Tóm Tắt: Lịch sử người Mãn Châu | Phần 2: Bị Mông Cổ tiêu diệt và nhà Hậu Kim @Dã Sử

A. giác dự Xin chào các bạn trong phần 1. của siêu vi lịch sử người mãn châu chúng. ta đã có cái nhìn tổng quát về lịch sử. của người nữ chân tức người Mãn Châu sau. này từ khi có những dấu tích đầu tiên. trong lịch sử đến lúc thành lập vương. triều Kim thống trị người Hán sự kiện. Tĩnh Khanh khi Kim giữa bác Tống đã đánh. dấu nỗi nhục lớn nhất lịch sử phong kiến. Trung Hoa của người Hán nhưng cũng là. mốc son chói lại đánh dấu sự thống trị. trong lịch sử nhìn nữ chân sau sự kiện. này đã có những sự kiện gì xảy ra tại. sao nước kì bá chủ Đông Á thời điểm đó. sau đó lại tàn lụi và biến mất hãy cùng. tìm hiểu trong video ngày hôm nay. ạ sau khi bắt Tống bị diệt vào năm 1127. triệu cấu cùng các tướng lĩnh nhà Tống. chạy về Nam an lập ra nhà Nam Tống năm. 1435 Kim Thái Tông qua đời Kim Huy tông. lên thay Nam Tống Khởi Bình hỏng giành.

Lại những lãnh thổ đã mất Tuy nhiên do. tấm cao tầng triệu cấu Nhược nhát gan. nên hai nước vẫn Chị ở thế giằng co Kiri. Tông trong chiều bị khống chế quyền lực. dần dần dẫn đến ức chế ra tay tàn sát. người vô tội hoàn toàn lượng ám sát vua. Kimi tông tự mình lên ngôi hoàng đế năm. 1450 năm 1961 Hoàng Ngân Lượng mặc lời. can ngăn xua quân đánh ăn giống nhưng. thất bại thảm hại Tống Kim vẫn ở thế. giằng co triều đình bất mãn với những. yêu sách vô lý của Hoàng ngàn lượng nhằm. thực hiện chiến tranh cuối cùng Hòa nhà. lượng bị sát hại vì thế tông lên thay. ban đầu kim thế tông cũng có ý định rất. giống cũng xua đuổi quân đánh điện tình. nhưng không thắng nổi từ đó tìm thể sẽ. không đánh Tống nữa Năm 1.165 cư đã đạt. thỏa thuận hòa bình hai bên không gây. hấn nhóm nữa Năm 1.189 Kim Thế tông qua. đời cháu ông là Kim Trương tông lên thay.

Kim thế thông và Kim Trương tông đều là. những bậc anh Quân họ đã xây dựng nên. nước kim hoàn thiện và hùng mạnh chưa. từng có sự gọi là thế Trường Thịnh Thế. Vì vậy Cái gì khi đã đến đình cũng là. lúc nó thì xuống chiều kim cũng vậy. những dấu hiệu mục nát đi xuống của kim. cũng bắt đầu xuất hiện từ chiều kim. Trương tông cũng giống như cái cách mà. tan Chiều dạo này đi xuống từ triệu Càn. Long vậy Chính trị đi xuống hiểm họa từ. bên ngoài chuẩn bị đập vào người Kim và. người Mông Cổ vốn không ưa gì nhau người. kim thì liên tục sử dụng các bộ lạc Mông. Cổ chém giết lẫn nhau người Mông Cổ thì. ghét người kim liên tục khống chế bắt họ. thuần phục năm 1000 206 thành các từ Hán. Thống Nhất Đại Mạc thành lập đế quốc. Mông Cổ vốn ghét người kim thành các từ. Hán tìm cách thoát khỏi kìm kẹp của Kim. không chịu dừng thần với kìm nữa Năm.

1200 ở phim trường tồn qua đời Thế. Trường Thịnh Thế đến đây là kết thúc chú. của ông là hoàn nhanh Vĩnh Tế thừa cơ. triều đình rối ren lên nắm quyền Hoàn. Nhân Vĩnh tế là loại hôn Quân bất tài. Chỉ chưa gặp thời và lên Thành Cát Tư. Hãn biết vậy ông nhận thấy đây là cơ hội. ngàn vàng để dệt kim năm 1210 Thành Cát. Tư Hãn đoạn giao với chiều kim rồi xua. quân đánh tại hạ đồng minh của Kim Tây. Hạ cho sứ sang cầu cứu kim nhưng Hoàng. Ngân Vĩnh Tế làm ngơ cuối cùng tôi hạn. đầu hàng mông cổ quay ra liên minh với. Mông Cổ đánh lại kìm Năm 1211 Sau khi. trừ bỏ nỗi lo Tây Hạ thành các từ Hán. chính thức xua quân đánh kim phát động. cuộc chiến tranh đẫm máu nhất thế kỷ 13. chiến tranh Mông Kim cuối năm 1211 thành. các từ Hán vượt Vạn Lý Trường Thành đánh. chiếm Phù Châu tức chương Bắc Hà Bắc. ngày nay thành các từ Hán lại tập trung.

Quân đánh giá khổ Linh tức chương ra hậu. Hà Bắc ngày nay Quân Kim rút kinh nghiệm. không chua nhỏ của ra nữa mà tậ á quân. số tích lũy bao nhiêu năm lại cố thủ đã. khổ lĩnh quần mồng nhất thời không làm. gì được cuối cùng phải nhờ mộc hoa lấy. hiến kế thành các từ Hán mới đại phá. được còn kìm tại giá khổ lĩnh vào tháng. 10 năm 1211 bao nhiêu quân đã dồn cho. giá hồi lĩnh để rồi lại đại bại của sự. kỳ nước này càng ngày càng suy yếu tháng. 12 năm 1211 Quân môngcổ bảo vệ Tây Kinh. Đại Đồng phủ tại sơn tây tướng kim hồ xã. hội còn đang lo dựng trai thì bị tập. kích không kịp Phòng bị cuối cùng ông. đành cho nung chảy dắt biết cửa thành cố. thủ quân Mông Cổ không phá được thành. tháng 1 năm 1212 đang rút quần đi thuốc. phá các khu lân cận năm 1213 hồ sơ hồ. sát hại Hoàng ngàn Vĩnh Tế đưa Hoàn nha. Tuần trước Kim tương đồng Lên kế vị mùa.

Đông năm 1213 Quân môngcổ bao vây trung. đội Yên kinh nhưng con kim vẫn theo. chiến thuật cũ lại dồn quân tử thủ cuối. cùng quân Mông Cổ không phá được lại. thêm dịch bệnh hoành hành trong quân. đành phải lùi Bình à 3214 Kim Tiền đồng. nghị hòa thành công với Mông Cổ lại Dâng. vàng và công chúa cho thành các từ Hán. Tuy nhiên Kim Tuyền tông hôn ám ra dời. đô Nam thiên về biển Kinh Hải Phòng cho. Thái tử hoàng nhan Thủ Chung Trấn giữ. Trung Đô không rời thì không Sao Dời Đô. lại để lộ ra điểm yếu chí tử của nước. kim nhận thấy Quân Kim dời đô về phía. Nam là một cơ hội tốt để đánh phủ đầu. kim thành các từ Hán lập tức xua quân. tấn công tìm lần 2 tháng 5 năm 1215 Hoàn. nhan Thủ Chung bọc kinh đô và chạy dùng. đồ thất thủ năm 1217 Kim Vân tông lại hồ. đồ cho đánh đang Tống hồng mở rộng lại. cường thủ như lúc này lực kìm đã quá yếu.

Không còn đấy lại làm giống như trước. nữa tướng kim chuột hộ Cao Kỳ Thất bại. bị sự từ. năm 1224 Kim Tuyền tông qua đời thứ tự. là Kim ai Tông Lên kế vị Kim ai Tông là. vị vua anh Minh ra sức khuyến khích nông. nghiệp lại tin dùng danh tướng nhờ đó đã. cứu vớt được phần đạt được kỳ đã đến. Thời Mạt vận từ năm 1227 Tây Hạ đồng. minh của Đức Kim trước đây bị Mông Cổ. tiêu diệt lãnh thổ Kim lúc này Chỉ còn. lại một phần nhỏ làm giống và kìm có mối. thù bất + đái Thiên liền lập tức tuân. theo chỉ thị cuối cùng của Thành Cát Tư. Hãn cho quân môngcổ mượn đường đáng. kinh và cùng Mông Cổ Thành lập liên quân. J kim kim rơi vào thế bánh mì kẹp thịt. nam bắc đều bị vây năm đó Thành Cát Tư. Hãn qua đời trong chiến dịch tiêu diệt. thời hạn ông ra chiếu truyền ngôi Đại. Hán troai khoát tay to quá tay phát động. 3 lộ và kim vào năm 1230 bản thân Đại.

Hán suốt đại quân vượt Hoàng Hà đánh. thẳng đến định kinh quá chuẩn Đa nhằm. xuất quân đồng lộ đến tế bào đã lôi xuất. quan tài Lộ từ Hán chung mượn đường Tống. theo Hán Thủy tiến đánh việc kinh năm. 1.232 đã lôi kiếm sắc biến kinh đời Hán. ở hoạt đại vượt Hoàng Hà cùng tiến đánh. định kinh quần kỳ gồm toàn các danh. tướng đã chiến đấu kịch liệt với quân. của Đoàn lùi tại Tam Phong Sơn này là. đông nam Vũ Châu Hà Nam cuối cùng chị. đánh con kim không còn một mảnh giáp. phim ai Tông Cầu Hoa Tuy nhiên sau đó. lại dở chứng đi giết xứ Bồng cổ và quạt. đáy tức giận lại xua quân đánh bại kinh. năm 1233 sau 15 chống cự vì may tổng bỏ. chạy về Quy Đức này thuộc Thượng Châu Hà. Nam viện vì bị phá toàn bộ Ngũ kinh ngạc. kim bị Mông Cổ tiêu diệt hắn 15 1234 Kim. Anh công lại chạy về Thái Châu này là. những năng Hà Nam quân Kim và quân Tống.

Ráp Bình bao vây Kim ai cong Ben nhường. ngôi cho hoàn nhan thử lần trước khi mặt. đế để không bị mang tiếng là vùng đất. nước tháng 2 năm 1234 Thái Châu thất thủ. kim ai tổng tự sát khi vật Đế bị giết. triều đại nhà Kim do người nữ trần kiến. lập chính thức bị tiêu diệt chiến tranh. bùng Kim đã hủy diệt gần như toàn bộ dân. số nước kim sản phẩm được Tìm Thành Bình. địa để nữ Trần bị buộc thần phục và đồng. hóa với người mông cổ từ một triều đại. thống trị đông á họ phải lui về quay lại. với cuộc sống dùng một bộ lạc anh không. còn nhiều cái chết của người nữ chân vào. thời đại nhà nguyên ngoài việc của tướng. lĩnh nhà Nguyên người nữa trần là đem. pháo cầm tay vào sử dụng trên chiến. trường lần đầu tiên trên thế giới sang. đến thế kỷ thứ 15 nhà Nguyên đã sụp đổ. nhà mình nên thay thế Lúc này người nữa. chân được phân thành ba bộ lớn kiến Châu.

Nữ chân rã nhân giữa chân và hài Tây nữ. chân tổng giá nhân nữ chân tùy lạc hậu. hơn so với hai câu còn lại nhưng lại. thường xuyên gây hại cho họ những lời. dọa từ người Mông Cổ mình chiếu quyết. định chiều An ba bộ nữ trần này năm 1000. 403a áp suất nhận thức hiệu của nhà mình. chấp nhận cho lính nhà mình đóng quân. tại khu vực của người nữ chân sau đó lần. lượt vào năm 1404 và 1405 mãnh ca thiếp. mộc nhi lần lượt sinh thần với các nước. Triều Tiên và Minh và được phong là tả. về kiến Châu năm 1433 mang ca thiết mục. như qua đời người kế vị ông là. leesmelou thường xuyên đem quân tấn. công dã nhân nữ chân ở phía bắc và Triều. Tiên ở Việt Nam Tuy vậy lại liên tục bị. trừ t Em có cách năm 1434 và 1.437 năm. 1467 liên minh Minh Triều đã đánh dẹp. cuộc nổi loạn của kiến chồng nữ chân. kiến Châu trở nên suy yếu trầm trọng năm.

1480 nhà Minh đã nới lỏng các quan hệ. thù địch với người nữ chân Tuy nhiên sau. đó lại Bóp nghẹt giao thương với họ đến. giữa thế kỷ thứ 16 quan hệ nữ chân mình. đã trở nên căng thẳng cấu trúc nữ trần. quần vệ đã biến mất người Đứa chân bị. phân thành 2 liên minh kiến cho người. chân và hài cây lưỡi chân liên minh kiến. Châu sống tại phía bắc giống áp lực dưới. sự lãnh đạo của vươn cao đã nổi dậy. chống lại nhà mình vào năm 1570 tuy vậy. sau đó để giành quyền lực trồng tập ráp. dự an và con trai là tháp khác thế lại. giúp tướng thả mình là Lý Thành Lương. giết vươn cao vào năm 1514 năm 1582 với. sự giúp đỡ của Nichkhun ngoại Lan Lý. Thành Lương đã tấn công và sát hại ở đài. con trai của vươn cao giác Dương An và. tháp khác Thế định lý Thành Lương đổi. cho tội Nổi Loạn ở đó xử tử người lính. giết nhầm còn chai thấp khác thế Tự cháu.

Nội rác Trường An là nỗ nhĩ cáp xích may. mắn trốn thoát Nỗ nhĩ cáp xích trở về. phái người tới nhà mình rất vấn cái chết. của ông và cha nhà mình muốn trêu ăn đem. trả lại thi thể hai người cho nỗ nhĩ cáp. xích những lỗi cáp xích đã nhận ra Chân. Tướng ngấm ngầm chuẩn bị làm phản Báo. Thù Năm 1584 Nỗ nhĩ cáp xích Khởi bình. tại hát Đồi Lạt nay thuộc huyện Tân Tân. Liêu Ninh ông tấn công đi khám ngoại Lan. khiến tên này và chúng sang bên dưới. Thành Lương năm 1.587 lỗ nhĩ cáp xích. bắt Lý Thành Lương giao lý Khang ngoại. làn da xử tử sau khi sư tử đi khác loại. lan trả thù cho ông và cha Nỗ nhĩ cáp. xích trở về thống nhất các bộ lạc trong. kiến chồng nữ chân năm 1593 ông đánh bại. Liên Minh Hải tây nữ chân rồi trong vòng. 10 năm sau đó lần lượt thống nhất các bộ. tộc Hải tây nữ chân và dã nhân dưới chân. chỉ có Bộ Lạc Diệp hack thuộc Hải tây nữ.

Trần là chưa chịu quy phục trong thời. gian này u600 Nỗ nhĩ cáp xích đã cho. thành lập đội quân kỳ tiền thân của bác. kỳ sau này năm 1615 ông nâng số kỳ trong. quân lên thành 8 chính thức có tên gọi. là bát kỳ năm 1616 Nỗ nhĩ cáp xích lên. ngồi Đại Hãn lập ra nhà Hậu Kim đóng đô. tại hack đồ a lạc tự đặt cho mình họ Ái. Tân Giác là chính là họ của các vua nhà. thanh sau này năm 1618 ông cho tuyên bố. thất đại hận để lấy cớ phải nhà mình tùy. điều đầu tiên là muốn trả Mối Thù Giết. ông và cha Nhưng lý do chủ yếu lại là sự. thiên vị của nhà Minh đối với tổng diện. hack thuộc Hải Tây nữa Chân năm 1619 Nỗ. nhĩ cáp xích Diệt Tộc Diệp hách thống. nhất toàn bộ các tục đưa chân mình chiêu. trả đũa bằng một cuộc tấn công vào kinh. đô hack đồ a lạc tự 4 hướng với nòng cốt. là liên quân Minh chiều cánh quân tài lộ. do Đỗ Tùng chỉ huy xuất phát từ phía tay.

Thẩm Dương Cánh Quân bắc lộ do Mã làm. chỉ huy xuất phát từ khai viễn cánh quân. đồng lộ do Lưu Đình chỉ huy. Ê khoan điện Cánh Quân Nam lộ do lý như. bác chỉ huy xuất phát từ thành hà thay. vì chia quân ra đánh các cánh quân độ. như Cắt xít chọn cách dồn quân tiêu diệt. từng cánh quần một dáng quần tài lộc của. đối tượng bị lọt vào kế của Nỗ nhĩ cáp. xích cứ thế xông vào trận địa cuối cùng. bị phát thanh tại tắt những gì cánh quạt. lắc lỗi nghe tim cánh Tây lộ thua nghiên. cứu thủ tại Thượng rắn ngay Nội nghịc st. John Quân chặn đứng Hả phá của mình. Thượng dán ngày các thủ nghe tin tây và. bác lỗ liên tiếp thua trận thủ tướng. Dương cảo kiểu gói đông lũ rút về Tuy. nhiên lệnh đã không tới được lưu định. còn đồng lộ vẫn hăm hở tiến về hack đùa. lạc thì bị tập kích lưu đình bị giết. quân đồng lộ bị phá cánh quân làm lộ.

Được lệnh kịp thời nên rút quân về Tuy. nhiên Lòng Quân cũng Hỗn Loạn trận chiến. tắt nghĩ Hử làm rung chuyển triều đình. nhà Minh và cũng cho thấy tài năng quân. sự kiệt xuất của Nỗ nhĩ cáp xích quân. hậu kim liên tục trở lên chiếm đóng Khải. Nguyên thiết năng dẫn đến Liêu Dương. Trung Trấn Thẩm Dương năm. ở quần bất kỳ chiếm đóng Quảng Ninh dâu. tây Sau khi chiếm Quảng Ninh Nỗ nhĩ cáp. xích tạm dừng Việt Nam Tiến dưỡng minh. mà quay về chấn chỉnh chiều chính và. quân đội năm 1625 ông cho Thiên Đô tới. Thẩm Dương và đổi tên thành thị kinh. tháng 1 năm 1626 Nỗ nhĩ cáp xích xua. quân tấn công Ninh viễn nhưng không. thắng nổi qua thủ thành viên súng hắn. Tháng 7 ông cho Lưu Bình về thị kinh do. vết thương từ những trận chiến Nỗ nhĩ. cáp xếp qua đời vào ngày 10 tháng 8 năm. 1626 Viên Sùng Hoán sau đó nghị hòa với.

Quần kim để chuẩn bị cho trận chiến sắp. tới năm 1627 Hoàng Thái Cực lại cho quân. Chinh phạt nhà mình tháng 5 năm 1627 ông. chó ba lỗ quân tấn công dữ dội Ninh viễn. và cầm Châu đầu tiên ông cho tấn công. Cẩm Châu đến Dũng Ninh viễn chi viện rồi. tấn công vĩnh viễn tuy vậy Viên Sùng. Hoán Rất khôn ngoan đã không ứng cứu cầm. cho vội Cuối Cùng Quân Kim tấn công vĩnh. viễn không làm gì được Thậm chí còn đại. bạn Hoàng Thái cược tức giận Á Châu Như. Quỳnh mình được tiếp thêm sĩ khí đã lại. đánh mặc quần Kim tháng 10 năm 1627. quyền Kim phải rút về như vậy là hai lần. tấn công Ninh viễn Quân Hậu Kim của. người nữ trần đều phải thất bại trở về. nỗ nhĩ cáp xích Thậm chí còn qua đời ra. thương tích trong trận chiến vậy bằng. cách nào Hoàng Thái Cực có thể sinh phạt. nhà Minh mở ra một triều đại mới của. người Mãn Châu Hãy đón xem trên Giả sử.

Previous post Tóm Tắt: Lịch sử người Mãn Châu | Phần 1: Đánh bật nhà Tống
Next post Tóm Tắt: Lịch sử người Mãn Châu Phần 3/3 | Đế chế Đại Thanh