Tóm tắt nhanh Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 Sứ Quân | Lịch sử Việt Nam | History.com.vn

Hi. xin chào tất cả các bạn mình là History.com.vn. hôm nay chúng ta sẽ nói về Đinh Bộ Lĩnh. dẹp loạn 12 sứ quân sau chiến thắng Bạch. Đằng năm 938 mưu đồ xâm lược của quân. Nam Hán bị đè bẹp năm 939 Ngô Quyền lên. ngôi vua chọn Cổ Loa làm kinh đô hơn. 1000 năm thống trị của các triều đại. phong kiến phương Bắc đã chấm dứt nền. độc lập và chủ quyền của đất nước được. giữ vững năm 944 Ngô Quyền mất hai con. trai là Ngô Sương nhập và ngô xương văn. còn trẻ không đủ uy tín và sức mạnh để. giữ vững chính quyền Trung ương em vợ. Ngô Quyền là Dương Tam Kha đã cướp ngồi. tự xưng là Bình Vương Ngô xương nhập bỏ. trốn các phe phái nổi lên khắp nơi đất. nước lâm vào tình trạng không ổn định. năm 950 Ngô xương Văn được sự ủng hộ của. các tướng lĩnh đã lật đổ được Dương Tam. Kha giành lại ngôi vua Ngô xương văn tự. xưng là nam tấn vương đóng đô ở Cổ Loa.

Và cho người đón anh khi mua xương nhập. về cùng làm vua Ngô Sương nhập tự xưng. là thiên sách Vương như vậy nước ta khi. đó tồn tại hay word 5 tấn Vương và thiên. sách Vương sử sách gọi là hậu Ngô Vương. năm 954 Mua xương ngược chết chỉ còn lại. ngô xương văn là vua các thể lao tù. trưởng các vùng các tướng lĩnh của họ. Ngô và cả con cháu của các quan chức nhà. đường cũ đã nổi lên cát cứ phân tranh. các vùng đánh chiếm lẫn nhau mặc dù mô. xương con đã nhiều lần đem binh đi đàn. áp các cuộc nổi loạn nhưng không thành. năm 965 trong khi đi đánh quân nổi dậy ở. Thái Bình Ngô xương Văn bị trúng tên tử. trận con trai là Ngô xưởng xí nối nghiệp. nhưng thế lực ngày càng yếu kém phải lui. về giữ đất Bình Kiều thấy cơ hội đã đến. các sĩ quan cứ thế đua nhau nổi lên. tranh giành quyền lực đến năm 966 hình. thành đầy đủ 12 Sứ Quân do 12 thủ lĩnh.

Đứng đầu chiếm giữ các địa phương sử cũ. gọi là loạn 12 sứ quân Ngô Sương xí tức. Ngô Sứ Quân giữ bình Kiều. ở Thanh Hóa ngày nay Ngô Nhật Khánh tự. dưng là Ngô lãm công giữa đường Lâm Sơn. Tây Hà Nội ngày nay Đỗ cảnh thật từ xưng. là Đỗ Thành Công giữ Đỗ động danh Thanh. Oai Hà Nội ngày nay phạm Bạch Hổ tự dưng. là Phạm phòng át giữ ở đằng Châu Hưng. Yên ngày nay Kiều Công Hãn tự xưng là. Kiều Tam chế giữ Phong Châu Việt Trì Lâm. Thao Phú Thọ ngày nay cũng Kiều thận tự. dưng là Kiều lệnh công nữ hồi Hồ Cẩm Khê. Phú Thọ ngày nay Nguyễn khoan tự xưng là. Nguyễn Thái Bình giữ Tam đáy Vĩnh Tường. Vĩnh Phúc ngày nay Nguyễn Siêu tự xưng. là Nguyễn Hữu Công giữ tay phụ Liệt. Thanh Trì Hà Nội ngày nay cũng Nguyễn. Thủ Tiệp tự xưng là Nguyễn lạnh công giữ. Tiên Du Bắc Ninh ngày nay lấy Khuê tự. xưng là lý lãnh công giữ siêu lại Thuận.

Thành Bắc Ninh ngày nay cũng Trần Lãm từ. xưng là Trần Minh công Giữ bố hai khẩu. Thái Bình ngày nay lễ đường xưng là Lã. tác ông giữa Thế Giang Văn Giang Hưng. Yên ngày nay. từ năm 960 nhà tống bên Trung Quốc được. thành lập chấm dứt thời kỳ Ngũ Đại Thập. Quốc nước ta khi đó đang đứng trước nguy. cơ bị xâm lược cần phải thống nhất và. xây dựng một nhà nước vững mạnh vùng Hoa. Lư Bây giờ có người tên là Đinh Bộ Lĩnh. con trai ông Đinh Công Trứ một nhà tướng. của Dương Đình Nghệ Cha mất sớm ông theo. mẹ về quê ở lúc còn nhỏ hàng ngày đi. chăn trâu Phong thường cùng Trẻ chăn. trâu chia phe tập trận ông có thể chỉ. huy nên được bọn trẻ mến phục chúng. Khoanh tay làm hiệu để rước và cần lau. đi hai bên như giúp thiên tử lớn lên ông. rất thông minh có khí phách và có tài. thao lược trong hoàn cảnh đất nước lạnh. nạp Đinh Bộ Lĩnh cùng với những người.

Bạn thân thiết như đinh điền Nguyễn bạc. đã đứng lên tập hợp lực lượng rèn vũ khí. chiếm giữ vùng Hoa Lư chờ thời cơ Dẹp. Loạn căn cứ của ông dần mở rộng từ Hoa. Lư ra đến vùng đồng bằng ven biển sông. hồng để tăng thêm lực lượng Đinh Bộ Lĩnh. đã liên kết với Sứ Quân Trần Lãm ở Thái. Bình bằng việc đưa con trai là Đinh. Nguyễn Sang đầu quân ạ sau đó Đinh Bộ. Lĩnh được Trần Lãm Chào toàn bộ minh. quyền và tiếp tục chiêu mộ binh lính xây. dựng lực lượng phòng thu phục các sứ. quân đầu năm 966 ông đã tiêu phục được. cứ quân của Phạm Bạch Hổ Hưng Yên và. phong làm thân về đại tướng quân Sau đó. ông dẫn đại binh ra Giao Châu và lần. lượt đánh bại Châu tục các thứ Quân còn. lại sự Quân Đỗ Cảnh Thạch rất mạnh có. thành cao vào sâu ban đêm Đinh Bộ Lĩnh. cho quân bao vây bốn mặt thành và tiến. đánh bất ngờ vào chạy quyền của định khi.

Đó Đỗ Hoàng Hạc đang ở đồn Bảo Đà không. ứng cứu được hai bên tiếp tục giao tranh. hơn một năm cuối cùng Đỗ Hoàng thảm bị. trúng tên và chết Đinh Bộ Lĩnh hạ được. thành. Biết Đinh Bộ Lĩnh chuẩn bị đánh giữa. quân Nguyễn Siêu đây 1 vạn quân đóng ở. thành Đàm Hà Nội Ninh chiến trong trận. giao đấu đầu tiên bên nghĩa quân Đinh Bộ. Lĩnh đã bị mất bốn tướng sau đó Sứ Quân. Nguyễn Siêu chia một nửa quân giữ chạy. một nửa vượt Xong tìm viện binh các thứ. khác đang vượt xong cánh quân này cách. làm thuyền biết tin Đinh Bộ Lĩnh trong. quân tấn công tiêu diệt trừ Quân Nguyễn. Siêu bị giết chết đối với Sứ Quân Kiều. Công Hãn thấy nghĩa quân của Đinh Bộ. Lĩnh khóa mạng nên chạy và thanhhóa để. liên kết với sứ quân của Ngô Sương xí. nhưng chạy đến vạn kiếp Nam Định khi đã. bị hào trưởng địa phương là Nguyễn Tấn. đem quân trận đánh Kiều không hẳn bị.

Thương bỏ chạy sau đó thì mất sức Quân. Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du cũng không. chống nổi Đinh Bộ Lĩnh bỏ chạy về cần. Hải Nghệ An đánh nhau phải trận rồi chết. ở trang hương ái cuối năm 967 Đinh Bộ. Lĩnh dẫn quan lên vùng tam đáy Nguyễn. khoan tử trận hai tướng và hai bà vợ của. ông tự vẫn ở lâu cạnh gò đồng đậu Đinh. Bộ Lĩnh tấn công thành hồi hồ Tướng Quân. Kiều Thuận trống không nổi đành vượt. sông Hồng chạy sang thành bè Đinh Bộ. Lĩnh đánh chiếm thành bè Kiều Thuận tử. trận Khi lực lượng đủ Mạnh Đinh Bộ Lĩnh. không tiêu diệt và hàng phục qua Nhật. Khánh ở Đường Lâm Hà Nội Ngô Sương xí ở. Bình Kiều tang 34 là những hậu duệ nhà. Ngô để lấy lòng thiên hạ năm 968 Đinh Bộ. Lĩnh tiếp tục đánh dẹp các thứ Quân lấy. Khuê lãnh đường và Thống Nhất tỉnh hải. quân sau khi Dẹp Loạn 12 Sứ Quân Đinh Bộ. Lĩnh được xưng Tụng là vạn Thánh Vương.

Previous post Thái Lan trả giá gì để được độc lập? @Dã Sử​
Next post Tóm tắt nhanh Điện Biên Phủ Trên Không 1972 | Hà Nội 12 ngày đêm | History.com.vn !