Tóm tắt nhanh Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần 2 (1285) | Kênh tóm tắt lịch sử – History.com.vn !

Hi xin chào tất cả các bạn mình là IC xử. hôm nay chúng ta sẽ nói về cuộc chiến. chống quân Nguyên Mông lần thứ hai từ. sau cuộc chiến chống quân Nguyên Mông. lần thứ nhất vào năm 1258 Đại Việt bước. vào giai đoạn yên bình kéo dài khoảng. hai thập niên giữ yên bình này là nhiều. các hoạt động ngoại giao khéo léo của. chủ đình ngoài chân muốn yếu tố quan. trọng hơn chính là do Mông Cổ đang tập. trung vào cuộc chiến giúp điểm Nam Tống. vào năm 1279 Nam Tống hoàn toàn bị đại. nguyên thôi tính Bây giờ người Mông Cổ. chỉ chờ xâm lược Đại Việt nhưng vì từng. thất bại một lần và trong lớp tình hình. vẫn chưa được yên ổn Hốt Tất Liệt không. muốn dụ mình nên cho Thúy trang sách. nhiễu dù vua Trần Gian trầu nhưng vua. Trần Khát mãi không đi Sau nhiều lần yêu. thích không thấy Hốt Tất Liệt phòng con. trai thứ 9 của mình là Thoát Hoan làm.

Trấn Nam Vương lên kế hoạch xâm chiếm. Đại Việt về phía Đại Việt các Vương Tôn. nhà trần được lệnh chuyển thêm quân và. lực lượng riêng của mình. Ấn Độ liên tục được thật chặt đầu tháng. 12 năm 1282 sau khi nhận được tin về ý. đồ của nhà Nguyên vua Trần đã triệu tập. một hội nghị quân sự tại Bình Than để. bàn ghế giữa nước Trần Quốc Tuấn 2 Trần. Hưng Đạo được phong làm Quốc công tiết. chế thống lĩnh tất cả các lực lượng vũ. trang của Đại Việt Trần Quốc Toản vì. tuổi quan họ không được dự hội nghị than. đã tức giận quá mất ở cam sau đó lùi về. huy động hơn Nhìn Zalo và người nhà xã. Vũ Khí đóng chiến thuyền viết lên cờ sáu. chữ phá cường địch báo hoàng ân chờ. người ra trận đến đầu tháng 2 năm 1284. thái thượng hoàng Trần Thánh Tông đã mời. những bậc bô lão có uy tín trong cả nước. về điện Diên Hồng ở kinh đô Thăng Long.

Trong Hội nghị Diên Hồng khi được vua. hỏi có nên đánh lại quân Nguyên hay. không thì cước dịch vụ lão đã vạn người. cùng nó như từ một miệng đánh từ đầu năm. 1285 quân nguyên gồm có 50 vạn quân chia. ra làm ba đạo. âm đạo thứ nhất do tướng mông cổ là toa. đô đang sinh nhật Sinh Thành đánh lên từ. Việt Nam đạo thứ hai cho não tốt là Đinh. Từ Vân Nam và Đại Việt qua vùng Tuyên. Quang Tiến theo phong chảy còn Thoát. Hoan chỉ huy đạo thứ ba kéo đại quân đến. Ải Nam Quan biết được tình hình và dự. đoán hướng tấn công của định quân ta. triển khai thế trận phòng thủ trên hướng. bắc Chấn Hưng Đạo Trực Tiếp chỉ huy một. lực lượng lớn đối đầu với lực lượng. chính quy định hướng tây bắc Trần Nhật. Duật chỉ huy một đạo quân nhằm ngăn chặn. quân Nguyên Từ Vân Nam chiến tranh Việt. Nam Thượng tướng Thái Sư Trần Quang Khải. trực tiếp chỉ huy một đạo quân trấn giữ.

Ở vùng Nghệ An Hà Tĩnh chặn đường quân. Nguyên đánh lên ngày 27 tháng 1 năm 1285. Trần Hưng Đạo tân binh giữa quản lý và. Chi Lăng còn mình thì tự dẫn quan giữa. hai đội Nàng thoát hoan chia quân ra. đánh và nhanh chóng vượt qua các Tiền. Đồn rồi bao vây ải nội mạng Quân Trần. kém thế phải lùi về vạn kiếp các hướng. trò chơi cũng kéo về đấy tại đây Trần. Hưng Đạo đã viết Hịch tướng sĩ để nâng. cao tinh thần của quân sĩ được lời. khuyên răn ấy ai lấy hết lòng luyện tập. trước khi đánh giặc người nào cũng lấy. mực xanh vào cánh tay hai chữ Sát Thát. nghĩa là viết quân Mông Cổ sau khi Thoát. Hoan lấy xong các Ai ở Lạng Sơn liền vừa. thắng đánh xuống ngoại tiếp phân Trần. Long Thế định biết là đáng phòng nổi. liền rút về Thăng lòng quân Nguyên kéo. tràn trong mặt Kinh Bắc và dựng trại Bên. Sông Hồng Quân Trần cũng lập các chiến.

Lũy bằng gỗ bên bờ Bắc Sông Hồng để. nghênh chiến mục đích của con chân trong. trận này chỉ là cà nước còn nguyên để. kịp thời sơ tán Hoàng Gia và dân chúng. khỏi Kinh Thành Thực hiện kế hoạch vườn. không nhà trống đồng thời sử dụng chiến. lược tiêu bổ đốt sạch cát vàng và đồng. đội gần trưởng thành sau khi thành Thăng. Long đã chống không quân Trần lên thuyền. xuôi sông Hồng suốt lui về hướng Phủ. Thiên Trường Nam Định phát hoan vào. thành chỉ thấy cùng thất nhẫn không liền. sai Ô Mã Nhi đuổi theo vừa chần chừ. ở tại Thanh Long diễn ra rất bất lợi đạo. quân thứ hai của nạp tốt là đinh thị. theo sông chảy tới trại thu vật thì bị. quân của Trần Nhật Duật Chặn đánh Tuy. nhiên do đại quân đều đã giúp nuôi về. vạn kiếp nên Trần Nhật Duật cũng khu. quân con nguyên một mặt đi dọc hai bờ. sông gửi Quân chân một mặt cử một toán.

Quân đi trạm đầu Trần Nhật Duật phát. hiện ra kế hoạch của quân Nguyên nhân. dân lệnh bỏ thuyền lên bộ giúp như an. toàn về đến Bạch Hạc Việt Trì vào ngày. 20 tháng 2 năm 1285 sau đó tìm về tập. hợp với quân đội triều đình bây giờ Quân. Truy Kích do Ô Mã Nhi chỉ huy cũng đã. đuổi tới bãi đã mạc ở Thiên Trường quạt. trần và Trần Bình Trọng đứng đầu chặn. đánh quân Nguyên rất liệt sau 34 ngày. tặng kho tiêu diệt rất nhiều quân địch. vào ngày 24 tháng 2 năm 1285 phân Trần. Dần yếu thế Trần Bình Trọng bị bắt sống. thấy đây là tướng tài quân Nguyên ra sức. dụ dỗ khuyên hàng còn hỏi có muốn làm. vương đất Bắc không. chú trọng quất lên rằng Ta thà làm ma. nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc Quân. Nguyên thấy dỗ không được Đành đem chém. Ô Mã Nhi tiếp tục phá tan được trận. tuyến quân Trần tại ngã ba sông Hải thị. nhưng không dám Truy Kích tiếp sau lực.

Lượng đã mệt mỏi vào tồn Mặt khác còn. nguyên lo sợ rằng khuôn Trần đã ổn định. lại được đội ngũ và có thể phản công bất. cứ lúc nào đang quay trở về Thăng Long. đã gần 1 tháng vẫn chưa bắt được đầu não. của nhà Trần Thoát Hoan no sợ mình sẽ đi. theo vết Xe đổ của ngột Lương Hợp Thai. năm xưa vì một mặt quân Nguyên phải giải. quan về đồn trú ở những nơi mới chiếm. được mặt khác phải chia quân mới được. hậu cần từ những gì đến tận Thăng Long. Vì vận chuyển lương thực quân số thì. thằng mỏng khắp lãnh thổ của Đại Việt. từ đầu tháng 3 năm 1285 nhà trần phản. công kích thân trần hưng đạo chỉ huy hạm. đội thủy quân Từ Thiên Trường ngược sông. Thái Bình với lợi thế nắm rõ địa hình. sông ngòi cùng yếu tố bất ngờ Quân Trần. dễ dàng tập kết tái chiếm lại vạn kiếp. phối hợp với các đội quân vùng biên giới. đông bắc uy hiếp đường vật lương cố định.

Thơ kháng chiến chạy Vĩnh Bình đứng. trước nguy cơ bị sẽ đứt hoàn toàn được. hậu cần thoát hoàn vô cùng bối rối Nếu. quân Nguyên hướng về vạn kiếp bánh Trần. Hưng Đạo thì sau lưng lại bị quân của. vua trần nhựa lên uy hiếp Ngược lại nếu. đánh xuống hạ lưu sông hồng thì lại bị. quân của Trần Hưng Đạo tập Mộc Phát Hoàn. chỉ còn khác triệu quân ra vọng giữ cho. cánh quân của ta đô từ phía Nam tiến ra. để lấy hộp và đô là tướng chỉ huy đạo. quân thứ ba của quân Nguyên khi đường. Điền Tăng Đánh Chiêm thành nhưng mà Quần. chim đã giữ được khác đường hiện yếu. đánh mãi không được vừa Nguyên hạ lệnh. saito theo đổ bộ kéo da mặt Nghệ An Hợp. Lực với quân Pháp Hoàn để đánh bại Đại. Việt. từ đầu tháng 3 năm 1285 đạo quân của. toldo đáng ra vùng bố chính tức là. khoảng Bình ngày ngay rồi kiến ra Nghệ. An Trần Nhật Duật vừa về đến thiên.

Trường được lệnh lên giường vào phối hợp. với mặt trận phía Nam chỉ huy quân Trần. nhân địch nhưng thất bại phải rút lui. todo đáng ra thanhhóa tướng nhà Trần. giữa thanhhóa là Trần Thiện mang một vạn. quân ra đầu hàng quân Nguyên và dẫn. đường cho giặc đánh vào khác của Nghệ An. Thanh Hóa một cách dễ dàng ngày 13 tháng. 3 năm 1285 quân của Trần Quang Khải vừa. vào đến thanhhóa khi bị quen của tou tập. Quốc cho Trần Thiện chỉ điểm đàng và. lệnh cho con giúp về Thiên Trường về. phía xa đô dù đang có lợi thế Nhưng con. Lương đã phạt tiền từ lâu nếu tiếp tục. rằng kho sẽ gặp bất lợi ta đô đẳng cấp. tốc kéo quân ra Thăng Long tập hợp với. Thoát Hoan hi vọng có lương ăn trong lúc. đó vua Trần cũng tổ chức một cuộc phản. công từ thiên trường theo sông Hồng đánh. lên Thăng Long nhằm chiếm lại được hình. thành. từ ngày mùng 10 tháng 3 năm 1285 Quân.

Trần giáp mặt quân Nguyên đánh một trận. lớn ở khúc Phòng Đại Hoàng Quân Nguyên. lúc này đang mong chờ cánh từ một trận. lớn với Đại Việt nên đánh rất căng đầy. phân trần vào thế bất lợi Trần Nhân Tông. lại phải hạ lệnh rút lui về Thiên Trường. Trần Hưng Đạo đang đóng quân ở Vạn Kiếp. hay tin nên gấp rút và vạn kiếp mà dẫn. quân về thiên sự tiếp ứng phát Hoan điều. động toàn lực tổ chức một cuộc càn quét. truy đuổi khắp các vùng ven biển lúc này. đã có thêm lực lượng thủy quân Thiện. chiến của toàn bộ lực trước tình thế Vô. cùng nguy cấp vua Trần sai sứ dẫn An Tư. Công Chúa đến và Cho Thoát Hoan việc này. đã làm xao nhãng Thoát Hoan trong thời. gian ngắn tạo điều kiện cho Trần Hưng. Đạo dùng thuyền đưa hai vua Trần từ cửa. Giao Hải đi ra biển ngược lên phía Bắc. rồi quay vào tam chỉ sai một hướng dẫn. thuyền rồng đến cửa biển Ngọc Sơn tướng.

Nhà Nguyên đuổi theo đến Ngọc Sơn nhưng. không gặp mới biết vua Trần đã bỏ thuyền. nên bộ đi đến làng kìa chú rồi lại xuống. thuyền ra sông Bạch Đằng. khi nghe tin vua trần chạy vào thanhhóa. Thoát Hoan lại điều Ô Mã Nhi cùng toa đô. và thanhhóa truy đuổi vừa Trần nhưng bị. Trần Quang Khải trạng dữ chẳng coi nhiều. ngày Hương Thảo thì ngày một cạn kiệt. binh sĩ suy kiệt quân Nguyên đánh xuống. thuyền ra mắt để hợp Bình với thoát hoàn. ngắm được thời cơ phản công Trần Nhân. Tông sai Trần Nhật Duật ra Bắc đánh to. đô ở Hàm Tử 2 bên chống phá nhau ác liệt. Quân Trần dùng kế đinh tán bán tem gắn. giấy sang bên quân Nguyên nói rằng chính. đáng người khác đát không đánh người hoa. Điều đó khiến nhiều tướng sĩ người hoa. trong quân Nguyên nao núng phòng tại lực. chiến đấu hoặc sở giáo Sang Hành Quân. Trần toa đô bị thua to và giúp quân về.

Thêm mạc giành được chiến thắng quan. trọng Trần Hưng Đạo xuất phát từ Thiên. Trường dọc theo sông Thái Bình Lục Nam. chiếm lại vạn kiếp chuẩn bị đón đánh. quân Nguyên Trần Quang Khải mang quần ra. đánh Thăng Long cho Trần Nhật Duật đóng. quân chặng đường to đô Đang kéo quần lên. để hợp với đội quân của Thoát Hoan Trần. ông Trần Quốc Toản và Phạm Ngũ Lão đem. quân từ thanhhóa vòng đường Điền ra đến. bến Trường thường đánh thẳng vào chiến. thuyền của quân Nguyên quân Nguyên định. không nổi phải bỏ chạy Quân Trần Devil. đuổi đánh đến chân thành Thăng Long thì. hạ chạy Thoát Hoan ra đánh bị phục binh. của Trần Quang Khải đánh úp lại quân. Nguyên đành phải bỏ thành Thăng Long. chạy về phía bắc Trần Quang Khải vào. thành mở tiệc khao quân Trần Quốc Toản. được lệnh đuổi theo thoát hoàn hỗn hợp. với quân của Trần Hưng Đạo ở bạn tiếp.

Với đánh quân Nguyên chưa kịp hoàn hồn. thì đã bị hai mặt giáp Công đành bỏ chạy. đến sông Như Nguyệt đang bắc cầu phao để. vượt sông khi chân quốc toàn cũng vừa. đến quân Nguyên sợ hãi tranh nhau vượt. sông khiến chiếc cầu cao không chịu đủ. Nhưng gãy làm đôi cùng rằng hơi xuống. sông chết đuối quá lửa Thoát Hoan giúp. nuôi chạy đến chạy giữ bình Trần Quốc. nghiễn đã cho quân Mai Phục sẵn ở giữa. điểm xem được bắn ra như mưa quân Nguyên. phải giấu gót hoan trong ống đồng để. chạy trốn về nước to đô đóng Thiên. Trường chưa biết thoát hoa. ở bàn phím Quân về đóng ở bờ sông Thiên. bạc sau biết mới nói về tắm của Tây Kết. ngày 24 tháng 6 năm 1285 Trần Hưng Đạo. dẫn quân ra tới kết chia quân ra đánh. phần mềm bị giết rất nhiều vào đồ thủy. Trạch còn Ô Mã Nhi đi biển nhỏ trốn. thoát ra biển Cánh Quân Vân Nam của nạp.

Tóc là Đình chạy về Vân Nam đến địa phận. huyện Phù Ninh đã bị các toán quân của. Hà đặc và hà trương tấn công quân Nguyên. vua chạy nhưng họ đọc vẫn tử trận như. vậy là cuộc kháng chiến của quân dân Đại. Việt dưới sự lãnh đạo của hai vua Trần. Thánh Tông và Trần Nhân Tông đã hoàn. toàn thắng lợi thể hiện hào khí Đông A. của Đại Việt thời ấy nhà trần lần thứ. hai đánh đuổi được quân Nguyên Mông dù. quy mô và hoàn cảnh lần này khó khăn hơn. rất nhiều trong sáu tháng quân Đại Việt. đã đuổi 50 vạn quân Mông Cổ ra khỏi bờ. cõi ấy là lời Đại Việt thời bây giờ vua. tôi hòa hợp như một có tướng tài Trần. Hưng Đạo biết cầm quân và dụng quân kéo. dùng lời khuyên dỗ khiến mọi. thí sinh lòng Trung Nghĩa tướng sĩ ai. đấy đều hết lòng rút nước ngay khi quân. Nguyên vừa chạy về chỉ hai tháng sau Hốt. Tất Liệt đã có ý định cho quân sang đánh.

Previous post Hàn Tín đánh thiên hạ – Lưu Bang hưởng đế nghiệp | Phần 2: Hán Sở tranh hùng @Dã Sử
Next post Khủng hoảng Kênh đào Suez 1956 | Anh Pháp Israel tủi hổ trước Ai Cập