Nội chiến Quốc – Cộng (1927 -1950 ) | Tóm tắt nhanh Nội chiến Trung Quốc | Tóm tắt lịch sử – History.com.vn

Hi. xin chào tất cả các bạn mình là History.com.vn. hôm nay chúng ta sẽ nói về quốc cộng nội. chiến năm 1912 triều đại Mãn thành sụp. đổ Trung Hoa Dân Quốc ra đời Viên Thế. Khải lên ngôi hoàng đế đổi quốc hiệu. Thành Trung Hoa đế quốc khiến các tướng. lĩnh Bắc Giang nổi quân làm loạn sau khi. ông qua đời Trung Quốc bước vào thời kỳ. quân Việt các cứ các cuộc chiến tranh. Thôn Tính lẫn nhau diễn ra rất quyết. liệt. Ừ để đánh bại các quân kiện này Quốc dân. Đảng do Tôn Trung Sơn lãnh đạo ngân hàng. tìm kiếm trợ giúp từ nước ngoài từ năm. 1921 Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành. lập Liên Xô vì lý do chính trị hỗ trợ cả. Tôn Trung Sơn lẫn Đảng Cộng sản Trung. Quốc như vậy Cuộc đấu tranh giành quyền. lực giữa hai đảng bắt đầu. à Tôn Trung Sơn chọn chính sách miên nha. Dung + tiến hành cải tổ quốc dân đàn. theo mô hình Đảng Cộng sản Liên Xô năm.

1923 Đảng Cộng sản Trung Quốc hợp tác. với Quốc dân Đảng thành lập Mặt trận. Thống nhất Trung Quốc năm 1925 Tôn Trung. Sơn mất Tưởng Giới Thạch lên thay tiến. hành cuộc Bắc phạt nhằm đánh bại quân. Việt miền Bắc và thống nhất Trung Quốc. đầu năm 1927 Quân bắc phạt kiểm soát. Thượng Hải và nam kinh Đảng Cộng Sản. cũng thế lực Trung cộng trong nội bộ. Quốc dân Đảng quyết định chuyển thủ đô. từ Quảng Châu về Vũ Hán nuôi bộ Quốc dân. Đảng lúc này bắt đầu chia làm 2 phe. Tưởng Giới Thạch lúc này trở nên căm. ghét chủ nghĩa cộng sản Hủy bỏ chính. sách liên minh với loa đầu tháng tư ông. tiến hành chính biến Thượng Hải Thanh. sát và tan trường những người cộng sản. và thân + mở đầu cho các hoạt động chống. cộng công khai ngày 19 tháng 04 năm 1927. chính phủ do ông đứng đầu được thành lập. tại Nam Kinh những người Cộng sản Trung.

Quốc rút về vùng nông những bí mật chuẩn. bị cho cuộc nổi dậy. ngày mùng 1 tháng 8 năm 1927 Đảng Cộng. sản Trung Quốc phát động khởi nghĩa Nam. Xương thiết lập quyền kiểm soát tại. nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc tại. Quảng Châu họ giành được chính quyền. trong vòng 3 ngày và thiết lập xôviết. Quảng Châu tháng 6 năm 1928 kiếm được. Bắc Kinh năm 1930 xảy ra mâu thuẫn nội. bộ Hùng Ngọc Tường diêm Tích Sơn và ôn. kinh vệ chống lại tưởng nhưng bị đánh. bại ngay sau đó năm 1931 Nhật Bản xâm. lược mãn châu thành lập mãn châu Quốc. đưa phổ Nghi nên làm chính phủ bù nhìn. Quốc dân Đảng quyết định ổn định nội bộ. trước dẹp Ngoại Xâm sau liên tiếp Hòa. Hiệp với Nhật Bản và tăng cường đã cộng. sản cuối năm 1933 thường tiến hành chiến. dịch truy quét quy mô lớn bao vây một. cách có hệ thống khu Xô Viết Tại Giang. Tây xây dựng đồn bốt bao vây căn cứ cắt.

Đứt đường tiếp tế lương thực tới các căn. cứ Đảng Cộng Sản tháng 10 năm 1000 34. Hồng Quân Công nông do Đảng Cộng sản. Trung Quốc lãnh đạo phải tiến hành cuộc. Vạn Lý Trường Trinh Phá Vòng Vây giúp. phải căn cứ địa tiến lên phía bắc không. quân Trung Hoa chọn hướng rút lui xuyên. qua các lỗ mốt lực lượng lãnh chúa con. Việt liên minh với tưởng để rút khỏi ban. Tây lực lượng quân phiệt không và hướng. chạy đánh Hồng Quân vì giờ hao mòn lực. lượng của họ Bên cạnh đó không quân do. Trương Quốc đào chỉ huy đi theo một. hướng khác về phía Tây Bắc bị lực lượng. của tưởng công như của các lãnh chúa. phân biệt người Hồi Giáo tiêu diệt gần. như hoàn toàn tháng 10 năm 1935 cánh. quân của Mao Trạch Đông đến được hiểm. tây với Hành Trình Dài 12 nghìn cây số. với con số là 8.000 người không lâu sau. lực lượng tàn quân của trường Quốc đào.

Cũng chạy đến đây gia nhập vào lực lượng. sau chiến dịch giúp đôi này Mao Trạch. Đông đưa các đảng viên Cộng sản bầu nên. trở thành lãnh tụ duy nhất của Đảng Cộng. sản Trung Quốc khi Đế Quốc Nhật xâm. chiếm và thành lập mạng cho Quốc Tưởng. vẫn gọi Cộng Sản là mối từ ngày 12 tháng. 12 năm 1936 một số sĩ quan Quốc Dân đảng. đứng đầu là Trương học Lương Tiến hành. binh biến bắt giữ tưởng và buộc ông phải. cam kết hòa hoãn với Đảng Cộng sản còn. được gọi là sự biến Tây An Mặt trận. Thống nhất Trung Quốc đề nghị được thành. lập tập trung và chống kẻ thù chung là. Đế Quốc Nhật tuy nhiên việc quốc dân. cộng sản liên minh chỉ tồn tại trên danh. nghĩa Đảng Cộng Sản tiến hành chiến. tranh du kích chống nhật nhưng tránh. giao chiến lớn do lực lượng của họ có ít. ỏi tháng 12 năm 1940 Tưởng Giới Thạch ra. yêu sách Tân Tứ quân của đảng cộng sản.

Phải rời khỏi các tỉnh An Huy và Giang. Tô do phải chịu sức ép nặng nề các lãnh. đạo tân tứ Quân Đành phải chấp thuận hai. bên chấm dứt Mặt trận Thống nhất chống. nhật. đầu tháng Tám năm 1945 Hoa Kỳ thả bom. nguyên tử xuống Nhật Bản đồng thời Nga. tuyên chiến với Nhật Bản em quân chiếm. Đông Bắc Trung Quốc ngày 15 tháng 8 năm. 1945 Thiên Hoàng Ừ bố đầu hàng vô điều. kiện chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc. Trung Quốc thu hồi các vùng lãnh thổ của. mình trước đó đã bị Nhật Bản chiếm đóng. trong chiến tranh quốc dân Đảng yêu cầu. Liên Xô phải trao trả lại mãn châu cho. mình sau chiến tranh trungnhật so với. giai đoạn năm 1931 đến năm 1937 lực. lượng chủ lực của Đảng Cộng sản Trung. Quốc tăng lên 900 nghìn quân vương kiểm. soát gồm 19 khu chiếm tới một phần tư. lãnh thổ Trung Quốc khi Liên Xô rút Đảng. Cộng sản Trung Quốc tận dụng thời cơ.

Tiếp khoản vùng đông bắc Trung Quốc. trước khi quân quốc dân Đảng kéo tới dù. yếu thế hơn về mặt vũ khí trang bị nhưng. Đảng Cộng Sản chú trọng chính sách cải. cách ruộng đất nên có được sự ủng hộ của. giới nông dân và nguồn nhân lực hùng hậu. để sử dụng trong chiến đấu không như vận. tải tiếp tế về phía Quốc dân Đảng sau. khi chiến tranh Kháng Nhật kết thúc quân. đội có hơn 5,7 triệu quân đông gấp 6 lần. đối phương nhiều trong những hiện đại do. người Mỹ viện trợ trong thời kỳ thứ hai. với danh nghĩa tiếp nhận quan nhận đầu. hàng. nhà tư bản trong chính quyền quốc dân. Đảng chiếm hầu hết các nhà băng nhà máy. cơ sở thương mại trước kia bị nhật chiếm. đóng tăng cường binh lực tiếp chữa vật. liệu chiến tranh chuẩn bị cho cuộc chiến. sắp tới với Đảng Cộng Sản những hành. động này đã khiến cho đời sống dân chúng. trở nên khó khăn đánh mất sự ủng hộ của.

Dân chúng. ngày 20 tháng 7 năm 1946 tưởng đứng đầu. chính phủ Trung Hoa Dân Quốc phát động. chiến tranh huy động 113 lữ đoàn với. khoảng 1,6 triệu quân đánh vào các phản. ứng của đảng cộng sản từ tháng 7 năm. 1946 đến tháng 6 năm 1947 Quân Giải. phóng Nhân dân Trung Quốc do Đảng Cộng. Sản lãnh đạo thực hiện chiến lược dùng. nông dân chưa thụ được nhiều vào cải. cách ruộng đất để phòng ngự thụ động thu. góp Vũ Trang cũng dựa vào những thành. viên đầu hàng của Quốc dân Đảng để điều. khiển sau đó chuyển sang phản công đánh. chiếm Quốc Hùng cho Quốc dân Đảng kiểm. soát sau 15 cán cân lực lượng trở nên. thuận lợi hơn trong của Trung Quốc anh. vào tháng 3 năm 1947 quân quốc dân Đảng. giành chiến thắng có ý nghĩa tượng trưng. khi đánh chiếm được thủ đô thiên an. nhưng không lâu sau không quân Trung. Quốc phản công ngày 30 tháng 6 năm 1947.

Hồng quân vượt sông hoàng hà nên đánh. khu vực Đại Việt Sơn tái lập vùng giải. phóng Trung Nguyên tiếp đó Hồng Quân ở. khu vực Đông Bắc Bắc và Đông Trung Quốc. cũng bắt đầu phản không sự Bạc nhược của. quân đội thường lộ ra nhanh chóng lực. lượng liên tục thuốc nuôi nhiều lấy lợi. dụng sự hỗn loạn đã đào ngũ vứt lại vũ. khí cho đối phương. cho tới cuối năm 1948 Hồng Quân Trung. Quốc chiếm được các thành phố lớn ở miền. Bắc là Thẩm Dương và Trường Xuân cũng. như kiểm soát được vùng đông bắc đạo. quân ta nhất quân được coi là đạo quân. tinh nhuệ nhất của Quốc dân Đảng đã phải. đầu hàng sau khi Hồng Quân Trung Hoa. tiến hành cuộc bao vây triệu xuân kéo. dài 6 tháng vào tháng tư năm 1948 thành. phố Lạc Đường Bất Hủ quân quốc dân Đảng. bị cắt rời khỏi Tây An qua một trận. chiến không quan chiếm được đấy Nam và. tỉnh Sơn Đông ngày 24 tháng 10 năm 1948.

Cuối năm 1948 đầu năm 1949 Quân cộng sản. chiếm được nhiều vùng trọng yếu tháng 1. năm 1949 không quân Trung Quốc chiếm. được Bắc Kinh ngày 21 tháng 04 lực lượng. Hồng Quân Trung Quốc vượt qua sông. Trường Giang ngày 23 tháng 04 họ chiếm. Nam Kinh Thủ đô của quốc dân Đảng lá cờ. đỏ được cắm chen phủ tổng thống tuyên bố. chấm dứt sự thống trị của Quốc dân Đảng. 22 năm ngày 12 tháng 5 quân giải phóng. bắt đầu tiến công thực hành đến ngày 27. Thượng Hải hoàn toàn giải phóng ngày. mùng 1 tháng 10 năm 1949 tại quảng. trường Thiên An Môn chủ tịch Mao Trạch. Đông nghiêm trang tuyên bố nước Cộng hòa. Nhân dân Trung Hoa chính phủ Nhân dân. Trung ương thành lập từ này Nhân dân. Trung Quốc đã vùng lên Quân Giải phóng. phát huy thắng lợi tiếp tục truy quét. tàn quân quốc dân Đảng còn tàn ác thống. nhất tất cả những vùng lãnh thổ còn lại.

Previous post Chiến Dịch Công Phá Berlin: Liên Xô Tung Đòn KẾT LIỄU, Chấm Dứt Đế Chế Phát Xít Đức
Next post Tam Quốc Diễn Nghĩa | Tóm Tắt Lịch Sử Thế Giới – History.com.vn