Tóm tắt: Hán Sở tranh hùng – Bách Việt phân tranh | Lịch sử Trung Quốc – Việt Nam @Dã Sử

Ừ ừ. từ năm 221 trước Công Nguyên sau khi dị. chồng được Quốc tầm Vương giành chính. thống nhất trung nguyên kiếm lực Đế Quốc. Đại Tần Vương hành Tần Thủy Hoàng. tham vọng xâm chiếm lãnh thổ không rất. Tần Thủy Hoàng Tiếp tục tài cứng Đầu thư. em quên như đánh lấy Bách Việt diện tích. gồm một dải đất rộng lớn mình Phúc lưỡng. Quảng Bắc Việt quên Tân chiếm được mình. phúc và loãng khoảng Lập quận thống trị. còn tại Bắc Việt thì gặp thất bại lớn. buộc hoạch rút quân về nước. vợ chồng những năm cai trị đế quốc của. mình Tần Thủy Hoàng được sử sách vòng. này miêu tả là một bị bạo chúa xa xỉ và. hoàn tưởng Tần Thủy Hoàng đã tiến hành. xây dựng Vạn Lý Trường Thành Vẫn Cô Nga. phòng lập lăng Leesin đây đều là các đại. công trình với quy mô khổng lồ chưa từng. có trong lịch sử làm kiệt quệ sức người. sức của thêm vào đó là chính sách pháp.

Và Khắc Nghiệp hay còn được người dân. lục Quốc cũ gọi là luật tân cũng là. người dân rất phẫn uất tuy nhiên với Uy. Vũ của Tần Thủy Hoàng không có những. cuộc phản kháng lớn nào nổ ra dù chỉ có. một số vụ ám sát nhắm vào Thủy Hoàng Đế. có những vụ ám sát này Cùng với tuổi tác. ngày càng đau khiến Tần Thủy Hoàng ngày. càng ám ảnh về sự bất tử. anh vào năm 210 trước Công Nguyên Tần. Thủy Hoàng qua đời trong một chuyến và. giá tới Sơn Đông với nỗ lực tìm kiếm một. loại thuốc trưởng tình từ các pháp sư. Đạo giáo khi thủy hoàng đế qua đời hai. đại thần là hoạn quan chiều cao và theo. tướng Mỹ từ đã trẻ giấu tin tức về cái. chết của hoàng đế và âm mưu lực thứ công. tử hồ Hợi thay vì trưởng tử Phùng tôm. lên Ngai Vàng Phủ Tô sau đó tự sát khi. nhận được gì từ giảm mỏng dò chiều cao. và lý từ lập ra và hồ hởi chính thức.

Bước lên ngôi hoàng đế tức Tần Nhị Thế. Vì vô thứ hai của Đế Quốc Đại Tần quyền. lực rồi hết vào tay triệu cao và lấy tôi. ạ Sau khi lên ngôi tình nghị khí sự từ. em chết nhiều đại thần tiền chiều cùng. các Vương Tôn quí tộc thật nghị thế. không quan tâm đến việc nước tiếp tục. trò xây dựng cung điện tăng Huế phục vụ. cho cuộc sống xa hoa của mình ở. từ lúc này lỗi cầm cút chồng đế quốc đã. thực sự bùng nổ thiên hạ có câu kính. trọng tay giữ lòng trung thành sợ hãi vẽ. sinh tâm và chắc Tần Thủy Hoàng đã chết. người dân lục Quốc Vốn đã thầm vẫn Thủy. Hoàng này lại đến nghị thế bạo lực dân. chúng liền dựng cờ khởi nghĩa khắp nơi. chống lạnh bạo tần trong xấu lục Quốc. Thi sở là nước cầm uất và tủi nhục nhất. khi bị cần Việt Đại tướng Quân Hà nhiên. của sở trước khi chết đã thấy câu thể. của vạn người sơ sở Còn bài nhà cũng.

Quyết dịch tân chính vì vậy sau khi thủy. hoàng đế chết đất sở là bùng nổ dài. nhiều cuộc khởi nghĩa nhất tháng 7 năm. 209 trước Công Nguyên tại Đại Trạch đất. ở nổ ra khởi nghĩa truyền Thắng và Ngô. Quang quân khởi nghĩa nhanh chóng đánh. rộng ra xung quanh và tiến lên chiếm. được trần cuộn lập và nước trường sở. nhân dân các nơi hưởng ứng rất đông theo. sinh này các quý tộc lục Ừ cũng được dậy. khôi phục địa vị trong số đó có quần. xanh Đông của Hạnh lươn con trai đại. tướng hạ nhiên dòng dõi Quý Tộc nước dừa. xưa cùng em là hạnh Bá cháu là Hạnh vỗ. Hạnh Trang nổi dậy tại của kê anh cũng. phải đất sử vùng ấp phòng bãi huyện lưu. quỷ tức lưu bằng cũng dựng cờ khởi nghĩa. là bằng xuất thân bình Vân ông vốn giữ. chức đình trưởng ở Tứ Thượng nhưng đã bỏ. trốn và chống lại triều tuần trong một. lần đi áp tại bên phu đến longly Sơn sau.

Khi Tần Thủy Hoàng chết Lưu Bang chiếm. được huyện Bái dừng làm bãi công. để tẩy các vùng đất khác như triệu yên. hằn Ngụy vì cũng đi khai khỏi nhà tình. ủy ban đầu nghĩa quân của Chiến Thắng. rất mạnh nhưng do các tướng dưới quyền. có lòng khác nên thế lực bị suy yếu và. cô lập đầu tiên là hai Tuấn trường nghĩ. triển dư dưới Quyền chiến thắng hai. người cùng bạn chiến thắng là vũ thần đi. đánh nước triệu cố nhưng khi chiếm được. nửa nước triệu bên bàn với vũ thần rừng. làm Triệu Vương refine khỏi trường sở. sau đó triệu vườn Vũ Thành tay Hàn quả. đi đánh nước yên thì đến Luật hành. khoảng cũng đi khai tự lập làm Yên Vương. 31 tưởng khác của Chiến Thắng là Chu thị. đi đánh được ngất nhụy thấy triệu và yên. tự lập cũng rất con cháu nước Ngụy cũng. là ngụy Cửu nên làm nhụy Phương các nước. chư hầu này đều lo phát triển cưa đổ.

Xuyên bị đánh cá cảnh chỉ nhà Tần còn. chiếm đóng trên đất mình không hưởng ứng. việc đánh Tần với trường sở vương Trần. Thắng sau đó trận thắng và độc lập tác. chiến với cánh quân chủ lực của Tần anh. lúc này trận thắng đã chỉ quân hay đạo. tiến công vào cần hai đạo quân chủ lực. là Ngô Quảng đánh Huỳnh Hương và chu văn. đánh vào Hàm Dương quần đồng vài chục. vạn người. vợ chồng khỉ nghĩa quân nổi dậy khắp nơi. thì tại chỉ cần mua Tần Nhị Thế không hề. hay biết mà chỉ vui tử sắt tất cả quyền. hành đều do hoạn quan chiều cao nằm dưới. ngay cả lý từ cũng bị chiều cao viết để. độc bá chiều cưng Tuy nhiên khi nghĩa. quân Trần Thắng tiến đánh tân chiều cao. đã không thể che giấu được nữa tin Quân. Trần Thắng đang trên hưởng đánh vào kinh. đô Hàm Dương hiếm tại nghị kế hoạch loạn. trong lúc nguy cấp nghĩ thế theo kế của.

Quan thiếu chủ trương hàm tha tội cho. những người làm thu xây trưởng thành và. huy động quân của tướng Vương Ly được bà. Mười vạn người giao cho họ Vũ Khí Lập. chương hàm làm đại tướng thống lĩnh đưa. số quần này xa mặt trận chống lại quân. trường sở. em gửi phải chỉ huy của trường hàm quân. Tần Thắng Như chẻ tre đầu tiên chặn đứng. của tấn công vào Hàm Dương của Cánh Quân. Chu Văn đánh vài chục và nền 3 trận để. khuôn trường sở bị phía đông trường hàm. đánh tới thành Huỳnh Dương đang bị Ngô. Quảng vây hãm và giành thắng lợi lớn. quân Tần đánh như gió cuốn tới kinh. thành chương sở tại Trần cuộn viết ngược. trường sở vương Trần Thắng sau đó trường. Hàn tiếp tục Dẹp Loạn cho nhà Tần liên. tiếp đánh tịch Ngụy tử rất được ngụy. vương cữu và tẩy Vương biển đam tuy vậy. trong lúc trường hàm đang đánh giặc dốt. cánh quân của điển mình em phải gồng.

Biển đàm thì tại Việt Nam quân tăng Đông. của Hạnh đường vượt sông Trường Giang. lên đánh trường nhằm hạn ra quân lần đầu. đụng độ với quần trong trận phươngthanh. tương thành cố sức phòng thủ đền tổng. thống lĩnh hạn và quân tại đây là Hạng. Vũ rất cảm vẫn đến khi hạt được thành. hàng vũ tài chôn sống tất cả quân trong. thành gây tiếng oán than rất lớn có màu. đỏ Hạnh đường kì biết tiền chưa sử vườn. Chiến Thắng bị giết đã theo lời mưu sĩ. Phạm tầng là một người dòng dõi mùa sở. xưa làm sở Hoài Vương Hiệu Triệu Thiên. Hạ hướng về sau đó đưa quân việc thế lực. sở Giả Vương cạnh câu từ đó hạ đường quy. phục được nhiều cánh quân khởi nghĩa trở. thành thế lực chính thống đánh tần trong. số các nghĩa quần quy phục có cả bãi. cổng lưu bằng. sao lưu bằng lúc này đã bị tướng ông sỉ. toàn bụi mất đất Bái Lưu Bang liền đến.

Sinh liên kết với cảnh câu nhưng giữa. đường được tình cảnh cầu bị hạn ra quân. xử Việt đền quay sang tiền liên kết với. hạn ra quần của Hạnh luận sau khi quy tụ. được đầy đủ nghĩa quân hạng lương chia. quân làm hài đậu mùa đảo tự mình đi đánh. trường nằm mùa đạo do hạnh Vũ đi cùng. lưu bang đánh hướng thành dương Tuy. nhiên Đại tướng hạn nguồn coi thường. quần tân bị trường hàm đánh bạc và giết. chết ở Định Đào Lưu Bang và Hạng Vũ ngày. tìm hạnh đường chết cũng nuôi quân sự ở. ngoài vườn ngày tìm hạnh đường chết tiếp. cơ hội nắm thực quyền đã tới nên triệu. các đạo quân khởi nghĩa vì bệnh thành. nghe lệnh quân sở về hồi ở Bệnh thành. thì nước triệu sai sứ đến cầu cứu khẩn. cấp khi trốn tân trường hàm đã vượt. Hoàng Hà nền đánh nó triệu. tình thế cấp bách bằng việc đánh tỉnh ở. ngoài vườn giao ước với chiều U2 và còn.

Trùng trước là Vương quan trung tức đất. Tân. tao đó mày vừng bí mật sao trào lưu băng. Quân thẳng đường về phía tây đánh vào. kinh đô Hàm Dương nước Tần vì Lưu Văn. được sở ngoài vườn cho là người trung. thành với mình còn hạnh Vũ cháu của hãng. đường thì tàn bạo khi nhường sở Hoài. Vương nên ngoài vườn Thích Hạnh Vũ lên. kìa Bắc đánh tận Quân Trường hàm Cửu. nước triệu để kiềm chế Hạng Vũ Hỏi vườn. còn cử Tống nghĩa làm thượng tướng quân. của cánh quần Cửu triệu này còn hạn Vũ. chỉ được làm thứ tướng Cánh Quân Cửu. triệu của Tống nghĩa và hạnh bú xuất. quân đến An Dương nhưng dừng lại ở 46. ngày không tiền nữa mà sứ giả nước triệu. liên tục túi cao cấp hạng bút sốt ruột. muốn khiến quân như Tống nghĩa không. nghe theo sau đó Hạng Vũ lấy cớ tố nghĩa. phản trắc mà giết đi các vấn đề xin nghe. lập Hạng Vũ làm thượng tướng quân sự ở.

Ngoài vườn cũng đành chịu sau khi xét. đồng nghĩa ông Vũ Bằng rồi ở nước sở nổi. tiếng khắp các trường Hầu sau đó Hạng Vũ. liền đem tất cả đại quân vượt Hoàng Hà. bác quân lính phải dìm đám cưới đập vỡ. nồi nấu cơm đốt lửa trại chỉ bằng lương. thực trong 3 ngày để tỏ rõ sĩ tốt quyết. tâm liều chết không chịu quay về hạnh Vũ. cầm quân tiến tới đến đánh đánh quân Tần. 9 trận thắng cả 9 Thành Vũ Khoa Toàn. quần giết trâu giác thiệp ngàn phát sống. vương Ly bây giờ thanh thế của quân sở. hát cả quần của các nước chư hầu quân. của các nước chư hầu nhiều nhụy Yên đại. đến cứu nước triệu tại Cự Lộc đóng ở gần. đó hơn mười xanh chạy nhưng không ai dám. đem quân ra đánh đến khi hạnh Vũ dẫn. quân sở phá quần vẫn các chị hầu mới ùa. vào chợ chiến sau khi đã đánh tan quân. phần vải vầy nước triệu Hạng Vũ Triệu. tập các nước chư hầu đến khi vào cửa.

Viên môn tất cả đều quý gối xuống mà đi. tới không ai dám lần đầu lên nhìn kể từ. đây hạnh Vũ chưa Ê soái của các nước chư. hầu. đi về phía quân Tần vào khi biết tìm tổ. sắc vườn li thua lớn tại cựu Lục chương. hàng gồm lại được 20 vạn quân toàn bộ. đều lui về gốc nguyên tự mình trấn thủ. thấy vậy quần sở hạ gỗ cũng tiến đến. đóng quân ở sông chuyên hai bên cứ giữ. thế chưa giao chiến quân Tần dội thế. quần Sở nhưng Quân sở cũng phải e dè. quần tuần với đại tướng trường hàm. chồng lúc Cánh Quân sở của hạnh Vũ lặp. lại cùng tại Cự Lộc khi tại phía tây lưu. bằng cũng âm thầm đi đánh đất Tân dùng. cầu ngọn cờ Việt Tân Hưng sở đường tiến. quân của lưu manh khá dễ dàng với hạnh. Vũ Lưu bàng cũng dùng nhân nghĩa để quy. phục lòng người cấm Quần lính cướp phá. quấy nhiễu dân chúng các nhân sĩ như. bệnh viện hay lịch tự cơ cũng theo lưu.

Bằng trong giai đoạn này cô với tiêu hà. trường luôn Tao tham chua bột phản khoái. giúp sức đầu bằng đã quy tụ được sức. mạnh nhân tâm về đạo quân của mình. cho đến cuối năm 207 trước Công Nguyên. Quân Lưu Bang đã hiến pháp đến kinh đô. Hàm Dương lúc này hoàn toàn chiều cao. bands tần Nhị Thế lập tự anh lên ngôi. tất tần tam thế và cho xứ đến gặp lưu. bằng bàn kế trẻ đất Tân trong lúc đó. phía bắc một biến cố lớn xảy ra tại phía. bắc vỡ quân Tần của trường hàm và đạo. quân chư hầu do Hạn Vũ chỉ huy quân đã. cầm cự lâu ngày tại cốc nguyên nhưng. không được tăng viện đại Tuấn trường hàm. trưởng sử từ mã Hân và đôi đồng Ế lại. bạn chiều cao rèm và lo sợ bị ám Hạnh. trường hàm từ mã hình đồng ế nên sinh. hành hạ gỗ ban đầu hạnh Vũ chưa xuôi vì. chính Trường hàm đã xếp hạng lương ở. đỉnh Đào Nhưng sau khi nghe phạm tăng.

Can dán thông tin lưu bang đã phát hành. Dương Hạng Vũ mới đồng ý 20 vạn quân tận. gốc và đội quân chư hầu của hạnh Vũ. Trương Hàm được vong là ông Vương ung. thư mã Hân Lãng bình tiên phong kiến và. rất Tân đội ý của hạt vũ sau đó di. chuyển rất chậm lại rất bất ổn khi các. tướng sĩ nhà cần Út tức vì luôn bị quân. lính của các nước chư hầu làm nhục Báo. Thù Đến tận ăn hàng Vũ quyết định diệt. trừ 20 vạn quân tuần này để tránh hậu. quả chỉ giữ lại trường đảm Tư Mã Hân và. đồng ý 20 vạn tù Bình Tân được lệnh đào. một hố sâu bên ngoài Thành Tân An được. rồi Chính họ bị chôn sống trong hố sau. đó mà không có cách nào khác ra được. những người cố gắng tìm cách chạy thoát. đều bị chém chết và ném xác vào hố đây. là sự kiện được xem là một trong những. vụ thảm sát lớn nhất trong lịch sử Trung. Quốc ngày nay mua chung thật kể của quân.

Tuần vẫn thường được nhắc đến gần nghĩa. mã tỉnh Hà Nam Trung Quốc khu vực này. bốn hướng đều có đồng cỏ bằng phẳng. giống như sử sách chép lạnh à. Á Châu kỳ hạn Vũ còn đang kiến quần gấp. xuống hàng dương khi tháng 10 quân của. Lưu Bang đã đến Bá Thượng trước quân chư. hầu. mua tỉnh Tam Thế là từ anh đi sai mộc do. ngựa trắng kéo ở cổ quấn dậy Tây ấn niêm. phong ấn hoàng đế phòng và cờ kết đầu. hàng lẩu băng cho từ ảnh đầu hàng và tha. mạng khi tiến quân vào Tân Lưu Bang cũng. giữ nghiêm quần kể không quấy nhiễu dân. chúng sau khi vào tân lại bãi bỏ luật. cần khắc nghiệt vì vậy được dân chúng. rất ủng hộ sau đó nghĩ rằng tàu gấc ai. và quan trung trước thì phải là Vương. lưu bằng đã bảo quản trung trước tấc đất. tận sẽ thuộc về mình dễ dàng lại được. hiến kế 7 mình ở các cửa quan hiểm yếu. nhàng cho đạo quân chư hầu quản vũ vào.

Rubik cho là phải và theo cái đó chặn. tất cả quần trường hậu lạnh. mặc dù bị chậm chân nhưng Đến giữa tháng. 11 Hạng Vũ đã thống lĩnh quân chư hầu. tiến vào nước Tân tới cửa ải thế nhưng. ai đã bị Phong tỏa Hằng Vũ lại nghe nói. lừa bà đã bình định được quan trung rất. tức vật phải anh bố tấn công phá cửa hàm. cốc giữa tháng 12 Hạng Vũ đến đất thì tả. từ mã của rubik là tàu vô thương muốn. theo Hạng Vũ Tiến Thành bèn nói với hạnh. Vũ dần Lưu Bang có ý định chiếm cả quan. trung mưu sĩ Phạm Bằng cũng quyền hạn Vũ. đánh lửa bằng hàng Vũ ra lệnh cho quân. sĩ ăn no định sáng mai thì đánh lúc bây. giờ hạnh Vũ có bốn 10 vạn người còn đùa. bằng chỉ có 10 bạn chú Hạnh Vũ là Hạnh. Bá Muốn cứu bạn là Trương Lương đang làm. mưu sĩ bên trưởng lũ băng nên đang đêm. đến gặp Trương Lương khiến ý định của. hạnh Vũ bị lộ trưng lương rất nguồn hạnh.

Bá vào gạc băng Lưu Bang bản kết thân. với hạnh Bá hẹn nhau làm thông gia và. nhờ nói giúp với hạnh Vũ rằng mình không. có ý định chống lạnh hàng đó trở về. quyền hạn Vũ vì bệnh hạn Vũ thôi không. khai chiến với Lưu Bang mà mới Lưu Bang. đến dự tiệc Hồng Môn Yến Ê tụi hôm sau. Lưu Bang đến Hồng môn ít kiến hạnh phúc. tay Hồng Môn Yến mâu thuẫn phạm tăng mấy. lần tìm cách sát hại liệu bằng trên bàn. kẹp nhưng hạnh Vũ vào dự không quyết. đoán vì thấy thái độ của Lưu Bang quá. khép nép hàng Vũ tin rằng lũ băng là kẻ. nhát gan không dám chống lại mình và để. lưu bằng Trở Về Bản Thượng mấy ngày sau. họ Vũ đèn Bình vào Thành Hàm Dương cấp. phá rất của Tần đã đầu hàng là tự anh. sau đó chiều cao thiên hạ tự Gia Phong. mình là Tây Sở Bá Vương đóng đô ở Bệnh. Thành. ở hạng Vũ lại tôn sở hỏa vườn nên làm. nghĩa Đế bắt dời đô từ bàn thành về.

Huyện sân sau đó lại gia phong các chư. hầu trong đó các hành Tuấn nhà cần là. trường hàm làm ông Phương cai trị Từ Hàm. Dương vàng phía tây trường sử từ mà Hân. lưu ý đồng ế trước đã quyền trường hãm. đầu hàng nước sở cho nên đồng ý được làm. định Vương từ mạng hình độc lập làm tóc. vương ba vùng đất này được gọi chung là. tam phân. chỉ cần lưu bằng Dựa vào quan trung. trước nhưng công Long này bị Hạng Vũ lấy. nền Hạng Vũ cho dù bàng lĩnh đất Bà tục. giàu cho thêm đất Hán chung đóng đô ở. nam chính những vùng đất này vốn vẫn đất. Tân nên được coi như không bụi thức tuy. vậy trên thực tế ngoài Kinh Đô nằm chị. thì đa số các vùng khác đặc biệt là bạn. được thời gian này rất thưa sân hẻo lánh. đường đi khó khăn lại bị tam tình chặn. lối ra. như vậy sau 15 năm thành lập đại tình để. bức toàn xã Đức Tân tồn tại gần 700 năm.

Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc cũng hoàn. toàn diệt vong thay vào đó là các quốc. gia Thời Chiến Quốc cuốn t sở Yên Hàn. tụi được tái lập cùng với nhiều quốc gia. khác được thành lập tiêu biểu như nước. Hán của Lưu Bang tại đất Hán chung bà cụ. vợ. chồng khi đó tại viện năm các vùng đất. Bách Việt bị đại cần gạt ách đô hộ sau. khi Tần Thủy Hoàng và chết dần chúng. cũng nổi lên Giành Lấy quyền độc lập cho. mình nổi bật trong số đó là Triệu Đà. tướng Trấn Thủ quận 5 hay đã cấp quần. không tóm các cuộn xung quanh là Quý Lâm. tượng cuộn vào trong khoảng thời gian. 208 đến 207 trước Công Nguyên lập ra. nước làm việc xưng là làm việc Vũ Vương. ở ngoài làm Việt tại Việt Nam còn có các. nước khác của người Bách Việt như mâm. Việt Vương Quốc này tồn tại từ năm 334. trước công nguyên đến 110 trước Công. Nguyên đây là một vương quốc cổ đặt tại.

Nơi mà ngày nay là tỉnh Phúc Kiến với. kinh đô là đồng dã. ở ngoài xa tại khu vực phía Đông tỉnh. Chiết Giang cũng xuất hiện vườn Quốc. Đông Âu tồn tại từ năm 191 trước công. nguyên đến là 138 trước Công Nguyên Tuy. nhiên sau này Đông Âu bị mân Việt Thôn. Tính. ở ngoài xa dạy lành và nước biển cũng là. các vườn Quốc tại Việt Nam quy phục làm. việc chồng thời gian này dù chỉ có Âu. Lạc là đối thủ với làm việc hai bên nổ. sau chiến tranh trong suốt 10 năm từ năm. 208 trước công nguyên đến năm 179 trước. Công Nguyên chung với giai đoạn hán tử. Tranh Hùng tại phía bắc. sau khi Đại Tần bị diệt chức hội họp tại. Hàm Tươi nghe phân Phong Hạnh Vũ không. thực hiện lời hứa ai và quan trung trước. sẽ là Vương mà tự do Phong cho mình làm. Tây Sở Bá vườn sau đó ông đứng đầu chi. hầu đã phần truyền lại các vùng đất. không chỉ cuộc tình mà của cả các nước.

Chư hầu khác tại Trung Quốc cho riêng. Đức tin tức quan trọng được chia làm 4. phần với lý do hắn chung và đục cũng. được quanh Trung nên Phong Lưu Bang làm. Hán Vương cai trị vùng đất này Còn phần. lớn vùng đất tận giàu có bao gồm cả kinh. đô Hàm Dương Hạng Vũ chia cho 3 tấn theo. hàng mình là Trương Hàm làm ông Vương. Đồng ế làm lịch vườn và từ mã hình làm. tắc Vương gọi chung là tàn dần vừa để. phòng thưởng cho ba tướng và cũng vừa để. đề phòng phòng tỏa không cho lùi bảng. dẫn quân Hán từ Hán trùng ra ngoài. tháng tư năm 206 trước Công Nguyên hắn. Vương Lưu Bang trở về đất phòng được cấp. 3 vạn quân theo lời khuyên của mưu sĩ. Trường Lương đồng bằng đi qua đường Bạn. đạo Song Liên đốt và cắt đứt được tặng. đạo để đề phòng quân chư hầu đánh úp. đồng thời để chứng tỏ cho hạnh Vũ thấy. rằng mình không có ý định quay trở về.

Thủ tướng sĩ Quỳnh hắn nhiều người không. muốn vào Hán Chung Bà thuộc huyện trở. Hoàng vẫn mà muốn trở về quê ở đất trở. nên nhiều người bỏ trốn quân Hán suy. giảm nghiêm trọng. ở trong khi ở phía tây hắn Vương Lưu. Bang Nhẫn nhục theo phần Phòng vào Hán. trùng dưỡng quân phục thủ thì tại phía. Đông Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ ngày càng. chuyên Quyền đi theo vết Xe đổ của Bảo. tần xưa trước tiên là việc bội ước với. mùa sở nghĩa đế sau đó bắt nghĩa đế phải. dời đô từ Bàng thành về huyện Tâm ở Việt. Nam trên đường Nghĩa để đi lại say tưởng. anh bố giết của nghĩa đế làm chư hầu và. dần chúng trong thiên hạ toàn trách. có màu đỏ là cuộc chiến tại nước thì Đức. tỉnh theo sự phân Phong của Bá Vương. chia thành tam t trong đó tướng nước tẩy. là điền Đô đã cùng Bá Vương chiến nền. lập làm tẩy Vương vì vậy bá vườn cải bị. tẩy Vương hiện thời là điền mất làm sao.

Đông Hương đuổi vàng đất giao Đông Điền. An là cháu của Tề Vương kiến được Bá. Vương Phong làm tí bác Vương bởi thì bá. vương qua sông Cửu triệu điện an đã lấy. lại được mấy thành ở Tây Bắc rồi đem. binh đầu hàng giúp rất và vương nền bá. vườn cho lập làm phía bắc Vương đóng đồ. ở Bắc Giang. từ lúc mình để mình làm phụ chính cho kỳ. vương đền vất nghe tin báo quyền đã đuổi. buồn kể đuổi đèn phắt đi giao Đông và. lập tưởng nước tẩy có công Võ Bá Vương. lại biển Đô nên làm Tây Vương điện linh. lên nổi giận không cho cây vườn để vắt. đi sao Đông với đóng các cửa quan Giữ. lấy đất để đó đánh điểm đô để đầu thua. phải bỏ chạy giành sử cầu Bá Vương. Ừ để vùng biển phất thấy vậy sợ Báo. Vương sách tội nên bỏ trốn Vì sao đông. không dám nhận làm tại vườn nữa điện. Bình tức vận đuổi theo Z tẩy Vương biến. mất tự lập làm Kỳ Vương rồi lại đem quần.

Lên giết của Tây Bắc là điền ăn thâu tóm. cả Tam về. đi tàu đỏ điện Bình Điền kết với cứng. bằng Việt ở đất lương đề kháng lại Tây. Sở Bá Vương ở Việt Nam còn tại mặt Bắc. Điền Vinh hợp quần với chuẩn dư đi đánh. thường sơn vườn trường nhé. cô vốn trường nghĩ và Trần Tư là bằng. hữu tại nước triệu nhưng sau cuộc phân. chia của bác mừng Trương nghĩ và trật từ. trở thành kẻ thù vì trường nghĩ theo Bá. vườn tử nước triệu nên sau khi Bá vườn. vòng trường nghĩ lòng thường sơn Vương. cai trị Tuệ quyền tại nước triệu còn. Triệu Vương Triệu yết bị rời rằng nước. Đại làm đại cương trong khi đó Trần Dư. vì không theo Bá Vương vào quan trung. nên chỉ được phong trào Bà huyện ở gần. Nam Kỳ Trần dưới bất mãn với sự tồn vong. của Bá Vương nghe tin vô tỉ là điểm Vinh. phản lại nước sở bèn Tìm viện binh để. đánh Trưởng nhé liên quân điền Minh Trần.

Đơ đánh nước triệu trưởng nghĩ cô trận. bỏ chạy Giang hàng Hán Vương libăng. chuẩn giờ bền thu lại rất triệu đón. triệu yết ở đại về làm triệu vườn như cũ. hai triệu vườn triệu ít bền Phong cho. chuẩn dư là vườn đất đậy chỉ dừng nghĩ. rằng nếu phải đặt đại thì Triệu Vương. Triệu yết khó lòng chống đỡ lại truyền. nghĩ nên đã ở lại giúp Triệu Vương chuẩn. vừa nắm hài đất đại triệu từ đó như vậy. cả một vài phía bắc ngoại trừ nước yên. khi các nước về Triệu Đại điều nổi dậy. không theo Tây Sở Bá Vương trong đó Tây. là nước công khai đối đầu trực tiếp với. bá vương trong khi bác Hường Đằng gặp. nhiều bất lợi khi tại phía tây là băng. khi vào túi Hán chung để chạy mất các. nước Tam Tần Hán Vương lưu bằng đã trò. đốt được tặng đạo là con đường gỗ đường. để thông thương vì lại từ Hán chung gia. tăng cân khiến các nước tăng cần yên chí.

Quân Hán Nếu không có đoạn đường đạo thì. không thể xa ngoài được ạ sau đó trong. vòng chưa tới nửa năm hắn Vương Lưu Bang. bồi dưỡng thực lực Đồng thời theo sự. tiến cử của Trương Lương Tiêu Hoa Hạ hầu. anh hắn Vương Lưu Bang bèn Lập Lễ rất. trọc phòng Hàn Tín một hàng tướng vừa bỏ. trốn từ trước hạn Vũ răng làm đại tướng. quân Thống Lĩnh Ba Quân thao huyện Bình. sĩ Trường ai Đồng Tiến diệt sở. cho đến tháng 8 năm 206 trước Công. Nguyên Hàn tính giả cách xoay người đi. sửa đường Tạ đọc vốn mất rất nhiều công. sức thời gian khiến tăng dần yên trí. rằng quân Hán còn lâu mới vào được cửa. ảnh nhưng thực ra Hàn Tín dẫn Đại Quân. đi theo đường Trần Thương đánh úp đất. tung của trường hàm từ câu chuyện này. đời sau có câu Minh Tucson đạo Ấn Độ. truyền Cường để nói đến kế giường đồng. kích tây của Hà Tĩnh. Trương Hàm bị quân Hán đánh bài ở Trần.

Thương qua chạy đến đất Hạo trĩ dừng lại. đánh Hàn tính đánh bại trường hàm lần. thứ 2 trường nhằm phải bỏ chạy về thành. phế cầu cố thủ. Ừ Quỳnh án được thế tràn ra như nước vỡ. bờ chiếm hết cách ông một mặt vai thành. phải không Mặt khác tỏa ra đánh Hàm. Dương và Bình Định Lũng tây bắc điện. Thượng Quân tác Vương từ mã Hân và định. Vương Đồng ế đầu hàng quân Hán Ca ở. ngoại thành khâu đang bị vây ra thì tăng. Tần đã rơi vào tay hắn Vương lưu bằng. một cách chớp nhoáng. Sau khi chiếm toàn lần hắn Vương Lưu. Bang xài màu sĩ Trương Lương đi được dù. cho bá vương nói rằng khán vườn không. được đối xử như lời giao ước nên muốn. lấy Quan chung tay được như lời giao ước. cũ thì thôi không dám đem quần rằng. hướng đồng nữa lúc đó trường dừng lại. lấy hạt chống dở của tế vườn điển Vinh. đưa cho báo Mường để hướng chú ý của báo.

Mường tới nước thì khiến báo vườn sau đó. Khởi đại quân đi đánh tẩy mà tìm lời lưu. bằng không chú ý tới chủ đích thực sự. của lưu bằng đang âm mưu lấn tiếp tại. Việt Tây. 35 205 trước Công Nguyên Hạnh Vương đem. quân lên đánh tẩy Để Vương để mình cũng. đem Bình đến ứng chiến Nhưng đáng Hồng. lạnh Bá Vương phải chạy trốn đến Bình. Nguyên thì bị giết vì vậy ở quần đi tới. đâu văn phòng và đốt Thành quách nhà cửa. chôn sống tất cả của lính tây đầu hàng. tàn sát rất nhiều vì vậy dù tẩy Vương. điển mình đã chết nhưng người Cái vẫn. tập hợp nhau lại phản kháng em của điền. Vinh là liền Hoàng thu thập được mấy vạn. lĩnh toàn quân về nổi dậy lập Con điền. Vinh là điềnquản lại ngồi Tỉ Vương chống. lại quân sở người Tây sử dụng cách đánh. nhỏ Quấy phá quân sở nên quân tử chống. đỡ rất khổ cực Bảo Gương phải dừng lại. đánh mấy trận nhưng đánh mãi không tiêu.

Dịch được chủ lực thì. ý chính vì vậy trong khi Bá Vương dẫn. quân đánh về và bị sa lầy thì bên phía. kia Hán Vương lưu bằng lại liên tiếp thu. phục được các chư hầu mà không gặp sự. phản kháng nào của phía sở. Ừ đầu năm 205 trước Công Nguyên hắn. Vương lưu bằng bắt đầu công cuộc Đồng. Tiến theo dòng sông hoàng hà tại bởi năm. Hà Nam Vương Thiên Vương đóng tại thành. lạc dương đầu hàng quân Hán trong khi đó. hoàn Vương Trịnh Xuân người được bá vườn. vừa lên chống lại quân Hán không chịu. Hằng bị hàn tĩnh đánh bại sau khi đánh. chiếm nước Hàn Lưu Bang theo lời mưu sĩ. Trương Lương cũng là cựu thần nước Hàn. đã lập viên tướng và là dòng dõi của Hàn. Quốc cũng tên là hành tím làm hoàn Vương. còn Tại vừa vắt tháng 3 năm 205 trước. Công Nguyên quân Hán vượt qua sông Hà. Đông Đánh ngụy. tỉnh ủy Vương nghị báo đầu hàng và đem.

Binh theo quần Hán tiến tới lấy đất Hà. Nội. bí ẩn đường tử mã ngành trấn thủ Hà Nội. bị quân Hán đánh bại quân Hán thu được. cả Hà Nội Hà Đông và Hà Nam sau khi chém. sâu Hà Nội hắn Vương Lưu Bang đưa quân. vượt sông vào Lạc Dương đến Tân Thành. hắn vừa nhận được tin báo cho biết khởi. nghĩa tí đã bị phá vườn sát hạch. anh nhìn cơ hội này lưu bang liên để. tăng sử nghĩa đế và tuyên bố vì nghĩa. đấy mà đánh Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Hán Vương tập hợp tất cả quần ở quanh. Trung hả 5 Hà Đông Hà Nội Cung các chư. hầu Hàn Mỹ và sự giúp sức của triển rừng. tại đất triệu bệnh Việt tại Đức Lương. được hơn là người bạn Quân cùng nhau. đánh vào bàn Thành Kinh Đô Tây Sở lúc. bây giờ chủ lực quân sự đang theo Bá. Vương Đánh tẩy nên Bàng thành nhanh. chóng tan vỡ. ạ Sau khi chiếm được bàn thành cái vượt. liệu vàng không nghe lời Hàn tính tăng.

Cường phòng thủ mà xa và hưởng thụ lúc. này Hán vườn cũng đón được sa Quyến mình. từ huyện Bái lên tháng tư năm 205 trước. Công Nguyên quân Hán đều kéo vào Bàng. thành Thu cả của cải châu báu Mỹ Nhân. ngày nào cũng đặt tiệc rượu hội họp linh. đình trong khi đó nghe tìm ảnh thành bị. chiếm Bá Vương tự mình dẫn 3 vạn quân xử. các tốc quay vì phải cứu mạng Thành. á quân xử sau đó đại quân hắn Bá Vương. cùng 3 vạn quân tử giết hơn 10 vạn quân. Hán quần hắn bỏ chạy tứ phía tại Linh. Bích trên tùy thủy quân Hán cùng đường. rút lui bị sét rất nhiều theo sử ký chép. lại gần quần Hán rất nhiều đến nỗi nước. sông vì vậy không chạy được hắn Vương. Lưu Bang thì chạy về phía tây may mắn. lắm mới chạy thoát được chui minh về đến. Hạ ấp nhưng cha là Thái công và vợ là lá. chí bị quần sờ bắt sau đó Hắn Vừa bằng. được thừa tướng tiêu Hà Tiếp viện đã huy.

Động cả thanh thiếu niên tòng quân để có. vài chục vạn người tự quan trung gian. tập hợp lại lực lượng quân Hán ở thành. Huỳnh Cương Hán Vương dùng loại hành tím. quần Hán mới được khôi phục trở lại. vợ chồng kỳ đó sau khi tây sở Đại Thắng. ở Bình thành các chư hầu còn sống đều. bảo Hán theo giờ từ mã Hân Đồng ế Ngụy. báo lần lượt theo vì hạnh bố trận giữ. phát hiện trường nghĩ còn sống dưới. trướng hắn vui lên tất vận nước Triệu. Đại cũng lại theo giờ điềnhoàng biển. Quảng nước tẩy thấy quần hắn dù to cũng. xin bãi Minh giảng hòa với nước sở Thành. thấy Tây dở lại mạnh lên nhưng nội bộ sở. lại không được yên Trần Bình dự báo buồn. trách tội bảng thành liền trốn giành. hàng Hán Cửu rằng Vương Anh bố vốn được. Bá Vương ra lệnh phối hợp bánh Hán cứu. hoàn thành nhưng anh bố các bệnh không. đi bị bá vương trách tôi Lê Thị Vị hãng.

Vừa bàng bàng sai người đến dụ anh bú về. quy Hán anh 4 ngày theo Ben mang đất Cửu. Xanh theo hắn thấy vậy báo vườn xoài. cứng lòng Thư mang quân tiến vào Cửu. Danh đánh bại anh bố anh bố đem toàn. quân lên Huỳnh Phương với Hán Vương. libăng Bá Vương phòng truân trấn thủ đất. Cửu răng nhân đã thắng lợi liên tiếp của. Sở Bá Vương mang quân đến đánh lưu manh. nhưng bị Hàn Tín đánh bại hai bên hình. thành thế rằng ko tại Bình Dương Cần tại. thành phế không hàn tính dùng ký đắp. được cho nước tràn vào thành về khâu cầm. cự lâu ngày cuối cùng toàn vỡ ông Vương. trường hợp tự sát toàn bộ đất Tam Tân. thuộc về hắn. ạ sau khi ổn định tam Tân hắn Vương Lưu. Bang syma sĩ lịch cực Ừ sang Tây Ngụy. khuyên nguyện báo trở lại theo hắn nhưng. bị báo không nghe hát Vượt nửa bang lên. tây hành tím mạnh quần bánh ngụy. từ tháng 8 năm 205 trước công nguyên đại.

Tướng quân Hàn Tín xuất quần vừa nghị là. báo đem binh đỉnh bù bản chặn cửa sông. Lâm vẫn Hàn tính giảm Thế Minh bài. Thuyền bè nhờ muốn vượt qua sông lần vẫn. nhưng kỳ thực dùng phục binh đi đường. đất Hạ Thương dùng bè gỗ để cho quân. vượt qua sông đánh úp lấy đất An ấp mệnh. Vương báo ngày Tìm rất kinh sợ vội đèn. bình quay về ăn ấp Cứu Nguy nhưng lại. cánh quân Hán tại Lâm vẫn cũng vượt sông. quân Hán hai mặt giáp công quân Ngụy của. tour Hàn Tín bắt được ngụy vương báo. giải về thành Huỳnh Phương đất Ngụy được. bình định thành lập quận Hà Đông trực. tiếp Đà Chiến Thắng Hàn Tín đề xuất Hán. vườn tiếp tục cho quân đánh lấy Triệu. Đại Hán Vừa bằng xoay chiều nghỉ cùng. với Hà Tĩnh đánh nước triệu nước đại Đại. Vương Trần dưới lúc này đang ở triệu nên. để thủ hạ là Hạ Tuyệt làm thừa tướng. chồng còi nước Đại Khánh 9 nhuận năm 205.

Trước Công Nguyên Hàn Tín và đại bắt. được Hạ Tuyệt. sau khi hàn tính liên tiếp diệt Ngụy quá. đại hắn Vương Lưu Bang niệm đưa chiếu. đòi thu quân của Hàn Tín về Huỳnh Phương. để chống sởi trong khi đó Hàn tính vẫn. muốn tiếp tục đánh chịu bà mụ thêm phần. mình vàng năm 204 trước Công Nguyên Hàn. tính và truyền nhĩ cầm 4 vạn quân mới mộ. đi Ráng chịu vui chiều và Trần Vương. nghe tin quần hãng sắp tới Ben tụ quân ở. cửa tỉnh hình được mời bạn. I Tình hình là một chồng những cửa hiểm. yếu của núi thái hàng và sông chỉ huy. muốn qua vùng núi này chỉ có một đường. độc đạo nhỏ hẹp gồ ghề địa điểm này có. tầm quan trọng với cả quân phòng ngự và. quân tấn công quân Hán tiến đánh nước. triệu tất phải vượt qua con đường này vì. vậy tưởng lý tả Xa của Triệu Quyên chuẩn. dư cấu thủ chưa quân đánh trẻ đường vận. tải lương của quân Hán và để cứu ứng lẫn.

Nhau nhưng Trần Duệ cùng nghe lại vào. thưởng quân Hán vừa ít vừa mới mộ đền. quyết đối trận trực tiếp với hành tím. thấy quần triệu không cầu thủ Hàn Tín. sai người vàng thám thính viết Mưa của. Lý tả xa không được dùng bèn lập nhưng. Hàn tính chọn vài ngàn Quân kiêng kỵ đi. theo đường tắt ra phía sau của triệu còn. đại quân Hàn Tín phải 7 trận mối thủy ở. đó đại quần quay lưng vòng sông đối. chiến với quần triệu đây là cách bầy. trận tối kỵ. hai chân dư và quần chiều ở Sài nhìn. thấy quần hắn 7 trận ấy liền khinh. thường quần triệu mở cửa xoay xông vào. đánh thẳng quần hắn đánh được một hồi. Hàn tính và bỏ cửa chống cháy đến gần. sông quần hết được nuôi quay lại liều. chết chiến đấu dữ dội trong lúc đó đội. quân Kỵ mà hàn tính đã cho đi từ trước. chờ đến khi còn triệu bỏ khoảng trống. liền xông vào cấp doanh Nhiều tất cả cờ.

Phí của Triệu dựng lá cờ đỏ của hắn quần. triệu đang đánh mãi không thắng được. quân Hán ở bờ sông lại thấy phía sau. Toàn cờ đỏ quần hắn cắm dượt trời. điềnhoàng sợ cho rằng quân Hán đã chiếm. được cậu cứ quân sĩ nước tiểu mỗi loại. bỏ chạy quân Hán từ hai phía đánh thốc. lại phá toàn quân triệu chén trận giương. trên sông chỉ huy phát triệu đường Yết. và Lý tàn ác. đi tàu Hàn Tín dụng được mít trà xanh. hắn sau đó lại theo đuổi Quyền của Lý. tỏa ra cho sứ răng rụng Hằng nước yên. của Yên Tàng đổ nghe theo và hàng Hán. vậy là cả đại triệu yên điều vào tay hắn. cả. ở trong khi hàn tính liên tiếp thắng. trận tại phía bắc Thì tại Huỳnh Tuyền. hắn Vương Lưu Bang lạnh liên tiếp bại. trận quân Hán bị quân sử tồn vào vây. trong thành Huỳnh Quyên chống nhau với. Bá vườn hơn 15 Bá Vương mấy lần đưa quân. Cướp Lương của Hán tặng nhau thương quân.

Hán thiết người Hán vừa lửa = sin sàng. Hòa nhưng Bá Vương không nghe hả Vương. bàn theo dùng kế của Trần Bình cho trận. mình bún Vạn Cân vàng để ly gián của tôi. sở ở sau đó dành trại quân tử nơi nào. cũng nổi lên sự nghi kỵ Bá Vương nghi. ngờ cả quần sư phạm bằng người được bá. vườn tôn là má phụ phạm tăng bị ngờ vực. bền nổi bận cáo bệnh xin phải bàn phấn. khi chưa về đến bàn thành phải mất quá. mà chết Bá Vương mất đi mâu thuẫn quan. trọng nhất rồi rất hối hận Liên thuốc. quân đánh gấp Quỳnh Phương Quỳnh vùng. nguy kịch Tuấn kỳ tín quân Hán tình. nguyện đóng giả làm Hán Vương lưu bằng. và cách tìm đồng hành. một nửa đêm kỳ tín ngồi trên xe vàng và. cửa Phía Đông và Hằng lại cho hàng ngàn. cùng nữ đi theo vì vậy quân sự đều xuống. lại phía đồng thành tận dụng thời cơ hắn. Vương Lưu Bang cung cấp gấm thoát ra cửa.

Tây với vài chục quần kịp bỏ trốn. sau hắn Vương được tiếp viện từ Thừa. Tướng điều hòa ở quanh Trung lại hội. Quân với anh uống tại Thành cao trong. khi đó Bệnh viện từ đất lường cũng đưa. quân đánh vào hậu phường nước sử chiếm. hạ bì. bỏ Vương thấy Hậu Phương bị đánh úp nên. phải đem Bình về hướng Đông đánh tan. quân Bằng Việt. sau khi nghe tin Hán vườn là người thành. Cao Bá Vương lạnh đem binh về hướng tây. bầy thành cao quần hắn không chống cự. nổi hãy Vân rubik lại phải chạy trốn ra. khỏi thành cao chạy lên phía Bắc vượt. sông hoàng hà chạy Hải ngày đi đến được. xoang của trường nghĩ và hành tím sau đó. thu lại ấn tướng quân của Hàn Tín điều. động toàn bộ bình Mã theo mình bình năm. sau đó để trường nghĩ làm thị trấn thủ. đã triệu con Hàn Tín phải đi về phía. Đông đánh nước tây. ạ sau khi lấy được quần của Hàn tín uy.

Thế của hãng ngừng điều bằng lại mạnh. hai bên Sở Hán lại bằng ko sau đó theo. đề nghị của mưu sĩ lịch tự cơ phản vật. liệu bằng xoài lịch tự cơ đi lập thuyết. khách đến nước tẩy quên tại vương biển. Quảng bỏ sở kéo Hắn trong khi đó Hàn Tín. đã được lệnh đi về hướng đồng đánh Tại. vừa đi vừa bộ quần nhưng chưa vượt qua. sông ở Bình Nguyên Khi lực tự cường đã. thuyết phục được từ đường liên quan phản. lại từ bởi vì án Hà Tĩnh không chắc Nhận. liền theo kế của quán triệt đánh úp quần. Tây của từ lúc này đã bỏ Phòng bị trước. quân Hán liên quân Hán Tiến một mạch đến. Lâm Chi đại phá nước thì từ vương khoảng. thấy mình bị đánh úp liền bỏ lịch tự cơ. vào vạc dầu rồi chạy đến cao mật vai sứ. cầu viện Sở. Bá Vương thấy vậy liền dài hay tưởng. lòng thư và Chun bo tin đem 20 vạn quân. đến đánh Hàn Tín vui lòng thử bảy trận.

Bên sông Nhị Hà Tĩnh thấy vị ban đêm Sài. quần chặt Thượng Lưu sông tôi đem quần. quan nửa chừng đánh lòng thư được một. hồi tôi giả vờ thôi trại quân giờ đuổi. theo đến giữa dòng thì bị quân Hán mở. nước tràn xuống quần giờ đùa chạy tán. loạn Hàn Tín thuốc quần tuổi đánh giết. được lòng thư hoàn tính kiểm soát hoàn. toàn các tùy ý. ở cùng lúc đó tại phía Hán Vương Sau khi. chiến lược thành cao không lâu Bá Vương. lại bị bệnh viện đưa quân đánh úp hậu. phương chặn được vận đơn bà vương liền. được quần quay trở lại đánh bạc Việt và. say Thảo Cửu cùng Tư Mã Hân đồng ý giữa. thạch cao hắn Vương Lưu Bang thấy bá. vương đi liền khiêu khích Quân sở ra. đánh quân sở mắc new store Hán Vương. chiếm được thành cao lại thấy Hàn Tín. hạn chế lịch tự cơ chiếm được nước tẩy. được miễn cưỡng phòng hoàn tính làm Kỳ. Vương Sau khi vừa mất thành cao vừa mất.

Tiền lại thường xuyên bị đánh úp của. đường báo bưởi rất tức giận nhưng hắn. vườn luôn không chịu ra đối trận trực. tiếp bảo vườn đã phải đưa cha Hán Vương. ra để uy hiếp nhưng không được sau Bá. Vương bắn tình chúng Hán vườn tại Quảng. Vũ nhưng thầy Hán Vương ôm chân tung. tăng bắn trượt nền lỡ mất cơ hội đánh. Hán Kỳ thực Hán Vương bị trúng tên rất. nặng nhưng vẫn cố gượng dậy để tránh. quần sĩ Hoàng mang. chỉ sau một thời gian trong khi Hán. Vương bình phục thì báo vường lạnh ngày. càng nguy khốn vì ba mặt xác định quân. Lương luôn bị đánh phá bỏ vườn lúc này. mới đồng ý hoặc với Hán Vương hai bên ký. kết giao ước Hồng Kông theo đó từ hồng. câu về phía tây là của hắn từ Hồng Kông. về phía đông là của sự hai bên chia đôi. thiên hạ sinh sống hòa bình đồng thời bá. vương sẽ trả lại tra và vợ hắn Vương bị. bắt từ trận Bàng thành.

35 202 trước Công Nguyên đã bước hồng. cầu được ký kết Bá Vương đem quân trở về. phía Đông Tuy nhiên hắn Vương Lưu Bang. lại không làm điều tương tự nhận cơ hội. quân sự đang mệt mỏi xuất quân Hán Vương. bạn sẽ bỏ vào gấc hẹn với mảng Việt và. Hàn kín cùng đánh giờ còn mình thì ngay. lập tức tiến quân đuổi theo đánh úp quần. Sở nhưng khi đại quân hắn Vương Lưu Bang. tới cố năng khi quân Hàn Tín mảnh Việt. vẫn không đến kết quả quần hắn mạnh quân. sự phản kích đánh đại Bạn hãy mừng lưu. bằng lại tạm rốt nuôi cổ thủ vào đó Hán. Vừa bằng sai sứ đề nghị Hàn tính và mạnh. Việt ra quân hứa sẽ phòng cho 2 người ở. nước về và nước lượng máy máy Mặt khác. hẳn vừng dự thêm các hàng tướng nước xử. như anh bố chuẩn cùng lưu xả đánh vào. hậu vườn của sở. ở Hàn Tín bệnh viện cung cấp hàng tướng. sửa ngày theo đền mình hợp nhau với hắn.

Vương cùng đáng báo mưa bão Vương bị. đánh tứ phía phải rút về Việt Nam để. vượt Trường Giang vì Giang Đông nhưng. khi đến đâu cũng bị tập kích không sao. phát được cuối cùng phải rút vào thành. cài hạn Quân Hán rất đồng vay lấy quân. tử như quần sở Tuy ít nhưng rất trung. thành với Bá Vương vì vậy theo kế của. trường luôn hắn Vương Lưu Bang trò người. từ 4 phía cung ca bài hát tứ diện vẫn K. vụ quân sự ngày tiếng hát nhớ quê hương. sau những năm tháng trình chiến dài Đằng. Đẵng bền đào ngũ chốn Nghỉ hết và vương. lúc này Chỉ còn 800 thần binh cùng phá. Face đánh đến bằng ô răng chỉ còn 28. người có người đình trưởng chiều thuyền. ở bờ sông muốn đưa báo Vượt qua sông vì. sang đông nhưng Bá Vương từ chối vừa bảo. nhựa tử chiến bảo Hường một mình riết. mấy trong bình Hán cuối cùng đâm cổ tự. sát bên Bửu răng tay sẽ diệt vong hắn.

Vương Lưu Bang Nhất Thống Thiên Hạ vào. năm 202 trước công nguyên đó. khi hoàn thành Đại Nghiệp hắn Vương Lưu. Bang chính thức lên ngôi hoàng đế tức. Hán Cao Tổ Mở sai triều đại hán trong. lịch sử Trung Quốc. ngay sau khi thắng trận hắn Vương Lưu. Bang đã thu lại bình quyền của Hàn Tín. sau đó là cảnh phòng Hàn Tín từ Tây. Vương vàng sợ vườn trong những làm sau. đó các công thần Khai quốc nhà hắn đầu. tiên là yên Vương tặng đồ tới 6 chư hầu. sau là Hàn vương Tiến lương Vương Bệnh. Việt triệu vườn trường nhau còn chưa nhé. Rồi Vương Hàn Tín Hoài Nam Vương Anh bố. và yên Vương Lư quán đều bị ám hại ngoài. chẳng sào vườn Ngô thần ra thì tất cả. các chư hầu của nhà Hán lúc bấy giờ là. dòng dõi hắn Vương lưu bằng hoặc là thái. hậu Lã trĩ cả nhưng cũng nhờ vậy mà công. nghiệp Đại Hán mới được giữ vững và trở. thành thế lực đe dọa các quốc gia lần.

Bằng. từ năm 201 trước Công Nguyên không nơ. tấn công nhà Hán mùa đông năm 200 trước. Công Nguyên Hán Cao Tổ lưu bang đích. thân xuất Trinh đánh Thiện vùng nô là. mặc đốn tại trận Bạch Đằng 7 vạn quân. Hán bị bay và bị Bình Hùng nô bao vây. Trong tình thế nguy khốn Hán Cao Tổ lưu. bang theo Ký Trần mình sai người đến. quyết phục vợ Thiện vụ mặc đốn là Yên. Chi cầu hoa hoặc đổi mới rút quân sau. thất bại này Hán Cao Tổ quyết định nhân. nhượng người khổng lồ bằng cách gà con. gái các gia đình quý tộc và cung cấp. cống vòm hàng năm cho các tổ trưởng. không nô Để đôi lấy Hòa Bình giữa hai. bên chính sách này được kéo dài liên tục. trong 70 năm vỡ cho Đại Hán Yên Bình đến. khi quân Hán đủ mạnh để đánh lại không. nô vợ chồng khi đó tại Việt Nam chiến. tranh giữa nam Việt và Âu Lạc cũng nổ ra. suốt từ năm 208 trước công nguyên đến.

Previous post Tóm Tắt: Hành trình 30 Năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ @Dã Sử
Next post Tóm Tắt: Liên Xô (1922 -1991) Người anh cả Xã hội Chủ nghĩa và cường quốc hàng đầu thế giới một thời