Tóm tắt nhanh Trận Midway 1942 | History.com.vn !

Hi. xin chào tất cả các bạn mình là khi sử. Hôm nay chúng ta sẽ nói về trận midway. năm 1939 chiến tranh thế giới thứ hai. bùng nổ Mỹ lúc đầu khi mà một quốc gia. trung lập nhưng trứng rắn phản đối hành. động xâm lược châu Á của phát xít Nhật. họ bắt đ