức giận nhà Tống trong thường đầu. của Nguyên học và các đức mọi giao. thương tại biên giới Hà nước nam 1040 lý. Nguyên hào cho quân xâm lược Tống chiến. tranh chống hạn đổ ra cả lưu cũng tham. gia ngày hạ nhiều lần cho quân xâm lược. Tống nhưng đều thất bại Tây Hạ con cho. quân đánh cả lưu nhiều thấy cây Hán. ngang ngược cũng đánh trả cuối cùng vào. năm 1044 chiến tranh chống hàng với Chấm. dứt sau khi hai nước ký Cảnh Lực hoành. nghị tấm Phải công nhận thay hạ đồng. thời người trà lụa Làm vật phẩm về sau. Tây Hà Cảnh tông trở nên kiêu gạo đắm. chìm và nữ sắc gỡ cả vợ của con mình là. thái tử linh lệnh ca cuối cùng bị chính. Thái tử ám sát vào năm 1048 quan đại. thần một tặng hoa bằng đã bắt giữ và sự. từ cả hai mẹ con của Thái tử đưa lý.

Lương tô mới một tuổi lên ngôi tức Tây. Hạ nghĩ ông. ở trong triều đều nằm trong tay một tặng. hoa bằng năm 1061 Tây Hạ nghị tổng giết. một tặng hoa bằng chính thức thần chính. Tây Hạ nghệ ông lại cưới Lương Thị làm. hoàng hậu bộ như ăn chay Lương Thị là. lương ấp mai làm tổng quan điều này dẫn. tới việc quyền lực triều đình Tây Hạ rơi. vào tay họ lương trong hai đời vua kế. tiếp Tây Hạ nghĩ ông đã thực hiện nhiều. cải cách trong đối nội từ lễ nghi bến. quân đội những cải cách này đã tạo tiền. đề cho sự khai chị về sau cho nhà nước. tại hạ từ năm 1064 đến 1066 tây hành. nghệ tông cho quân xâm lấn đại Tống tại. Khánh Châu tuy vậy cả hai lần đem quân. ra quân tại Hà đều bị quân Tống đánh cho. phải rút về năm 1068 sau khi bị thương. từ cuộc chiến trước đó với quần giống. cây hành nghị thông qua đời khi mới 20. tuổi con trai ông Mới 7 tuổi là lý bình.

Thường lên ngôi miếu hiệu là tây hả Huệ. tông Do Tây Hạ Huệ Tông còn quá nhỏ tuổi. nên được triệu chứng đều nằm trong tay. Lương Thái Hậu triều đại của Tây Hà Huệ. tông ở những cuộc chiến tranh nhỏ lẻ với. nhà Tống Tài biên giới hai nước từ năm. 1080 Huệ tông bắt đầu kháng cự lại sự. chuyên quyền của lương Thái Hậu bằng. cách Hán phát loại bỏ lễ nghị Đảng hạn. truyền thống một năm sau âm mưu giăng. vùng đất phía Nam thời hạn cho nhà Tống. nhằm nhờ cậy nhà Tống triệt bỏ thế lực. ngoại tiếp của Huệ tông bạn lộ nhà vua. bị cầm tù những thuộc hạ của hệ thống. tiếp tục chống đối lại thế lực của chị. anh lương Thái Hậu gây nên đội chiến. trong hoàng tộc Tây Hạ nhà nước Tây Hạ. lục đục nhà Tống cho quân tấn + thời hạn. cuộc chiến kéo dài từ năm 1081 đến 1.085. thì kết thúc với kết quả nhà Tống chiếm. được Lan Châu chiến tranh liên miên cùng.

Lục đục nội bộ khiến quốc lực Tây Hạ suy. yếu lòng dân bất mãn nhằm do dự Tình. hình năm 1.083 đường Thái Hậu thả Tây Hạ. Huệ tông cho nên lại ngôi hoàng đế năm. 1.085 lương Thái Hậu qua đời năm 1086. Huệ Thông qua đời khi chỉ mới 26 tuổi. con trai 13 tuổi là lý cảm thụ tin tức. Tây hạn dùng tông tiểu lương thái hậu và. em trai là lương gấp ô tiếp tục nhất. chính Nhà Tống tiếp tục tấn công thì hạ. và các năm 1091 và 1.093 dòng đều thất. bại từ năm 1.097 đến 1.099 nhà Tống tiếp. tục mở một chiến dịch nhằm vào tai hạn. quần thể hạ thất bại thảm hại và để mất. bình Hạ và tay quần Tống Lương cất bôi. chuyên quyền khởi binh đánh lưu và tống. nhưng đều thất bại sau đó lương kết đô. còn có ý định làm phản những âm mưu bạn. lộ và bị tiểu đường Thái Hậu dự tử tiểu. luận thái hậu có thái độ thù nghịch với. Đức Lưu nước liệu cũng rất ghét kiểu.

Lương Thái Hậu cuối cùng đã cho sát thủ. xanh đầu độc tiểu lương Thái Hậu vào năm. 1.099 đến lúc này Tây Hạ dùng tông mới. có thể thần chính năm 1103 nhà Tống xâm. lược Vương Quốc Thành đường nhận thấy. những này dọa từ nhà Tống Từ Phương Nam. gây hại cho quân đến đánh Tống tại Lan. Châu và than đường nhưng lúc này bình. lực tại hạ đã suy yếu không còn đòi giúp. đánh lại quân Tống quần thể hạ thấp ở. Tây Hạ nằm trong tình thế cực kỳ khó. khăn sau thất bại Trung tông cho chấn. chỉnh lại kinh tế văn hóa trong nước. khiến kinh tế Tây Hạ có phần phục hồi. năm 1113 Tây Hà đem quân chiếm lại vùng. than đường quân Tống cho quan đến cướp. lại quân tống hợp chí còn âm mưu tiến. đến tận Hưng Khánh để tiêu diệt hoàn. toàn thời hạn Tuy nhiên kế hoạch áo. tương lai bác Thành quân Tống đến thường. Khánh thì bị tiêu diệt quần thể hạ Toàn.

Thắng năm 1115 chiều kim được thành lập. bởi người nữ chân tại mãn châu Tìm diệt. yêu còn năm 1423 rồi Việt Bắc tống vào. năm 1127 triều đình bác Tống chạy xuống. làm ăn sử gọi là nhà Nam Tống Kim hứa. hão với thầy hạ là sẽ cắt đất nếu thời. hạn liên minh với kỳ diệu bát cống cây. hạ làm theo nhưng Kim nuốt lời cây hạn. tức giận nhưng vì Nam Tống giờ đã cách. trở nên đang ngậm tức giữ mối quan hệ. lòng với Kim năm 1132 trung tâm qua đời. con trai là lý nhân Hiếu lên kế vị tức. Tây Hạ Nhân Tông Nhân Tông Trọng Văn. Khiêm võ đã giúp văn hóa tư tưởng và. Kinh tế hạ phát triển lên đến đỉnh cao. nhưng lại khiến quyền lực suy yếu thiên. tai xảy ra khiến đời sống nhân dân ngày. càng thiếu thốn năm 1.140 nhằm Đắc kính. làm phản không chế chính quyền thời hạn. Rút 30 năm cho đến năm 1170 thì bị tiêu. diệt bởi Liên minh Nhân Tông và Kim Năm.

1.193 Nhân Tông qua đời Lý Thuận vụ lên. ngôi hiệu lá cây hạ Hoàn tông Tây Hạ. Hoàn tông tiếp tục chính sách của Nhân. Tông Quốc trường văn hóa Nho giáo thì cử. nhưng lại cũng không phát triển của sự. khiến quân lực hạ ngày một xuống dốc lúc. này Mông Cổ nổi lên về phía bắc thế chân. vàng Tây Hạ Tống Kim có nguy cơ bị phá. vỡ lý an toàn là con của Lý Nhân Hữu em. trai tây hạt nhân tông là người có công. trong công cuộc đánh dẹp nhầm Đắc Kính. xin hoàn tông được thừa là Phương vị của. Cha hoàn tông không nghe lý an toàn là. phản tế bào Hoàn tông tự lên ngôi hoàng. đế tức Tây Hạ tương tông và năm 1206. thành các từ Hán kiến lập lại Anh thành. các từ Hán kiến lập đại Mông Cổ Quốc vào. năm 1206 đều hoàn thành ý nguyện dệt kim. việc đầu tiên ông phải làm là khuất phục. được cây hạt Tây Hạ rơi vào thế nguy. hiểm năm 1209 thành các từ Hán Khởi Bình.

Xâm lược tại hạ tường tổng cầu của phim. nhưng Kim làm ngơ quân mông cổ tấn công. up là hay rồi men theo Hoàng Hạ đánh. thẳng vào chung Hương phủ trung ương Phụ. bị bao vây cuối cùng đây Hà chịu thành. vùng mông cổ thực hiện phụ mông phạt kim. quay qua liên kết với Mông Cổ đánh kìm. cây hạt giúp mông đánh kim khiến cả kim. vào tay hạt điều trị tổn thất rất lớn. Quốc lực tại hạ suôi đổi nhân dân đói. khổ nghèo túng tường tầng thì đắm chìm. trong Tửu Sắc bỏ bê Triều Chính Lý tuần. húc bất bán phát động chiến biến phế. truất tương tông lên ngôi hoàng đế năm. 1211 hiệu là Tây Hạ Thần Tông mặc cho. các triều thần can gián Thần Tông vẫn. tiếp tục chiến dịch phụ mông và Kim cây. Hạn ngày càng lún sâu vào khủng hoảng. năm 1221 nhân tay hạ từ chối đem quần. giúp mông chương trình để trừng phạt. thành các từ Hán chuẩn bị quân để xâm.

Lược Tây Hạ lần thứ hai năm 1223 Thần. Tông Thái vị con trai là Lý Đức Vượng. lên ngôi nước Tây Hạ Hiến tông lúc này. âm mưu tiêu diệt tại hạ của Mông Cổ đã. rõ ràng khiến tổng liền quay qua liên. kết với kỳ chống Mông năm 1225 Mông Cổ. mẫu chiến dịch xâm lược Tây hạn Quân. môngcổ xuất phát từ phía tây do Thành. Cát Tư Hãn thần trình tiến thẳng về Kinh. Đô Trung hương của thời hạn quân Mông Cổ. chiếm được túc Châu rồi cam Châu đầu năm. 1226 nhánh Quân thứ hai của Mông Cổ xuất. phát từ phía bắc tấn công thời hạn tướng. thành hạ là Asha cần bất lực đành nhìn. mông cổ chiếm hết hàng này đến thành. khác tháng 8 là 1226 quân Mông Cổ chiếm. được lương Châu Thành lớn thứ hai của. thời hạn Thành Cát Tư Hãn tiếp tục tiến. tới Linh Châu các Trung Hưng chỉ 30km về. phía Nam Tây hả Hiến tông qua đời con. trai là lý hiện lên thay sự thường gọi.

Lý hiện là tây hả mặt Đế Thành Cát Tư. Hãn em chụp hình yêu cầu triều đình Tây. Hạ giao hàng thành các từ Hán cũng cho. quân tấn công kim để chặn Kim sàng giúp. tại hạ trong khi tai hại và Mông Cổ vẫn. đàm phán Thành Cát Tư Hãn tiếp tục đem. quân xuống phía Nam chinh phục nốt phía. Nam thời hạn đồng thời để mở đường đánh. kim từ biên giới kim Tống tháng 8 năm. 1227 Thành Cát Tư Hãn qua đời tại Việt. Nam tại hạ Vì vậy để không ảnh hưởng đến. Chiến dịch quần Mông Cổ giữ kín không. phát thanh tháng 9 năm 1227 Tây Hạ mặt. đế đầu hàng quân môngcổ sự từ mặt đấy. thành di nguyện của thành các từ Hán. quân Mông Cổ Sau khi chiếm được trùng. hưng đã đốt phá Trung Hưng thảm sát dân. thường và quần bổ các vua thời hạn Tây. Hạ chính thức bị hủy diệt xong 189 năm. tồn tại người đàng hoàng sau đó sung. Quân và quân đội Mông Cổ đi chinh chiến.

Previous post Tóm Tắt: Vương Quốc Đại Lý (937 – 1253) – Vương quốc của Đoàn Dự và Nam Đế ngoài đời thực
Next post Tại Sao Không Một Chiếc Tàu Ngầm Hiện Đại Nào Trên Thế Giới Dám Lặn Dưới Nước Quá 90 Ngày?