Tóm Tắt: Lịch sử người Mãn Châu Phần 3/3 | Đế chế Đại Thanh

Cô giáo sư Xin chào các bạn chào mừng. các bạn đến với phần 3 cũng là phần cuối. của sylvie lịch sử người mãn châu trên. kênh đã xử tử ở phần trước như chúng ta. đã biết người nữ chân đã Quật Khởi tại. vùng mãn châu và thành lập nên nhà nước. Hậu Kim Nhà Hậu Kim với Hán là nỗ nhĩ. cáp xích rồi sau đó là hoàng thái cực. bắt đầu Việt Nam hại Trung Nguyên Tuy. nhiên họ đều thất bại trước quan trấn. thủ thành vĩnh viễn của nhà Minh là viên. dùng hắn Vậy làm thế nào hoàng thái cực. sau đó đã hạ được liên quan này người. đưa chân sau đó đã thống trị Trung Quốc. như thế nào hãy cùng tìm hiểu trong. video ngày hôm nay nhé. từ năm 1627 trận chiến binh viễn lần 2. kết thúc cuộc đấu trí này người thua. tiếp tục là hoàng thái cực tình hình qua. nay đã tốt dần lên đối với nhà Minh Tuy. vậy Thái Giám Nguyễn Trung Hiền vì ghen.

Tức với việc dùng hoán Cuối cùng làm. Viên Sùng Hoán nghị các trước đuổi về. quê dùng Trinh lên ngôi Nguyễn Trung. Hiền bị trừ bò Viên Sùng Hoán được phục. chức và được điều đi trấn thủ Sơn Hải. Quan viên khó lòng hạt được biết dùng. hắn hoàng thái cực quyết định không đánh. qua Sơn Hải qua nữa mà đi đường vòng. quan liêu đông để đánh bắc kinh ngày 27. tháng 10 năm 1629 hoàng thái cực dẫn 10. vạn binh tinh nhuệ vòng quan liêu Đồng. Tiến về Bắc Kinh từ phía tây bắc mình. chiếu bất ngờ trở tay không kịp viên. dùng Hán ngày đêm chạy về cứu viện Bắc. Kinh cuối cùng ông đến Bắc Kinh trước. quân hậu Kim Viên Sùng Hoán Bích thần. đốc chiến hai bên đánh nhau khốc liệt. trước cổng Thành Bắc Kinh cuối cùng quên. mình chiến thắng quân hậu Kim lại phải. rút quân về anh vẫn không hạ được đi. dùng hắn hoàng thái cực nên dùng kế thì.

Rán qua những tin tức tình báo viết Ninh. chiều đã có những nghi ngờ về viên dùng. Hán từ trước hoàng thái cực cho phao tin. viên dùng hắn đã gặp ông từ trước và có. giá tầm muốn bán giày Bắc Kinh dùng sinh. tế hồn ám Liên cho bác gian Viên Sùng. Hoán tháng 8 năm 1630 Viên Sùng Hoán bị. xử tử hoàng thái cực đã được đối thủ. lớn nhất để mình đồng thời ra vào chiều. minh sự nghi kỵ và chán nản trong thời. gian chiến tranh với mình chiều hoàng. thái cực vẫn không quên việc chinh phục. Triều Tiên và mông cổ năm 1627 sau chiến. tranh hậu kiêm Triều Tiên lần thứ nhất. ông đã bắt Triều Tiên phải thuần phục. Tuy mông cổ là kẻ thù truyền kiếp của. nhà Minh Tuy vậy một số bộ tộc lại tự. cho mình là hậu duệ của nhà Nguyên không. chịu thành phục hậu Kim Giàu hàng loạt. cuộc chinh phạt năm 1637 Đại Hán của Bắc. Nguyên là Lâm Văn Hán bị đánh bại con.

Trai ông là nhạc chết Hán á hậu Kim dâng. ấn ngọc chiều nguyên cho hoàng thái cực. tới năm 1635 người Mông Cổ suy tôn Hoàng. Thái Cực làm Đại Hãn Mông Cổ Mông Cổ bắt. đầu thuộc đế chế nhà thành từ đây điều. này cũng cung cấp cho quân hậu Kim một. số lượng lớn nhựa để sẵn dành cho công. cuộc chinh phạt Trung Nguyên cùng năm đó. hoàng thái cực tuyên bố đổi tên tộc. người của mình thành mãn Châu tháng 5. năm 1636 hoàng thái cực đổi tên Quốc. hiệu thành Đại Thành thay thế thuốc hiệu. cũ Hậu Kim đổi tên Thị Kinh thành Thẩm. Dương và đóng đô ở đây điều này làm giảm. đáng kể thành kiến của người Hán đối với. dân tộc nữ chân vốn tồn tại từ thời cai. trị tàn bạo của nhà Kim do Hoàng Nga Na. Cốt đã kiến tạo trước đây Triều Tiên bắt. đầu phản kháng không công nhận thất bại. trước kia trước hoàng thái cực tháng 12. năm 1636 hoàng thái cực dẫn 12 vạn quân.

Bao gồm người mãn châu người mông cổ và. người Hán bị đánh Triều Tiên liên quan. tiến thằng cái hàng rong kinh đô Triều. Tiên Lê Hoàng Thái Cực cho Quân bảo vệ. Thẩm Dương phòng nhà mình thừa nước đục. thả câu đồng thời trong quan chặng đường. cứu trợ trên biển của nhà Minh cho Triều. Tiên quân Triều Tiên nhanh chóng thất. bại vua triều tiên phải cầu Hòa Hoàng. Thái Cực Bắc Triều Tiên thần phục không. công nhận cho mình nữa và bắt đầu tiên. trở thành liên minh trong cuộc chinh. phạt bên chiều qua chiến tranh Triều. Tiên lần 2 Thanh Triều đã triệt bò đồng. minh của nhà mình qua đó tập trung toàn. lực để đánh Trung Nguyên ngày 23 tháng 8. năm 1638 hoàng thái cực tiến hành Nam. Trinh trận Tùng Cẩm diễn ra từ năm 1641. đến năm 1642 quần Bắc kỳ đã đánh tan. quân Bình và Hồng thừa chủ tại Tùng Sơn. tướng Minh tại Diễn Châu là tủ đại Thọ.

Đầu hàng nhàthanh đã có bàn đạp để đánh. xuống Trung Nguyên ngày 9 tháng 8 năm. 1643 hoàng thái cực bất ngờ qua đời tại. thần kinh con trai thứ 9 của ông là ái. cần rất là Phúc Lâm mới 6 tuổi được cử. lên ngôi tức Thuận Trị diễn đàn lý cồn. làm nhất chính mình Chiều lúc này đã quá. thối nát hàng loạt các cuộc khởi nghĩa. nông dân nổi dậy trong đó tiêu biểu là. của sâm Vương lý tự thành tháng 2 năm. 1644 lý tự thành tự xưng Hoàng Đế đặt. quốc hiệu là đại Thuận lý tự Thành Tiến. Quân về Bắc Kinh ngày 24 tháng 4 năm. 1644 lý tự tốn lý tự thành kiến đến Bắc. Kinh dùng Trinh Đế cho cổ tự sát nhà. Minh Diệt Vong Sau khi chiếm được Bắc. Kinh Lý Tự Thành kêu gọi trưởng chiến. giữa Sơn Hải quan là Ngô Tam Quế đầu. hàng Đại Thuận ngồi tại Quế suy nghĩ vài. ngày rồi Chấp thuận yêu cầu của Lý thử. thành Tuy nhiên lấy thử thành hiểu nhầm.

Sự im lặng của Ngô Tam Quế cho là Ngô. Tam Quế không Nhưng chịu liền đem cha. của Ngô Tam Quế Ra chém đầu vô tạm Quế. tức giận đầu hàng nhà Thành. số ngày 18 tháng 5 năm 1644 lý tự thành. cho quân đánh Ngô Tam Quế Ngô Tam Quế. Đánh không lại gửi thư cầu cứu đàn như. cồn và xin cứu giúp phục hồi nhà Minh đã. như cồn ngõ lời cuối cùng Thành cụ thế. cô Ngô Tam Quế xin chịu làm quan. nhàthanh đa như cồn vẫn không đưa quân. giúp Ngô Tam Quế ngày mà chờ đến khi cả. quan lý tự thành và quần Ngô Tam Quế đều. đã suy yếu nghiêm trọng mới đưa tay ra. vớt một mẹ cả hai quản lý tự thành thôi. Trần Sơn Hải quan liền chạy về Bắc Kinh. Ngô Tam Quế mở cửa sơn Hải quan Quân. thành tràn vào Biên Ải ngày 4 tháng 6. năm 1944 lý tự thành sau khi cho cướp. hết tài vật ở Bắc Kinh liên chạy về Sơn. Tây Quân thanh’ tràn và bắc kinh đa như.

Cồn sau đó cho quân đi đánh quân lý thực. hành ba tháng hàng năm 1645 lý tự thành. bị giết sau khi sùng Trinh tự sát hoàng. tộc nhà Minh cùng những còn lại Trung. Thành chạy xuống phía Nam hướng về kinh. đô dự phòng của nhà Minh ở Nam Kinh ngày. 19 tháng 6 năm 1644 họ đưa Chu do tung. lên làm hoàng đế sử gọi là nam minh đa. như cồn cho quân Nam hạ tiến hành tiêu. diệt nhà Nam Minh và các thế lực phản. kháng trong năm 1645 quân thành tiến. hành đánh răng nằm khu vực kinh đô nhà. Minh Quân thành xuất phát từ Tây An lần. lượt đánh Hạ Hà Nam Hồ Bắc An Huy rồi. giang tô từ giang tô quần mãn châu bắt. đầu lan xuống đánh hạn chết gian rồi. Phúc Kiến quần hàng chiếm được Tứ Xuyên. năm 1646 Cam Túc năm 1649 năm 1650 Đa. Nhĩ Cổn qua đời Ừ Từ những năm 1647 từ. Vũ Hán quần Thành đã bắt đầu đánh xuống. phía Nam năm 1650 quân thành chiếm được.

Hồn an năm 1652 quân thành hạ đường. Giang Tây rồi tiếp tục sinh và thành. công Quảng Tây năm 1652 tới năm 1655. quần Bắc kỳ đã chiếm được Quảng Đông năm. 1658 quân thành tiếp tục chiếm được quý. Châu vừa là mình lúc này là nghĩ nghịch. đế phải chạy sang nóng ở Côn mình rồi. Sang năm 1661 thì chạy rằng biến điện. người biến bắt được với nghịch giao cho. Ngô Tam Quế Ngô Tam Quế giết Vĩnh nghịch. nhà Nam Minh chấm dứt từ đây một thuộc. hạ của nhà Nam Minh là chị thành công. chạy ra Đài Loan rồi đánh bại quân Hà. Lan Ở Đây Rồi Chuyến đóng Hòn đảo này. năm 1661 Thuận Trị đế qua đời con trai. ông là ai cần rất là Huyền Diệp tức. Khang Hy Đế lên ngôi Khang Hy là một. trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất. trong lịch sử phong kiến Trung Hoa ở. triều đại của ông Tỏa Sáng rực rỡ trong. lịch sử và mở đầu cho thời kỳ Hưng Thịnh.

Của nhàthanh Khanh hung tàn Thịnh thế. lực lớn đầu tiên Khanh thì làm sau khi. lên ngôi là trừ bỏ Ngao Bái để tập trung. quyền lực vào tay mình năm 1669 Khang Hy. hạch tội Ngao Bái rồi Tống giam vào mục. tùy đã trừ bỏ nha Bái nhưng tam phiên. tức ba vị hàng tướng đời nhà Minh là. Bình Tây Vương Ngô Tam quy ở Vân Nam. Bình Nam Vương Thượng Hỷ ở Quảng Đông và. tĩnh Nam Vương Cảnh tinh trùng ở Phúc. Kiến vẫn là mối lo gan ruột đối với. thằng Triều thế lực của tam viên cực lớn. vì vậy hàng khi quyết tâm trừ bỏ tháng 3. năm 1673 Thượng Hỷ xin cáo Lão Và xin. cho con là thượng chi tín kế Phước Khánh. hí phê chuẩn bên cao lão nhưng không phê. chuẩn đơn xin kế chức từ tháng 7 năm. 1673 Ngô Tam Quế và cảnh tinh trùng đều. rất đơn xin cáo lão càng khi chấp nhận. ngay lập tức Nhận thấy hoàng đế muốn. triệt bỏ mình vô Tam Quế cầm đầu ta vườn.

Nổi dậy quần Ngô Tiến rất nhanh tháng 1. năm 1675 quần Ngô đã tiến được vào Tứ. Xuyên thiểm tây và Giang Tây quân của. tượng Khả Thi và cảnh tinh trùng cũng. hưởng ứng đồng loạt muốn xông tới Bắc. Kinh càng Hy bình tĩnh chấp thuận cho. thượng truy Tín và cảnh tinh trùng tiếp. tục làm Vương qua đó hạn chế được Quân. trợ giúp Ngô Tam Quế năm 1678 quân tháng. đánh chiếm lại thêm cây rồi đánh bại. quân Ngô ở Giang Tây càng kinh dung phim. hành Bí Ngô Tam Quế buộc phải rút về Vân. An tự xưng đế đặt quốc hiệu là Chu rồi. năm tháng sau qua đời cháu ngủ Tam Quế. là Ngô Thế Phan Kế Vị năm 1680 Khang Hi. cho quân đánh vần Nam Ngô Thế và tự sát. Loạn Tam viên chính thức dẹp bỏ. năm 1683 Khang Hi cho thi Lang đánh Đài. Loan để chiếm lại hòn đảo này từ tay con. Cháu Trịnh thành công thì làng Chiến. Thắng họ Trịnh Xuyên Hằng và sáp nhập.

Đài Loan vào lãnh thổ Trung Quốc từ năm. 1685 đến 1689 Nga và Trung Quốc có những. giao tranh biên giới vì vậy thì hai bên. chỉ ở mức cầm cự cuối cùng Nga và Trung. Quốc ký với nhau hòa ước để giữ gìn Hòa. Bình giữa hai nước trong 100 năm tới. năm 1690 được sự Hậu thuẫn của sa Hoàng. Cát nghĩ đàn thống nhất các bộ tộc Mông. Cổ tiến đánh bắc kinh Quân Thành đánh. tan quân các Nghĩa Đàn năm 1696 các nghĩ. đàn lại đến anh Khang Hy trước ba cánh. quân trả lại rồi đánh bại các nghĩ đàn. năm 1697 các nghĩ đàn lại đánh Trung. Quốc lần 3 Khang Hy thân chính đáng các. Nghĩa Đàn chạy về Ulan Bato Nhưng. ulanbator đã bị sát vọng kiếm các nghĩ. đang chạy với Tây Tạng rồi tự vẫn chết. ngoại Mông bị nhà thanh chiếm đóng năm. 1722 Khang Hy Đế băng hà ông là vị vua. tại vị lâu nhất lịch sử Trung Quốc con. trai ông là Ái Tân Giác là dẫn chân lên.

Thay tức Ung Chính đế Ung Chính tài. khoản Triều chính bằng những biện pháp. hết sức cứng rắn làm hình ảnh của ông. trong dân gian không được tốt vì vậy ông. lại có công lớn trong việc Phục hồi kinh. tế đại thành sau những cuộc chiến tranh. liên miên năm 1724 nhàthanh chiếm được. tình Thanh Hải ngày nay năm 1735 Ung. Chính qua đời con trai ông là ái tầng. rất là Hoàng Lịch lên thay tức Càn Long. đế Càn Long nhận thấy Khang Hy cai trị à. Còn ông Chính thì lại quá cứng rắn vì. vậy Ông cố gắng cân bằng chính sách của. cả hai tiên đế thời nhà Thanh đến triều. đại của ông là cực Thịnh ông cho mở rộng. biên giới với việc sáp nhập Tây Tạng vào. năm 1751 gạch Chiến Thắng hãng quốc. chuẩn cắt nghĩ vào năm 1757 qua đó sáp. nhập Tân Cường vào cương thổ Trung Quốc. Càn Long cho quân Nam Trinh để xâm lược. Miến Điện vào những năm 1766 và 1.767.

Nhưng đều thất bại đến lần thứ 3 năm. 1768 tưởng chừng như đã chiến thắng. nhưng quần hàng không quen khí hậu đành. phải rút về năm 1769 Càn Long cho quân. đánh lần thứ tư nhưng vẫn không thắng. được quên biến hai bên nhưng chiến ông. cũng ra quân xâm lược Đại Việt vào năm. 1788 nhưng bị quân Tây Sơn đánh bại tại. bất thành tức Hà Nội ngày nay nhà Tây. Sơn sau đó Xung thần với nhà Thành Càn. Long đến cuối đời bắt đầu hồ đồ tin. tưởng đại tham quan Hòa Thân nhà hàng. triệu bắt đầu đi xuống từ đây Năm 1796. Càn Long thoái vị vì không muốn chị vì. lâu hơn ông nội của ông là Khang Hi đấy. con trai ông là Ái Tân Giác là vĩnh viễn. lên thay tức ra Khánh đế ra Khánh chưa. Càn Long qua đời vào năm 1799 rồi mới. trừ bỏ gian thần hòa thân ra Khánh đã cố. gắng phục hồi Đại Thanh tuy nhiên việc. nha phiến nhập vào Trung Quốc khiến nền.

Kinh tế và Quốc khí của Đại Khanh ngày. càng kiệt quệ năm 1820 ra Khánh qua đời. cái Tần giác remaining tức đã Quan Đế kế. vị đã quan đế là người đi đầu trong việc. tiết kiệm trong cung vì vậy việc tiết. kiệm này cũng chỉ có ảnh hưởng trong. cung ngoài Thành Bắc Kinh còn lại Vẫn. tha hồ tham nhũng đã quang cũng phải đối. mặt với việc nha phiến nhập vào từ anh. ngày càng nhiều nhà khiến không chỉ làm. dân yếu đuối mà còn làm kiệt quệ Ngân. khố quốc gia đã quàng cho ban hành những. đạo luật nghiêm ngặt như Cấm hút thuốc. hay cấm vận ảnh thông tin tức giận dùng. vũ lực gây nên chiến tranh nha phiến lần. thứ nhất năm 1840 40 tàu chiến của nghĩ. anh đến các thằng Trung Quốc người Trung. Quốc bại trận cuối cùng đã quang phải ký. hòa ước Nam Kinh bồi thường chiến phí. cho anh pháp 8 triệu lạng bạc và cắt. Hồng Kông cho anh nạn tham ô cùng chiến.

Bại tại chiến tranh nha phiến khiến nhân. cũ của than chiều khủng hoảng nghiêm. trọng đạo quang cố hết sức cũng là nhìn. triều Thanh trượt dài Đến bức tường suy. vong năm 1850 đạo quang băng hà cái cần. rất là dự trữ tức Hàm Phong đế Lên kế vị. thời gian đầu hàm phòng ra sức củng cố. nội chị để trấn Thường nhàthanh sao. những những đoạn từ các tiên đế năm 1851. cuộc nổi dậy Thái Bình Thiên Quốc lộ ra. do Hồng Tú Toàn cầm đầu đóng đô tại. thiên kinh tức Nam Kinh ngày nay cùng. năm đó nghĩa quân nổi dậy ở Bắc Trường. Giang năm 1853 người H’mông ở Vân Nam. nổi dậy năm 1856 anh ngồi ở Vân Nam bắt. đầu phong trào ly khai năm 1856 chiến. tranh nha phiến lần thứ hai nổ ra liên. quân Anh Pháp sau đó có thêm sự tham gia. của Mỹ và Nga từ Quảng Châu đến biến. thiên Tân vào năm 1858. thành chiều phải ký với liên quân bốn.

Nước hiệp ước Thiên Tân nhượng lại nhiều. lợi ích cho các nước phương tây tháng 5. năm 1858 Thanh Triều ký với Nga điều ước. cái hồn qua đó những lại một phần lãnh. thổ của Trung Quốc Trưởng à không cam. chịu rất lớn nhất của các nước phương. tây hàm phòng đã cho quân đánh trả Vì. vậy người Trung Quốc lạc hậu không thể. nào đương cự được với sức mạnh của các. nước phương tây cuối cùng sau hàng loạt. các trận chiến liên quân Anh Pháp với sự. trợ giúp của Nga đã tiến được vào Bắc. Kinh vào ngày 6 tháng 10 năm 1860 hàm. vòng chạy khỏi Bắc Kinh Dịch Hân ký với. các nước phương tây hoa ước Bắc Kinh vào. ngày 18 tháng 10 năm 1860 qua đó Trung. Quốc vài thực hiện hiệp ước Thiên Tân và. thêm nhiều lợi ích khác cho các nước. phương Tây là tiếp tục trước thêm một. phần lãnh thổ nước của Trung Quốc qua. phần phụ lục được ngày vào trong hòa ước.

Bắc Kinh chán nản vì thua cuộc và Tử Cấm. Thành bị đốt phá hàng Phòng đến suy sụp. rồi băng hà vào năm 1861 cái Tần rất là. tài thuần tức Đồng chị đấy Lên kế vị. chính biến Tân Dậu nổ ra qua đó Từ Hi. Thái hậu và từ An Thái Hậu sẽ đồng nhất. chính cho đồng chí năm 1864 Thái Bình. Thiên Quốc bị đánh dẹp năm 1868 việc. Quân bị đánh gạch năm 1873 Nhật Bản cho. con bị đánh Đài Loan nhưng thất bại vì. vậy thì Thanh Triều cũng phải bồi thường. cho Nhật 50 vạn lạng bạc từ năm 1875 Đế. quốc Anh hoàn thành Thôn Tính biến điện. rồi tiến hành xâm lược vân nam quần. thành thất bại phải chịu để trong nghĩ. anh hoạt động và lãnh thổ của mình những. thất bại liên tiếp trong việc trị vì. khiến đồng Chị làm trí cuối cùng bị bệnh. qua đời vào tháng 6 năm 1875 từ An và tử. Huy đưa Ai cần rất là tại điểm lên ngôi. tức quan từ đế hoàng thượng đế càng nhỏ.

Từ An và Từ Hi Thái hậu tiếp tục nhất. chính năm 1881 từ An Thái Hậu băng hà Từ. Hi Thái hậu một mình nhất chính Từ Hi. Thái Hậu chuyên quyền lấn át cả Quang. tượng đế năm 1884 chiến tranh pháp thành. nổ ra nhà Thành muốn Duy trì sự thống. trị trên Đại Nam còn Pháp khi muốn kiểm. soát vùng bắc bộ Việt Nam hàng loạt cuộc. chiến đã xảy ra anh Thành chiều Tùy. không thất bại trên chiến trường nhưng. đã mất đi sự thống trị được với Đại Nam. từ năm 1894 nhân những xung đột với lợi. ích tại Triều Tiên chiến tranhthanh Nhật. nổ ra thành chiều không thể chống trả. lời của Nhật được trang bị hiện đại hơn. nên đã thua cuộc buộc phải nhượng bán. đảo Liêu Đông cho nhật sau đó nhận lại. bị buộc phải trả lại khu vực này cho. Trung Quốc để đổi lấy số tiền chiến phí. khổng lồ từ triều đình nhà Thanh thất. bại tại chiến tranh thay nhật khiến.

Người Trung Quốc nhận ra sự bất lực của. chính quyền Từ Hi Thái hậu Họ mong muốn. được cải cách để Chấn Hưng nước nhà cuộc. Duy Tân này kéo được hoàng đế quạt tự đi. theo tùy vậy Phòng trào này diễn ra chưa. được 10 ngày thì bị pha Từ Hi Thái hậu. dập tắt hoàng thượng đế bị bắt giam sử. gọi đây là chính biến Mậu Tuất năm 1898. năm 1899 phong trào Nghĩa Hòa đoàn đổ ra. nhằm chống lại người phương Tây Từ Hi. Thái hậu ban đầu ủng hộ Phong trào vì. vốn quá cảm với người phương Tây liên. quan 8 nước bao gồm Anh Pháp Mỹ Đức ý. Âm Nhạc và áo hùng đã đem quân đi đánh. dẹp ngày 14 tháng 8 năm 1900 liên quân 8. nước chiến thắng của nhàthanh và Nghĩa. Hòa đoàn chiếm đóng Bắc Kinh Triều đình. nha Thành phải chạy về tới An Láng Hạ. nhận ra mình không thể đánh lại quân Tây. Dương Từ Hi Thái hậu Huyên ký với liên. quân 8 nước hiệp ước Tân Sửu năm 1901.

Qua đó nhàthanh phải chấp nhận cho quân. phương Tây xuất hiện tại Bắc Kinh bồi. thường chiến phí và mở cửa các tuyến. giao thương với phương Tây năm 1908. Quang Tự qua đời Ái Tân Giác La phổ ghi. lên thay Từ Hi Thái hậu qua đời chỉ một. ngày sau đó năm 1911 Cách mạng Tân Hợi. nổ ra Phổ nghi bị phế truất triều đại. phong kiến nhà Thành chính thức sụp đổ. vì vậy và ghi vẫn được ở lại Tử Cấm. Thành cùng năm đó cách mạng ngoại mông. nổ ra cuối cùng ngoại mông tách ra khỏi. địa phận Trung Quốc năm 1917 phổ nghi. được phục hồi đến vị trong thời Ừ Từ. ngày 1 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm. 1917 sau đó ông lại bị phế truất do sự. phản đối từ nhân dân. năm 1924 phổ nghi bị ép rời khỏi Tử Cấm. Thành phải rồi đi sống ở Thiên Tân. về việc tốt điện ảnh quận bộ Càn Long và. Từ Hi Thái hậu năm 1928 khiến phổ Nghi. căm hận sâu sắc ông quyết tâm Phải khôi.

Previous post Tóm Tắt: Lịch sử người Mãn Châu | Phần 2: Bị Mông Cổ tiêu diệt và nhà Hậu Kim @Dã Sử
Next post Tóm Tắt: Nam Tư (1918 – 1992) | Liên bang hùng mạnh nhất nhì châu Âu và cái kết đẫm nước mắt