Hàn Tín đánh thiên hạ – Lưu Bang hưởng đế nghiệp | Phần 2: Hán Sở tranh hùng @Dã Sử

Ạ sau khi Đại Tần bị diệt chức hội họp. tại Hàm Dương nghe phân Phong hạnh Vũ. không thực hiện lời hứa ai và quan trung. trước sẽ là Vương mà tự do Phong cho. mình làm Tây Sở Bá vườn sau đó ông đứng. đầu chi hầu đã còn truyền lại các vùng. đất không chỉ cuộc tình mà của cả các. nước chư hầu khác tại Trung Quốc riêng. đất Tân Tứ Quan Chung được chia làm 4. phần với lý do hắn chung và đục cũng. được quanh Trung nên Phong Lưu Bang làm. Hán vườn tài trị vùng đất này Còn phần. lớn vùng đất tận giàu có bao gồm cả kinh. đô hạt Vương Hạng Vũ chia cho 3 tấn theo. hàng mình là Trương Hàm làm ông Vương. Đồng ế làm nghịch vườn và Tư Mã hình làm. tắc Vương gọi chung là tàn dần vừa đề. phòng thưởng cho ba tướng và cũng vừa để. đề phòng phòng tỏa không cho lùi bảng. dẫn quân Hán từ Hán trùng ra ngoài. ba tháng tư năm 206 trước Công Nguyên.

Hắn Vương Lưu Bang trở về đất vòng được. cấp 3 vạn quân theo đuổi Quyền của mưu. sĩ Trường Lương đầu bằng đi qua đường. đạo Song Liên đốt và cắt đứt được tặng. đạo để đề phòng quân chư hầu đánh úp. đồng thời để chứng tỏ cho hạnh Vũ thấy. rằng mình không có ý định quay trở về. tướng sĩ quần hắn nhiều người không muốn. vào Hán Chung Bà thuộc huyện trở Hoàng. vẫn mà muốn trở về quê ở đất trở nên. nhiều người bỏ trốn quân Hán suy giảm. nghiêm trọng. ở trong khi ở phía tây hắn Vương Lưu. Bang Nhẫn nhục theo phần Phòng vào Hán. trùng dưỡng quân phục thủ thì tại phía. Đông Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ ngày càng. chuyên Quyền đi theo vết Xe đổ của Bảo. tần xưa trước tiên là việc bội ước với. mùa sở nghĩa đế sau đó bắt nghĩa đế phải. dời đô từ mảng Thành về huyện Tâm ở Việt. Nam trên đường Nghĩa để đi lại say tưởng. anh bố giết của nghĩa đế làm chư hầu và.

Dần chúng trong thiên hạ toàn trách. có màu đỏ là cuộc chiến tại nước thì Đức. tỉnh theo sự phân Phong của Bá Vương. chia thành tăng t trong đó tướng nước. tẩy là điền Đô đã cùng Bá Vương chiến. nền lập làm tẩy Vương vì vậy bá vườn cải. bị tẩy Vương hiện thời là điền mất làm. sao Đông Hương đuổi vàng đất giao Đông. Điền An là cháu của Tề Vương kiến được. Bá Vương cong Làm tí bác Vương bởi thì. bá vương qua sông Cửu triệu điện an đã. lấy lại được mấy thành ở Tây Bắc rồi đem. binh đầu hàng giúp rất và vườn mền Bá. vườn cho lập làm phía bắc Vương đóng đồ. ở Bắc Giang. từ lúc này Điện mình làm phụ chính cho. kỳ vương đền vất nghe tin báo Vương đã. đuổi vô tình đuổi đèn flash đi giao Đông. và lập tưởng nước tẩy có công vỏ Báo. Vương là miền Đô nên làm Kỳ Vương biển. mình lên nổi giận không cho tôi vườn để. mất đi sao Đông với đóng các cửa quan.

Giữ lấy đất để đó đánh điểm đô để đầu. thua và bỏ chạy giành sử cầu Bá Vương. các tỉnh vùng biển phát thấy vậy sợ vào. vườn sách tội nên bỏ trốn Vì sao Đông 08. nhận làm tại vườn nữa điểm mình tức vẫn. đuổi theo Z tẩy vương miện bất tự lập. làm Kỳ Vương rồi lại đem quần lên giết. của tỉnh Bắc là điền ăn thâu tóm cả tam. kỳ II. đi tàu đỏ điện bình liên kết với cứng. bằng Việt ở đất lương đề kháng lại Tây. Sở Bá Vương ở Việt Nam còn tại mặt bắt. đền Vinh hợp quần với chuẩn dư đi đánh. thường sơn vườn trường nhé. cô vốn trường nghĩ và Trần Tư là bằng. hữu tại Đức triệu nhưng sau cuộc phân. chia của bác mừng Trương nghĩ và trật từ. trở thành kẻ thù vì trường nghĩ theo bá. vương tử nước triệu nên sau khi Bá Vương. phòng truyền nghĩ lòng thưởng Sơn Vương. cai trị thực quyền tại nước triệu còn. Triệu Vương Triệu thiết bị rời rằng nước.

Đại làm đại cương trong khi đó Trần Dư. vì không theo Bá Vương vào quan trung. nên chỉ được phong trào Bà huyện ở gần. Nam Kỳ Trần dưới bất mãn với sự tồn vong. của Bá Vương nghe tin vui tỷ là điểm. Vinh phản lại nước sở bèn Tìm Việt binh. để đánh Trưởng nhé liên quân điền Vinh. Trần Dư đánh nước triệu trưởng nghị thua. trận bỏ chạy Giang hàng hắn vượt núi. băng chuẩn giờ bền thu lại rất triệu đón. triệu yết ở đại về làm triệu vườn như cũ. giới thiệu vườn triệu ít bền Phong cho. chuẩn dư làm vườn đất đậy chuẩn Dừng. nghĩ rằng nếu phải đặt đại thì Triệu. Vương Triều yết khó lòng chống đỡ lại. trường nghĩ nên đã ở lại giúp Triệu. Vương chuẩn vừa nắm hài đất đại triệu từ. đó như vậy cả một vài phía bắc ngoại trừ. nước yên khi các nước về Triệu Đại điều. nổi dậy không theo Tây Sở Bá Vương trong. đó Tây là nước cần cài đối đầu trực tiếp.

Với bá vương trong khi báo vườn Đằng gặp. nhiều bất lợi khi tại phía tây lưu bằng. khi vào túi Hán chung để chạy mất các. nước thanh Tần Hán Vương lưu bằng đã trò. đốt được dạ đạo là con đường gỗ đường để. thông thương đi lại từ khán chung gia. tăng cân khiến các nước toàn phần yên. chí quân Hán Nếu không có đoạn đường đạo. thì không thể ra ngoài ĐT ạ sau đó trong. vòng chưa tới nửa năm hắn Vương Lưu Bang. bồi dưỡng thực lực Đồng thời theo sự. tiến cử của Trương Lương Tiêu Hà Hạ hầu. Anh hãy Vương Lưu Bang bèn Lập Lễ rất. trọc phòng Hàn Tín một hàng tướng vừa bỏ. trốn từ trước hạn Vũ răng làm đại tướng. quân Thống Lĩnh Ba Quân thao huyện Bình. sĩ Trường ai Đồng Tiến diệt sở. ý đến sản phẩm năm 206 trước Công Nguyên. Hàn tính giả cách xoay người đi sửa. đường tại đọc vốn mất rất nhiều cục xuất. thời gian khiến tăng dần Yên trí rằng.

Quân Hán còn lâu mới vào được cửa ảnh. nhưng thực ra Hàn tính dẫn Đại Quân đi. theo đường Trần Thương bang Úc đất tung. của trường nằm từ câu chuyện này đời sau. có câu minhtu vạn đảo Ấn Độ truyền. thường để nói đến kế vườn đồng kích tây. của Hà Tĩnh. Trương Hàm bị quân Hán đánh bại ở Trần. Thương thua chạy đến đất Hạo trĩ mừng. lại đánh Hàn tính đánh bại trường hàm. lần thứ 2 trường hàm phải bỏ chạy về. thành phế cầu cố thủ. Ừ Quỳnh án được thế tràn ra nhiều nước. vỡ bờ chiếm hết đất tung một mặt quay. Thành phải không Mặt khác tỏa ra đánh. Hàm Dương và Bình Định Lũng tây bắc điện. Thượng Quân tác Vương từ mã Hân và định. vương đồng ý đầu hàng quân Hán cả ngoại. thành phía khẩu đang bị vây ra thì tăng. dần đã rơi vào tay hắn Vương lưu bằng. một cách chớp nhoáng. Sau khi chiếm thanh tần hắn Vương Lưu. Bang xài màu sĩ Trương Lương đi tiểu thư.

Cho bá vương nói rằng hắn vườn không. được đối xử như lời Sao gấp nên muốn lấy. Quan chung ngay được như lưỡi dao góc cũ. thì thôi không dám đem quân sang hướng. đồng nữa lúc đó trường ngừng lại lấy hạt. chống sở của tế vườn điển Vinh đưa cho. báo Mường để hướng chú ý của báo Mường. tới nước tây khiến Bá vườn sau đó Khởi. đại quân đi đánh từ mà tìm lời lưu bằng. không chú ý tới chủ đích thực sự của lưu. bằng đang âm mưu lần tiếp tại phía tây. 35 205 trước Công Nguyên Hạnh Vương đem. quần lên đánh tẩy Để Vương điển mình. cũng đem binh đến ứng chiến Nhưng đáng. không lạnh Bá Vương vai chạy trốn đến. Bình Nguyên thì bị giết vì vậy ở quần đi. tới đâu văn phòng và đốt Thành quách nhà. cửa chôn sống tất cả của lính tây đầu. hàng tàn sát rất nhiều vì vậy dù tẩy. Vương điển mình đã chết nhưng người ta. vẫn tập hợp nhau lại vạn Khánh em của.

Điền Vinh là liền Hoàng thu thập được. mấy vạn lĩnh toàn quân về nổi dậy là con. điền Vinh là điềnquản lại ngồi Tỉ Vương. chống lại quân sở người Tây sử dụng cách. đánh nhỏ Quấy phá quần sở nên quân tử. chống đỡ rất khổ cực bảo gừng phải dừng. lại đánh mấy trận nhưng đánh mãi không. tiêu diệt được chủ lực Tây. ý chính vì vậy trong khi Bá Vương dẫn. quân đánh về và bị sa lầy thì bên phía. kia hắn Vương Lưu Bang lạnh liên tiếp. thu phục được các chư hầu mà không gặp. sự phản kháng nào của phía sở. Ừ đầu năm 205 trước Công Nguyên hắn. Vương lưu bằng bắt đầu công cuộc Đồng. Tiến theo dòng sông hoàng hà tại bởi năm. Hà Nam Vương Thân Vương đóng tại thành. lạc dương đầu hàng quân Hán trong khi đó. hoàn Vương Trịnh Xuân người được bá vườn. đưa lên chống lại quân Hán không chịu. Hằng đi hàn tĩnh đánh bại sau khi đánh. chiếm nước Hàn Lưu Bang theo lời mưu sĩ.

Trương Lương cũng là cựu thần nước Hàn. đã lập viên tướng và là dòng dõi của Hàn. Quốc cũng tên là Hàn Tín làm hoàn Vương. còn Tại vừa vắt tháng 3 năm 205 trước. Công Nguyên quân Hán vượt qua sông Hà. Đông Đánh ngụy. tỉnh ủy Vương nghị báo đầu hàng và đem. binh theo quần Hán tiến tới lấy đất Hà. Nội. bí ẩn vương tử mã ngành trấn thủ Hà Nội. bị quân Hán đánh bại quân Hán thu được. cả Hà Nội Hà Đông và Hà Nam Sau khi. chiếm xong Hà Nội hắn Vương Lưu Bang đưa. quân vượt sông vỏ Lạc Dương đến Tân. Thành Hán vừa nhận được tin báo cho biết. khởi nghĩa tí đã bị phá vườn sát hạch. đã nhân cơ hội này lưu bang liên để tăng. sử nghĩa đế và tuyên bố vì nghĩa đấy mà. đánh Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. hình ảnh vườn tập hợp tất cả quần ở. quanh Trung hả 5 Hà Đông Hà Nội cùng các. chư hầu Hàn Mỹ và sự giúp sức của triển. giường tại đất triệu bệnh Việt tại đất.

Lương được hơn là người bạn Quân cùng. nhau đánh vào bàn Thành Kinh Đô Tây Sơn. lúc bây giờ châu lục quân sự đang theo. Bá Vương Đánh tẩy nên bàn thành nhanh. chóng tan vỡ. ạ Sau khi chiếm được bàn thành khái mừng. liệu vàng không nghe lời Hàn Tín tăng. cường phòng thủ mà xa và hưởng thụ lúc. này Hán vườn cũng đoán được ra Quyến. mình từ huyện Bái lên tháng tư năm 205. trước Công Nguyên quân Hán đều kéo cả. vào Bàng thành Thu cả của cải châu báu. Mỹ Nhân ngày nào cũng đặt tiệc rượu hội. họp Ninh Bình trong khi đó nghe tin Bàng. thành bị chiếm Bá Vương tự mình dẫn 3. vạn quân xử cắt tóc hoài vì vài cứu mạng. Thành. á quân xử sau đó đại quân Hán Bá Vương. cùng 3 vạn quân sự nét hơn 10 vạn quân. hắn quân Hán bỏ chạy tứ phía tại Linh. Bích trên sông tùy thủy quân Hán cùng. đường rút lui bị sét rất nhiều theo sử. ký chép lại gần quân Hán rất nhiều đến.

Nỗi nước sông vì vậy không chạy được hắn. Vương Lưu Bang thì chạy về phía tây may. mắn lắm mới chạy thoát được chui minh về. đến Hạ ấp nhưng cha là Thái công và vợ. là Lã trĩ bị quần sở bắt sau đó Hắn Vừa. bằng được thừa tướng tiêu hạ Tiếp viện. đã huy động cả thanh thiếu niên tòng. quân để có vài chục vạn người tự quan. Trung ra tập hợp lại lực lượng quân Hán. ở thành Huỳnh Cương Hán Vương dùng loại. hành tím quần Hán mới được khôi phục trở. lại. vợ chồng kỳ đó sau khi tây sở Đại Thắng. ở vàng thành các triều hồ còn sống đều. bảo Hán theo giờ từ mã Hân Đồng ế nghị. báo lần lượt theo vì hạnh bố trận vừa. phát hiện trưởng nghĩ còn sống dưới. trướng hắn người nên tất vận nước Triệu. Đại cũng lại theo giờ ở đền Hoàng Liên. quan nước tẩy thấy quần hắn dù to cũng. xin bãi Minh giảng hòa với nước sở Thành. Thế bây giờ lại mạng lùng nhưng nội bộ.

Sở lại không được yên chân Bình dự báo. vườn trách tội bảng thành liền trốn rằng. hàng Hán Cửu rằng Vương Anh bố vốn được. Bá Vương xa lệnh phối hợp bánh Hán cứu. hoàn thành nhưng anh bố các bệnh không. đi bị bá vương trách tôi từ Thụy vị. thánh vừa vàng bèn sai người đến dụ anh. bú về với hắn anh 4 ngày theo Ben mang. đất Cửu Xanh theo hắn thấy vậy báo vườn. xoài cứng lòng Thư mang quân tiến vào. Cửu Danh đánh bại anh bố anh bố đem toàn. quân lên Huỳnh Phương với Hán Vương lưu. bằng Bá Vương phòng truân trấn thủ đất. Cửu răng nhân đã thắng lợi liên tiếp của. Sở Bá Vương mang quần đến đánh lưu manh. nhưng bị hàn tĩnh đánh bại hai bên hình. thành thế rằng ko tại Huỳnh Phương cần. tại thành phế không hàn tính dùng kế đắp. được cho nước tràn vào thành phố ở khâu. cầm cự lâu ngày cuối cùng toàn vỡ Hùng. Vương trường hàm tự sát toàn bộ đất.

Thanh tần thuộc về Hán. ạ sau khi ổn định tam phần hắn Vương Lưu. Bang xài màu sĩ lịch cực cầu sanh Tây. Ngụy khuyên nguyện báo trở lại theo hắn. nhưng nhụy báo không nghe hãy vừa bàng. liên xay hành tím anh Quần bánh ngụy. từ tháng 8 năm 205 trước Công Nguyên đầy. Tuấn Quân Hàn Tín xuất quần vừa nghị là. báo đem binh đỉnh bù bản chặn cửa sông. Lâm vẫn Hàn tính giảm thì mình bài. Thuyền bè nhờ muốn vượt qua sông lần vẫn. nhưng kỳ thực dùng phục binh đi đường. đất Hạ Thương dùng bè gỗ để cho quân. vượt qua sông đánh úp lấy đất An ấp Mỹ. vừa báo ngày Tìm rất kinh sợ vợ nè mình. quay về ăn áp Cứu Nguy nhưng lại cánh. quân Hán tại lầm vẫn cũng vượt sông quân. Hán hai mặt giáp công quân Ngụy của tour. hàn tĩnh bắt được nghỉ vườn báo giải về. thành Huỳnh Dương đất Ngụy được bình. định thành lập quận Hà Đông trực tiếp Đà.

Chiến Thắng Hàn Tín đề xuất Hán vườn. tiếp tục cho quân đánh lấy Triệu Đại Hán. Vừa bằng xoay chiều nghỉ cùng với hành. tím đánh nước triệu nước đại Đại Vương. Trần dưới lúc này đang ở triệu nên để. thủ hạ là Hạ Tuyệt làm thừa tướng chồng. còi nước đại tháng 9 nhuận năm 205 trước. Công Nguyên Hàn Tín và đại bắt được Hạ. Tuyệt. sau khi hàn dính nên tiếp diệt Ngụy và. đại hắn Vương Lưu Bang Miền đưa chiếu. đòi thu quân của Hàn Tín về Huỳnh Quân. để chống Sợ sau khi đó hoàn tính vẫn. muốn tiếp tục đánh triệu Ben mộ thêm. phần mình vàng năm 204 trước Công Nguyên. Hàn tính và chiều nghĩ cầm 4 vạn quân. mới bộ đi đánh chịu vui chiều và Trần. Dương ngay Tin Quần hãng sắp tới bên tụ. quân ở cửa tỉnh hình được mời bạn. I Tình hình là một trong những cửa hiểm. yếu của núi thái hàng và Sông Tri Thủy. muốn qua vùng núi này chỉ có một đường.

Độc đạo nhỏ hẹp gồ ghề địa điểm này có. tầm quan trọng với cả quân phòng ngự và. quân tấn công quân Hán Tiên Lãng nước. triệu tất phải vượt qua con đường này vì. vậy tưởng nghĩ cả Xa của Triệu Quyên. chuẩn dưa hấu thủ chưa quân đánh trẻ. đường vận tải lương của quân Hán và định. cứu ứng lẫn nhau nhưng trận vượt cùng. nghe lại coi thường quân Hán vừa ít vừa. mới mộ đền quyết đối trận trực tiếp với. hành tím thấy còn triệu không cầu thủ. bàn phím xoay người rằng thám thính biết. mưu của Lý tả xa không được dùng Ben lập. mưu Hà Tĩnh chọn vài ngàn Quân kiêng kỵ. đi theo đường tắt ra phía sau của triệu. còn đại quân Hàn Tín sau vài trận mối. thủy ở đó đại quần quay lưng vào sông. đối chiến với quân triệu đây là cách bầy. trận tối kỵ. hai chân dư và quần chiều ở Sài nhìn. thấy quần hắn 7 trận ấy liền khinh. thường quần triệu mở cửa xoay xông vào.

Đánh thẳng quần hắn đánh được một hồi. Hàn tính và bỏ cửa chống cháy đến gần. sông quần hết được nuôi quay lại liều. chết chiến đấu dữ dội trong lúc đó đội. quân Kỵ mà hàn tính đã cho đi từ trước. chơi đến khi còn triệu bỏ khoảng trống. liền xông vào cấp doanh Nhiều tất cả cờ. phí của Triệu dựng lá cờ đỏ của hắn quần. triệu đang đánh mãi không thắng được. quân Hán ở bờ sông lại thấy phía sau. Toàn cờ đỏ quần hắn cắm dượt trời. điềnhoàng sợ cho rằng quân Hán đã chiếm. được cậu cứ quân sĩ nước tiểu mỗi loại. bỏ chạy quân Hán từ hai phía đánh thốc. lại phá toàn quần triệu chén trận giương. Trên Sông Tri Thủy phát triệu đường Yết. và lý Tại sao. cô dâu Hàn Tín dụng được mít trà xanh. hắn sau đó lại theo lời Quyền của Lý tỏa. ra cho sứ răng rụng Hằng nước yên của. Yên Tàng đổ nghe theo và hàng tháng vậy. là cả đại triệu yên điều vào tay Hán cả.

Ở trong khi hành chính liên tiếp thẳng. hiện tại phía bắc Thì tại Huỳnh Cương. Hán vượt lừa bằng lạnh liên tiếp bại. trận quần hắn bị quân xử dồn vào vây. trong thành huyền Vương chống nhau với. Bá vườn hơn 15 Bá Vương mấy lần đưa quân. Cướp Lương của hán tại nhau thương quân. Hán thiết luôn Hán vừa lửa bằng xinh. sành hoa nhưng Bá Vương không nghe hả. Vương bàn theo dùng kế của Trần mình cho. trận mình Bốn Bạn cân vàng để ly gián. của tội sở sau đó dành chạy còn sở nơi. nào cũng nổi lên sự nghi kỵ Bá Vương. nghi ngờ cả quần sư phạm bằng người được. Bá Vương Tôn là má phụ phạm tăng bị nổ. vực bền Nổi Giận cáo bệnh xin vậy An vẫn. khi chưa về đến bàn thành loại nút quá. mà chết bà Vương mất đi mâu thuẫn quan. trọng nhất rồi rất hối hận viên thuốc. quân đánh gấp Quỳnh Phương Quỳnh Vân. nguy kịch Tuấn kỳ tín quân Hán tình.

Nguyện đóng giả làm Hán Vương lưu bằng. và cách tìm đầu hàng. một nửa đêm kì tím ngồi trên tay vàng và. cửa Phía Đông và Hằng lại cho hàng ngàn. cùng nữ đi theo vì vậy quân sự đều xuống. lại phía đồng thành tận dụng thời cơ hắn. Vương Lưu Bang cung cấp Tuấn thoát ra. cửa tây với vài chục quần kịp bỏ trốn. sau hắn vườn được tiếp viện từ Thừa. Tướng điều hòa ở quanh Trung lại hội. Quân với anh vũ tại thành cao sau khi đó. Bệnh viện từ đất đường cũng đưa quân. đánh vào hậu phường nước sở chiếm hạ bì. bỏ Vương thấy Hậu Phương bị đánh úp nên. phải đem Bình về hướng Đông đánh tan. quân Bằng Việt. sau khi nghe tin Hán vườn là người thành. Cao Bá Vương lạnh đem binh về hướng tây. bầy thành cao quần hắn không chống cự. nổi hắn Vương Lưu Bang lại phải chạy. trốn ra khỏi thành cao chạy lên phía Bắc. vượt sông hoàng hà chạy Hải ngày đi đến.

Được do anh của trường Mỹ và Hàn tính. sau đó thu lại ấn tướng quân của Hàn Tín. điều động toàn bộ bình Mã theo mình bình. năm sau đó để trường nghĩ làm thị trấn. thủ đã triệu còn Hàn Tín phải đi về phía. Đông đánh nước T ạ sau khi lấy được quần. của Hàn tín uy thế của hãng mừng điều. bằng lại mạnh hai bên Sở Hán lại giằng. co sau đó theo đề nghị của Bùi Sỹ lịch. tự cờ phản vật liệu bằng xài lịch tự cơ. đi làm thuyết khách đến nước tẩy quên tệ. vường biển Quảng bỏ sở theo hắn trong. khi đó Hàn Tín đã được lệnh đi về hướng. đồng bánh tại vừa đi vừa bộ quần nhưng. chưa vượt qua sông ở Bình Nguyên khi lấy. tự cô đã thuyết phục được Tìm đường biển. Quảng phản lại sở bởi vì án hoàn tính. không chấp nhận nên theo kế của quán. triệt đánh úp quần Tây của thể lúc này. đã bỏ Phòng bị trước quần Hán nên quân. Hán Tiến một mạch đến Lâm Chi đại phá.

Nước thì từ vương khoảng thấy mình bị. đánh úp liền bỏ lịch tự cơ vào vạc dầu. rồi chạy đến cao mạch vai sứ cầu viện Sở. Bá Vương thấy vậy liền sai hay tưởng. lòng thư và Chun vào tin đem 20 vạn quân. đến đánh Hàn Tín vui lòng thử bảy trận. bên sông Nhị Hà Tĩnh thấy vị ban đêm. phải quần chặt Thượng Lưu sông tôi đem. Quỳnh quan nửa chừng đánh lòng thư được. một hồi tôi giả vờ thua trại quân giờ. đuổi theo đến giữa dòng khi bị quân Hán. mở nước tràn xuống quần giờ đùa chạy tán. loạn Hàn Tín thuốc quần rồi đánh giết. được lòng thư hoàn tính kiểm soát hoàn. toàn rất tùy ý. ở cùng lúc đó tại phía Hán Vương Sau khi. chiếm được thành cao không lâu Bá Vương. lại bị bệnh viện đưa quân đánh Út Hậu. Phương chặn được vậy Luân bảo vương liền. được quần quay trở lại đánh bạc Việt và. say Thảo Cửu cùng Tư Mã Hân Đồng ế giữ. thành cao hắn Vương Lưu Bang thấy bá.

Vương đi liền khiêu khích Quân sở ra. đánh quân sở mắc như store Hán Vương. chiếm được thành cao lại thấy Hàn Tín. hạn chế lịch tự cơ chiếm được nước tẩy. miền Miễn Cưỡng phòng Hoàn tín làm Kỳ. Vương Sau khi vừa mất thành cao vừa mất. tiền lại thường xuyên bị đánh úp Quyền. Đường báo bưởi rất tức giận nhưng hắn. vườn luôn không chịu ra đối trận trực. tiếp bảo vừng đã phải đưa cha Hán Vương. ra để uy hiếp nhưng không được sau bác. ngừng bắn tình chúng Hán tuần tại Quảng. Vũ nhưng thầy Hán Vương ôm chân tung. tăng bắn trượt nên lỡ mất cơ hội đánh. Hán Kỳ thực Hán Vương bị trúng tình rất. nặng nhưng vẫn cố gượng dậy để tránh. quần sĩ Hoàng mang. chỉ sau một thời gian trong khi Hán. Vương bình phục thì báo vường lạnh ngày. càng nguy khốn vì ba mặt xác định của. Nương luôn bị đánh phá bỏ vườn lúc này. mới đồng ý hoặc với Hán Vương hai bên ký.

Kết giao ước Hồng Kông theo đó từ hồng. câu về phía tây là của hắn từ Hồng Kông. về phía đông là của sự hai bên chia đôi. thiên hạ sinh sống hòa bình đồng thời bá. vương sẽ trả lại tra và vợ hắn Vương bị. bắt từ trận Bàng thành. 35 202 trước Công Nguyên ta bước hồng. cầu được ký kết Bá Vương đem quân trở về. phía Đông Tuy nhiên hắn Vương Lưu Bang. lạnh không làm điều tương tự nhận cơ hội. quân tử đang mệt mỏi sứ quân Hán Vương. bạn sẽ bỏ vào ước hẹn với mảng Việt và. Hàn kính cùng đánh giờ còn mình thì ngay. lập tức tiến quân đuổi theo đánh úp quần. Sở nhưng khi đại quân hắn Vương Lưu Bang. tới cố lăng khi quân Hàn tính bảng Việt. vẫn không đến kết quả quần hắn bị quân. sự phản kích đánh đại Bạn hãy Vương lưu. bằng lại tạm rốt nuôi cổ thủ sau đó Hắn. Vương Lưu Bang sai sứ đề nghị Hàn tính. và bệnh viện ra quân hứa sẽ phòng cho 2.

Người ở nước về và nước lượng máy máy. Mặt khác hẳn vườn dự thêm các hàng tướng. nước dở như anh bố truân cùng lưu giả. đánh vào hậu phương của sở. ở Hàn Tín bệnh viện cung cấp hàng tướng. sử ngày theo đền Bình hợp nhau với hắn. Vương cùng đáng báo mưa bão Vương bị. đánh tứ phía phải rút về Việt Nam để. vượt Trường Giang vì tăng đông nhưng khi. đến đâu cũng bị tập kích không sao thoát. được cuối cùng phải rút vào thành cài Hạ. Quân Hán rất đồng vay lấy quân tử như. Quân sở tùy ít nhưng rất trung thành với. Bá Vương vì vậy theo kế của trường luôn. phải luôn lưu băng cho người từ bốn phía. cùng ca bài hát tứ diện Sơn Ca vụ quân. sự ngày tiếng hát nhớ quê hương sau. những năm tháng trình chiếm dài Đằng. Đẵng bền đào ngũ trốn đi hết và vương. lúc này chị còn 800 thần binh cùng phá. Face đánh đến bờ ô danh thì chị còn 28.

Người có người đình trưởng trường thuyền. ở bờ sông muốn đưa báo Vượt qua sông vì. sang đông nhưng Bá Vương từ chối vừa bảo. nhựa Tử Chiến Bá Vương một mình riết mấy. trăm miếng án cuối cùng đâm cổ tự sát. bên Bửu răng tôi sẽ diệt vong hắn Vương. Lưu Bang Nhất Thống Thiên Hạ vào năm 202. trước công nguyên đó. khi hoàn thành Đại Nghiệp hắn Vương Lưu. Bang chính thức lên ngôi hoàng đế tức. Hán Cao Tổ Mở sai triều đại hán trong. lịch sử Trung Quốc. ngay sau khi thắng trận hắn Vương Lưu. Bang đã thu lại bình quyền của Hàn Tín. sau đó là cảnh phòng Hàn Tín từ Tây. Vương vàng sợ vườn trong những năm sau. đó các công thần Khai quốc nhà hắn đầu. tiên là yên Vương tặng đồ tới 6 chư hầu. sau là Hàn vương Tiến lương Vương Bệnh. Việt triệu vườn trường ngao còn Trưởng. nhé với Vương Hàn Tín Hoài Nam Vương Anh. bố và yên Vương Lư quán đồ bị ám hại.

Ngoài chẳng Xà Vương Ngô thận ra thì tất. cả các chư hầu của nhà Hán lúc bấy giờ. là dòng dõi Hán Vương lưu bằng hoặc Lã. thái hậu Lã trĩ cả nhưng cũng nhờ vậy mà. công nghiệp Đại Hán mới được giữ vững và. trở thành thế lực đe dọa các quốc gia. lần bằng. từ năm 201 trước Công Nguyên không nơ. tấn công nhà Hán mùa đông năm 200 trước. Công Nguyên Hán Cao Tổ lưu bang đích. thân xuất Trinh đánh thiền vu hung nô là. mặc đốn tại trận Bạch Đằng 7 vạn quân. Hán bị bay và bị Bình Hùng nô bao vây. Trong tình thế nguy khốn Hán Cao Tổ lưu. bang theo Ký Trần Bình Sai Người đến. quyết phục vợ Thiện bù mặc đốn là Yên. Chi Cậu hoa mặc đổi mới rút quân sau. thất bại này Hán Cao Tổ quyết định nhân. nhượng người khổng lồ bằng cách gà con. gái các gia đình quý tộc và cung cấp. cống vòm hàng năm cho các tổ trưởng. không nô để đổi lấy Hòa Bình giữa hai.

Previous post Tóm tắt nhanh Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần 1 (1257-1258) | Kênh tóm tắt lịch sử – History.com.vn !
Next post Tóm tắt nhanh Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần 2 (1285) | Kênh tóm tắt lịch sử – History.com.vn !